Asiointiohjeet koontisivun ingressi

Asiointiohjeet

Apteekissa asiointi

Sähköinen resepti käy kaikissa apteekeissa eikä ole koskaan hukassa. Lääkkeet saa Kela-kortilla ja reseptin voi myös uusia apteekista.

Lisää apteekissa asioinnista

Lääkärissä käynti

Sähköinen resepti ei juuri muuta lääkärissä käyntiä. Reseptin sijaan saat mukaan potilasohjeen ja tietoa sähköisen reseptin toimintaperiaatteista ja hyödyistä.

Lisää lääkärissä käynnistä

Toisen puolesta asiointi

Myös joku toinen voi asioida puolestasi. Puolesta asioivan tulee osoittaa esimerkiksi potilasohjeella tai Kela-kortillasi, että hänellä on oikeus noutaa lääkkeesi.

Lisää toisten puolesta asioinnista

Ulkomailla

Mitä pitää osata ottaa huomioon, kun matkustaa ulkomaille sähköisen reseptin kanssa?

Ohjeita ulkomaille matkustaville

Potilaan oikeudet

Potilas pitää informoida sähköisestä reseptistä etukäteen. Hän voi myös tiedustella uusittavana olevan reseptin tilannetta.

Potilaan oikeuksiin

Alaikäisen oikeudet

Alaikäisen oikeudet vaihtelevat tämän iän ja asiointipaikan mukaan.

Alaikäisten oikeuksiin

Potilaan suostumukset

Suostumukset ovat potilaan keino vaikuttaa tietojensa käyttöön sekä antaa lupa toiselle henkilölle tai taholle asioida puolestaan.

Potilaan suostumuksiin

Häiriötilanteet

Jos Kanta-palveluissa on huolto tai häiriö, ei tilanne vaadi toimenpiteitä kansalaiselta. Tarkemmin tilanteista voi lukea häiriötilanneohjeista.

Lisää häiriötilanteista

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan

Lääkärintodistus voidaan välittää Kanta-palveluna suoraan terveydenhuollosta Kelaan etuuksien hakemista varten.

Miten toimitaan?