Alaikäisen puolesta asiointi

Asiointi terveydenhuollossa ja apteekissa

Alaikäisen lapsen huoltaja voi hoitaa apteekissa ja terveydenhuollossa kaikkia lapsensa resepteihin liittyviä asioita. Tarvittaessa huoltajuus todistetaan virkatodistuksella. Sen voi hankkia maistraatista. 

Asiointi Omakannassa

Huoltaja voi asioida lapsensa puolesta Omakannassa. Toiminto otetaan käyttöön vaiheittain. Alkuvaiheessa huoltaja voi asioida alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta. 

Huoltaja voi

 • katsella reseptejä ja terveystietoja, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin 1.8.2016 alkaen
 • pyytää reseptin uusimista
 • kuitata palveluja koskevat informaatiot
 • antaa Kanta-palveluja koskevan suostumuksen.

Vastasyntyneen lapsen puolesta huoltaja voi Omakannassa kuitata informaation ja antaa tai perua suostumuksen vasta sitten, kun lapsella on Väestötietojärjestelmään ilmoitettu nimi. 

Yli 10-vuotiaan lapsen puolesta huoltaja voi vain katsella tietoja, jotka on tallennettu ennen kuin lapsi on täyttänyt 10 vuotta.

Huoltaja kirjautuu Omakantaan omilla tunnuksillaan. Sivun yläosasta valitaan Lapsen tiedot -linkki ja sen jälkeen valitaan lapsi, jonka tietoja haluaa katsella. Huoltajan oikeus katsoa lapsen tietoja tarkistetaan väestötietojärjestelmästä. 

Huoltaja ei voi katsella lapsen tietoja, jos

 • huoltajalle itselleen on määrätty edunvalvoja
 • lapsella tai jollakulla muulla huoltajista on turvakielto
 • lapsen huollosta on huollonjakosopimus tai -määräys.


Huollonjakosopimuksen tai -määräyksen sisältöä ei tallenneta väestötietojärjestelmään vielä sellaisessa muodossa, että tietojärjestelmät pystyisivät tarkistamaan sopimuksen sisällön (esim. tietoa huoltajien tehtävien jaosta). Sen vuoksi huoltajat, joilla on väestötietojärjestelmään kirjattu tieto, että lapsen huolto on jaettu, eivät toistaiseksi pysty asioimaan kyseisen lapsen puolesta. Sen sijaan huoltaja voi asioida lapsen puolesta, jos on sovittu pelkästään lapsen asumisesta tai jos hän on lapsen yksinhuoltaja.

Alaikäisen kaikki tiedot eivät välttämättä näy huoltajalle. Alaikäisellä on oikeus päättää tietojensa näyttämisestä huoltajilleen, jos hänet on terveydenhuollossa arvioitu kypsäksi päättämään omasta hoidostaan. Tietojen näkyminen Omakannasta huoltajalle voidaan tällöin estää terveydenhuollossa.

Alaikäisen puolesta asiointi

Asiointi terveydenhuollossa ja apteekissa

Alaikäisen lapsen huoltaja voi hoitaa apteekissa ja terveydenhuollossa kaikkia lapsensa resepteihin liittyviä asioita. Tarvittaessa huoltajuus todistetaan virkatodistuksella. Sen voi hankkia maistraatista. 

Asiointi Omakannassa

Huoltaja voi asioida lapsensa puolesta Omakannassa. Toiminto otetaan käyttöön vaiheittain. Alkuvaiheessa huoltaja voi asioida alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta. 

Huoltaja voi

 • katsella reseptejä ja terveystietoja, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin 1.8.2016 alkaen
 • pyytää reseptin uusimista
 • kuitata palveluja koskevat informaatiot
 • antaa Kanta-palveluja koskevan suostumuksen.

Vastasyntyneen lapsen puolesta huoltaja voi Omakannassa kuitata informaation ja antaa tai perua suostumuksen vasta sitten, kun lapsella on Väestötietojärjestelmään ilmoitettu nimi. 

Yli 10-vuotiaan lapsen puolesta huoltaja voi vain katsella tietoja, jotka on tallennettu ennen kuin lapsi on täyttänyt 10 vuotta.

Huoltaja kirjautuu Omakantaan omilla tunnuksillaan. Sivun yläosasta valitaan Lapsen tiedot -linkki ja sen jälkeen valitaan lapsi, jonka tietoja haluaa katsella. Huoltajan oikeus katsoa lapsen tietoja tarkistetaan väestötietojärjestelmästä. 

Huoltaja ei voi katsella lapsen tietoja, jos

 • huoltajalle itselleen on määrätty edunvalvoja
 • lapsella tai jollakulla muulla huoltajista on turvakielto
 • lapsen huollosta on huollonjakosopimus tai -määräys.


Huollonjakosopimuksen tai -määräyksen sisältöä ei tallenneta väestötietojärjestelmään vielä sellaisessa muodossa, että tietojärjestelmät pystyisivät tarkistamaan sopimuksen sisällön (esim. tietoa huoltajien tehtävien jaosta). Sen vuoksi huoltajat, joilla on väestötietojärjestelmään kirjattu tieto, että lapsen huolto on jaettu, eivät toistaiseksi pysty asioimaan kyseisen lapsen puolesta. Sen sijaan huoltaja voi asioida lapsen puolesta, jos on sovittu pelkästään lapsen asumisesta tai jos hän on lapsen yksinhuoltaja.

Alaikäisen kaikki tiedot eivät välttämättä näy huoltajalle. Alaikäisellä on oikeus päättää tietojensa näyttämisestä huoltajilleen, jos hänet on terveydenhuollossa arvioitu kypsäksi päättämään omasta hoidostaan. Tietojen näkyminen Omakannasta huoltajalle voidaan tällöin estää terveydenhuollossa.