Omakanta - yleistä

Kirjautuminen ja turvallisuus

1. Miten voin tunnistautua/kirjautua Omakantaan?            

 • Kirjautuminen Omakantaan tapahtuu sivulla www.omakanta.fi olevasta Kirjaudu Omakantaan -painikkeesta.
 • Omakantaan voi tunnistautua joko pankkitunnisteilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla (HST-kortti).
 • Omakantaan voi kirjautua vain täysi-ikäinen, jolla on suomalainen henkilöturvatunnus.

2. En onnistu tunnistautumisessa, missä vika?                       

 • Jos ongelma ilmenee tunnistautumisvaiheessa, ennen kuin olet päässyt Omakantaan, niin ongelma voi olla tunnistautumispalvelussa. Omakannan tunnistautumisen tarjoaa VETUMA-tunnistautumispalvelu. Tähän liittyvissä ongelmissa voit olla yhteydessä Kansalaisneuvontaan (www.kansalaisneuvonta.fi, puh. 0295 000).
 • Tarkistathan että olet valinnut oikean tunnistautumistavan (esimerkiksi oikean pankin).
 • Jos ongelma ilmenee tunnistetietoja (esimerkiksi pankkitunnisteita) annettaessa, vika saattaa liittyä tunnisteisiin. Tunnisteista vastaa kyseisen palvelun tarjoaja.
 • Omakanta-palvelussa saattaa olla huoltokatko, jolloin palvelu ei ole käytettävissä. Yritä tunnistautumista uudelleen hetken kuluttua.

3. Miten poistun Omakanta-palvelusta?      

 • Poistu palvelusta valitsemalla Kirjaudu ulos -linkki, joka löytyy Omakannan oikeasta ylänurkasta. Lopeta palvelun käyttö aina kirjautumalla ulos palvelusta.
 • Tyhjennä myös välimuisti ja sivuhistoria ja sulje kaikki selainikkunat.

4. Miten käytän turvallisesti Omakanta-palvelua yhteiskäyttöisellä tietokoneella esim. kirjastossa?     

 • Jos käytät Omakantaa yhteiskäyttöisellä tietokoneella, kannattaa noudattaa erityistä huolellisuutta.
 • Lopeta katselu aina painamalla Kirjaudu ulos -linkkiä.
 • Tyhjennä myös välimuisti ja sivuhistoria, ennen kuin suljet selaimen tai lopetat tietokoneen käyttämisen. Välimuistin ja sivuhistorian tyhjentäminen varmistaa, etteivät samaa tietokonetta myöhemmin käyttävät pääse näkemään tietojasi Takaisin-toiminnon avulla.
 • Sulje myös kaikki selainikkunat.

Tietojen näkyminen Omakannassa

5. Mitä tietoja Omakannasta näkee?             

 • Sähköiset reseptit
  • Sähköiset reseptit näkyvät Omakannassa sen jälkeen, kun sinulle on määrätty niitä. Sähköiset reseptit näkyvät Omakannassa 2,5 vuotta siitä päivästä, kun ne on kirjoitettu.
  • Voit nähdä kaikki Reseptikeskukseen tallennetut sähköiset reseptit, niiden lääkeostot sekä tiedot siitä, missä organisaatioissa reseptiesi tietoja on käsitelty.
  • Palvelusta on mahdollista tulostaa itselleen yhteenveto sähköisistä resepteistä. Tämä yhteenvedon tuloste on sama kuin apteekista saatava yhteenveto.
 • Terveystiedot
  • Näet Omakannasta toistaiseksi
   • informointiin, antamiisi suostumuksiin sekä luovutuskieltoihin liittyvät tiedot
   • käyntien tiedot
   • potilaskertomukset
   • hoitojaksojen yhteenveto-tasoiset tekstit
   • diagnoosit
   • kriittiset riskitiedot
   • laboratoriolähetteet ja -vastaukset sekä röntgentutkimusten lausunnot, mikäli organisaatio tallentaa nämä tiedot Potilastiedon arkistoon.
  • Tiedot tallentuvat Potilastiedon arkistoon ja näkyvät Omakannassa sen jälkeen, kun sinua hoitanut terveydenhuollon toimintayksikkö on ottanut käyttöönsä Potilastiedon arkiston.
  • Potilastietojen arkistointi laajenee vaiheittain, joten kaikki hoitotietosi eivät ole välttämättä vielä nähtävissä Omakannassa.
 • Suostumukset ja kiellot
  • Omakanta-palvelun Suostumukset ja kiellot -osiossa voit katsella ja hallita terveystietoihisi liittyviä suostumuksia ja kieltoja.
  • Palvelussa voit myös kuitata informaation potilastietojen käytöstä.

6. Milloin tietojani alkaa näkyä Omakanta-palvelussa?       

7. Miksi tietojani ei näy Omakannassa?        

 • Jos tietojasi ei näy, se voi johtua jostain seuraavista:
  • Sinua hoitanut terveydenhuollon toimintayksikkö ei ole vielä ottanut käyttöönsä sähköistä reseptiä ja/tai kansallista Potilastiedon arkistoa.
  • Sinua hoitanut terveydenhuollon toimintayksikkö ei toistaiseksi tallenna Potilastiedon arkistoon kaikkea potilastietojärjestelmään kirjattua tietoa. Tallentamattomat tiedot eivät näy Omakannassa.
  • Organisaation käyttämään potilastietojärjestelmään on tarkoituksella määritetty viive tutkimustulosten arkistoitumiselle ja niiden näyttämiselle Omakannassa.
  • Lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen tekemä kirjaus on vielä kesken, minkä vuoksi tieto ei ole vielä tallentunut Potilastiedon arkistoon eikä sitä näytetä Omakannassa.
  • Sinulla ei ole yhtään sähköistä reseptiä.
  • Reseptisi on kirjoitettu yli 2,5 vuotta sitten. Sähköiset reseptit näkyvät Omakannassa 2,5 vuotta kirjoituspäivästään. Sen jälkeen ne siirtyvät Reseptiarkistoon eivätkä näy enää Omakannassa.
  • Potilastietojasi ei ole tallennettu Potilastiedon arkistoon.
  • Sinulla ei ole ollut käyntejä terveydenhuollon yksikössä sen jälkeen, kun yksikkö on liittynyt Potilastiedon arkistoon.

8. Miten voin estää, ettei tietojani näy Omakannassa?      

 • Potilaalla ei ole lain mukaista oikeutta kieltää tietojensa tallentamista Potilastiedon arkistoon eikä niiden näyttämistä Omakannassa. Kun terveydenhuollon palvelunantaja on ottanut Potilastiedon arkiston käyttöönsä, se on velvoitettu tallentamaan potilastiedot Potilastiedon arkistoon. Omakanta näyttää tiedot sen jälkeen, kun ne on terveydenhuollossa tallennettu Potilastiedon arkistoon.
 • Reseptitietojen näkyminen Omakannassa on mahdollista estää kieltäytymällä sähköisestä lääkemääräyksestä, mihin potilaalla on lain mukaan oikeus. Paperisen reseptin voi vielä valita 31.12.2016 asti. Tämä ei kuitenkaan koske PKV- ja huumausainereseptejä, jotka on kirjoitettava sähköisesti 1.11.2015 alkaen. Tieto näistä välittyy Reseptikeskukseen ja näkyy Omakannan kautta. Paperisen reseptin tiedot eivät näy Omakannassa. On hyvä kuitenkin huomioida, että tieto lääkityksestä menee joka tapauksessa potilaskertomukseen, joka näytetään Omakannassa, mikäli palvelunantaja on liittynyt Potilastiedon arkistoon.

9. Käytössämme on yhteiskäyttöiset verkkopankkitunnukset. Miksi vain toisen henkilön tiedot näkyvät Omakannassa?                            

 • Omakannasta on mahdollista nähdä vain omia tietojaan ja alle 10-vuotiaan huollettavan lapsen tietoja.
 • Yhteisillä pankkitunnuksilla ei voi nähdä molempien henkilöiden tietoja, ainoastaan sen, jonka henkilötunnus on liitetty pankkitunnuksiin. Toisen henkilön täytyy hankkia omat tunnukset.

Alaikäisten puolesta asiointi Omakannassa

10. Miten näen alaikäisen lapseni tiedot Omakannasta?    

 • Vanhemmat näkevät Omakannasta alle 10-vuotiaiden huollettaviensa tiedot. Huoltaja pääsee lapsen tietoihin kirjautumalla omilla tunnuksillaan Omakantaan ja valitsemalla sivun yläreunasta Lapsen tiedot -linkin.
 • Vanhempi voi pyytää alaikäisen lapsen sähköisistä resepteistä yhteenvedon apteekista. Potilastietoja vanhempi voi pyytää lasta hoitavasta terveydenhuollon yksiköstä.
 • Lisätietoja alaikäisiä koskevista käytännöistä.
 • Huomio: Huollonjakosopimuksen tai -määräyksen sisältöä ei tallenneta väestötietojärjestelmään vielä sellaisessa muodossa, että tietojärjestelmät pystyisivät tarkistamaan sopimuksen sisällön (esim. tietoa huoltajien tehtävien jaosta). Sen vuoksi huoltajat, joilla on väestötietojärjestelmään kirjattu tieto, että lapsen huolto on jaettu, eivät toistaiseksi  pysty asioimaan kyseisen lapsen puolesta.

11. Ketkä pääsevät Omakantaan?                   

 • Omakantaan pääsevät kaikki, joilla suomalainen henkilötunnus ja tunnistautumisvälineet (pankkitunnukset, sähköinen henkilökortti tai mobiilivarmenne).

12. Millä perusteella myös alaikäiset saavat käyttää Omakantaa?               

 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä edellyttää, että alaikäisen potilaan tiedot luovutetaan Omakanta-palvelun kautta myös alaikäiselle itselleen.
 • Palveluun tunnistautuminen edellyttää, että alaikäiselle on myönnetty vahvan sähköisen tunnistamisen välineet, kuten pankkien käyttämät verkkopankkitunnukset. Erityistä ikärajaa palveluun pääsyyn ei ole asetettu.

13. Miksi huoltajat näkevät vain alle 10-vuotiaiden lasten tiedot Omakannasta?              

 • Puolesta-asioinnin toiminnot otetaan käyttöön vaiheittain. Alkuvaiheessa huoltaja voi asioida vain alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta. Kyse on alaikäisen potilaan oikeudesta  päättää hoidostaan sekä hänen terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien  tietojen näyttämisestä huoltajalle. Alaikäinen, joka on ikänsä ja kehitystasonsa perusteella riittävän kypsä ymmärtämään hoitoratkaisujen merkityksen, voi päättää itse hoidostaan ja voi myös kieltää tietojensa näyttämisen huoltajalle.
 • Alle 10-vuotiaiden osalta tilanteet, joissa potilastietoja ei näytetä huoltajille, ovat harvinaisia ja ne ovat hallittavissa terveydenhuollon käytössä olevilla tietojärjestelmillä. Yli 10-vuotiaiden tietojen näyttäminen edellyttää muutoksia Kanta-palveluihin ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin.

14. Miksi en näe 15-vuotiaan lapseni tietoja?                         

 • Omakanta näyttää toistaiseksi huoltajille alle 10-vuotiaiden lasten tietoja. Yli 10-vuotiaiden tietojen näyttäminen edellyttää muutoksia Kanta-palveluihin ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin. Muutokset koskevat alaikäisen itsemääräämisoikeuksien toteutumista ja alaikäisten mahdollisuutta estää hoitoonsa liittyvien tietojen näkyminen Omakannassa huoltajille.

Täysi-ikäisten puolesta asiointi Omakannassa

15. Haluaisin hoitaa omaiseni asioita hänen puolestaan Omakannassa. Miten näen myös hänen tietonsa?                    

 • Omakannasta on mahdollista nähdä omia tietojaan ja alle 10-vuotiaan huollettavan lapsen tietoja.
 • Lisätietoa toisen puolesta asioinnista.

Reseptin uusiminen

16. Miten lähetän reseptin uusimispyynnön Omakannassa?                        

 • Toimi näin:
  • Valitse Sähköiset reseptit.
  • Klikkaa Reseptien uusiminen –linkkiä.
  • Valitse reseptit, jotka haluat uusia.
  • Klikkaa Jatka.
  • Valitse uusimispyynnön vastaanottaja.
  • Jos haluat, voit antaa puhelinnumerosi. Voit myös antaa lääkärille suostumuksen, että hän saa katsoa muut reseptitietosi reseptin uusimista varten.
  • Klikkaa Lähetä.
 • Saat vahvistuksen siitä, onnistuiko uusimispyynnön lähettäminen.

17. Mistä tiedän, milloin resepti on uusittu?                            

 • Reseptin uusimispyynnön käsittely voi kestää 8 vuorokautta.
 • Jos annat puhelinnumerosi uusimispyyntöä tehdessäsi, saat tekstiviestillä tiedon reseptin uusimisesta.
 • Voit seurata uusimisen tilannetta myös Omakannassa reseptin tiedoista:
  • Valitse "Sähköiset reseptit" –sivu.
  • Klikkaa uusittavan reseptin linkkiä reseptilistasta.
  • Lue reseptin yläosasta tieto uusimisen tilanteesta.
 • Jos uusimispyyntö on hyväksytty, niin näet uuden reseptin reseptilistassa Sähköiset reseptit –sivulla.

18. Mitä reseptejä voin uusia?                         

 • Voit pyytää uusintaa reseptistä,
  • josta on jo ostettu lääkettä
  • joka on määrätty enintään 16 kuukautta sitten.
 • Lääkäri ei välttämättä uusi reseptiä, jos
  • määräys on kuuriluontoinen valmiste esim. antibiootti tai yskänlääke, jonka määrääminen edellyttää potilaan tutkimista
  • lääkkeen tehoa ja turvallisuutta potilaan hoidossa ei ole arvioitu edellisen 16 kuukauden aikana
  • alkuperäinen lääkemääräys on määrätty muualla, eikä terveydenhuollon yksikön käytössä ole riittävää tietoa potilaan hoidosta.
 • Reseptin uusimista ei voi pyytää Omakannasta, jos
  • reseptille on tehty uusimiskielto
  • resepti on mitätöity
  • resepti on annosjakelussa
  • reseptistä on jo vireillä uusimispyyntö
  • reseptin aikaisempi uusimispyyntö on hylätty
  • resepti on määrätty ulkomailla ostoa varten.
 • Nämä reseptit eivät tule valittavien listalle lainkaan.

19. Mikä terveydenhuollon yksikkö uusii reseptini?             

 • Reseptit uusitaan ensisijaisesti omassa hoitavassa yksikössä, esimerkiksi terveysasemalla, jossa olet asioinut aikaisemmin.
 • Omakanta ehdottaa, että uusimispyynnön ottaa vastaan se terveydenhuollon yksikkö tai toimija, joka on määrännyt reseptin. Omakanta tekee ehdotuksen, jos toimija vastaanottaa sähköisen reseptin uusimispyyntöjä.
 • Jos Omakanta ei ehdota uusimispyynnön vastaanottajaa, voit valita sen itse valikosta. Muista, että uusimispyyntö pitää lähettää siihen yksikköön, joka vastaa hoidostasi.  
 • Huomaa, että kaikki yksiköt eivät ota vastaan uusimispyyntöjä. Ne yksiköt eivät ole valittavissa Omakannassa.

Muuta

20. Miten saan Omakannassa näkyviä tietojani korjattua?

 • Omakanta-palvelulla ei ole omaa tietovarastoa, vaan palvelussa näytetään Kanta-palveluihin terveydenhuollosta tallennetut hoitotiedot.
 • Jos havaitset Omakannassa näkyvissä terveystiedoissasi virheitä tai puutteita, ota yhteyttä siihen terveydenhuollon yksikköön tai apteekkiin, joka on kirjannut tiedot. Terveydenhuolto vastaa potilastietojen kirjaamisesta ja niiden korjaamisesta tarvittaessa. Kullakin terveydenhuollon yksiköllä on virheellisten tietojen korjaamiseksi omat käytäntönsä, joista yleensä kerrotaan yksikön verkkosivuilla. Neuvoja voit pyytää myös esimerkiksi kyseisen yksikön tietosuojavastaavalta tai potilasasiamieheltä.

21. Miksi tietojani näkyy eri kielellä kuin minkä olen valinnut palvelusta käytettäväksi? 

 • Reseptin ja potilasasiakirjan tietosisältö näytetään aina sillä kielellä, jolla se on kirjoitettu.
 • Palvelun kielivalintaa voidaan vaihtaa, mutta se koskee vain palvelun omia tietoja, kuten otsikkoja.

22. Näenkö Omakannasta, kuka on katsellut tietojani?      

 • Sähköiset reseptit
  • Omakannassa voit seurata, missä terveydenhuollon toimintayksikössä tai apteekissa reseptitietojasi on käsitelty. Tarvittaessa voit pyytää selvitystä tietojesi käytöstä siitä terveydenhuollon toimintayksiköstä tai apteekista, jossa tietoja on käsitelty.
  • Kela antaa pyynnöstä tiedon siitä, ketkä ovat käsitelleet ja katselleet Reseptikeskuksessa olevia reseptitietojasi. Pyyntö tehdään aina kirjallisesti. Pyyntöä varten on olemassa valmis lomake, joita on saatavilla apteekeista ja Kelan toimistoista sekä sähköisen reseptin käyttöön ottaneista terveydenhuollon toimintayksiköistä. Lomaketta ei voi tulostaa internetistä.
 • Terveystiedot
  • Omakannassa voit seurata, mihin terveydenhuollon yksikköön tietojasi on luovutettu. Tekemällä kirjallisen lokitietopyynnön saat tiedot myös henkilöistä, jotka ovat katsoneet ja käsitelleet terveystietojasi. Lokitietopyyntö osoitetaan siihen toimintayksikköön, johon potilastietoja on arkistosta luovutettu.

23. Voinko tulostaa palvelusta reseptin tai potilastietoja? 

 • Omakannasta voi tulostaa yhteenvedon sähköisistä resepteistä, ja lisäksi näytöllä näkyviä tietoja voi tulostaa selaimen omalla tulostustoiminnolla.
 • Omakannasta tulostettuja reseptitietoja ei voi kuitenkaan käyttää reseptinä eikä tulostettuja potilastietoja voida käyttää alkuperäisenä potilasasiakirjana.

24. Miksi palvelu ei toimi?     

 • Tarkista, että tietoliikenneyhteytesi toimii esimerkiksi kokeilemalla pääsyä muihin internetpalveluihin. Kela ei vastaa tietoliikenneyhteyksien saatavuudesta, suorituskyvystä tai toimivuudesta tai niiden vaikutuksesta palveluun. Virhetilanteissa tekniset asiantuntijat saavat hälytyksen, ja vika pyritään paikallistamaan ja korjaamaan niin pian kuin mahdollista.
 • Omakannassa saattaa olla ennalta ilmoittamattomia katkoja.
 • Kysymyksiin teknisistä ongelmista vastataan osoitteessa tekninentuki@kanta.fi.

25. Mistä löydän lisätietoja Omakanta-palvelusta?               

26. Mihin voin antaa palautetta palvelusta?                            

 • Jos asiasi koskee reseptissä olevaa virhettä tai muuta reseptin sisältöön liittyvää asiaa, ota yhteyttä lääkkeen määränneeseen terveydenhuollon toimintayksikköön.
 • Jos asiasi koskee Omakannassa näkyviä potilastietojasi, ota yhteyttä sinua hoitaneeseen terveydenhuollon toimintayksikköön.
 • Omakanta-palveluun liittyviä kysymyksiä sekä palautetta palvelusta voit lähettää  www.kanta.fi -sivun alaosasta löytyvästä kohdasta "Anna palautetta ja kysy".
 • Palautetta voi lähettää myös suoraan osoitteeseen asiakaspalvelu@kanta.fi.
 • Asiakkaiden teknisiin ongelmiin (esim. ongelma palveluun kirjautumisessa) liittyviin kysymyksiin vastataan osoitteessa tekninentuki@kanta.fi.

27. Mitä maksaa Kanta-palvelunumeroon soittaminen?    

 • Puhelu Kelan palvelunumeroon maksaa:
  • kiinteästä verkosta soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm)
  • matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm)
  • ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu.
  • Maksut määräytyvät soittajan operaattorin hinnaston mukaan. Kela maksaa 020-numerosta aiheutuvan ylimääräisen kustannuksen. Jos käytät puhepakettia, sinun kannattaa tarkistaa operaattoriltasi, sisältyvätkö 020-alkuiset puhelut siihen.

28. Onko Omakanta-palvelun käyttö maksullista?                

 • Omakanta on kansalaiselle ilmainen palvelu.
 • Tunnistautumisvälineet saattavat olla maksullisia, ja niiden hinnoittelusta vastaavat varmentajat eli Väestörekisterikeskus sekä pankit.