Häiriötiedotteet

24.11.2016 - 09:08

Sähköisessä reseptissä havaittu häiriö päättyi 23.11.2016 klo 15.25

Häiriö näkyi asiakkaille katkona ja satunnaisina pitkinä vasteaikoina Sähköisessä reseptissä ja mahdollisina viiveinä Omakanta-palvelussa ja Kelaimessa.

Häiriön aiheuttanut laiterikko on korjattu. Palvelujen toimintaa seurataan tehostetusti.

Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.

Kelan Kanta-tuki
tekninentuki@kanta.fi