Kela-korvauksen hakeminen

epSOS-lääkeostoista ei saa automaattisesti Kela-korvausta. Niistä voi kuitenkin hakea korvausta Kelan lomakkeella SV 128 (Korvaushakemus ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista). Korvausta täytyy hakea 6 kuukauden kuluessa siitä, kun lääkkeet on maksettu.

Kela voi maksaa korvausta sellaisesta Ruotsista ostetusta lääkkeestä, joka vastaa Suomessa korvattavaa lääkettä. Lääkkeen vastaavuus arvioidaan lääkeaineen ja sen vahvuuden perusteella. Korvauksen perusteena on vastaavan lääkkeen myynti- tai viitehinta Suomessa.

Säilytä lääkkeen suojapakkaus. Suojapakkauksen tietoja voidaan tarvita, kun selvitetään, voitko saada korvauksia lääkeostosta.

Tarkempia tietoja lääkekorvauksista saa Kelan verkkosivuilta www.kela.fi/laakkeet.

 

Kela-korvauksen hakeminen

epSOS-lääkeostoista ei saa automaattisesti Kela-korvausta. Niistä voi kuitenkin hakea korvausta Kelan lomakkeella SV 128 (Korvaushakemus ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista). Korvausta täytyy hakea 6 kuukauden kuluessa siitä, kun lääkkeet on maksettu.

Kela voi maksaa korvausta sellaisesta Ruotsista ostetusta lääkkeestä, joka vastaa Suomessa korvattavaa lääkettä. Lääkkeen vastaavuus arvioidaan lääkeaineen ja sen vahvuuden perusteella. Korvauksen perusteena on vastaavan lääkkeen myynti- tai viitehinta Suomessa.

Säilytä lääkkeen suojapakkaus. Suojapakkauksen tietoja voidaan tarvita, kun selvitetään, voitko saada korvauksia lääkeostosta.

Tarkempia tietoja lääkekorvauksista saa Kelan verkkosivuilta www.kela.fi/laakkeet.