Blogi

16.11.2016 - 08:53

Digitalisaatio ja kansallinen terveydenhuolto: mitä hyötyä?

Suomalaisten terveyttä hoitavat alan ammattilaiset, eikä ihmiskontaktia voi jatkossakaan tyystin muuttaa nolliksi ja ykkösiksi. Mitä hyötyä digitalisaatiosta sitten on terveydenhuollolle? Kysyimme asiaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojohtaja Pekka Kahrilta.

”Ennen Kantaa potilaskertomukset ja muut tiedot olivat ripoteltuna sinne, minne tiedot oli aikanaan kirjattu”, Pekka Kahri kertoo. ”Nyt kaikki julkiset toimijat ovat jo liittyneet Kantaan ja yksityiset ovat kovaa vauhtia liittymässä – vuoden 2016 loppuun mennessä suurin osa yksityisen terveydenhuollon toimijoista tallentaa terveystiedot Kanta-palveluun.”

Myös sosiaalihuollon eri palveluiden asiakastietojen tallentaminen alkaa vaiheittain vuoden 2017 aikana. Kokonaisuudessaan sosiaalihuollon tiedot ovat Kannassa muutaman vuoden kuluessa. Aluksi tiedot näkyvät vain palveluntuottajalle itselleen ja myöhemmin ne tulevat myös Omakantaan.

”Tiedon saatavuus lisää läpinäkyvyyttä ja se ohjaa ammattilaisia myös kirjaamaan tiedot siten, että potilaat tai asiakkaat ymmärtävät merkinnät”, Kahri toteaa. 

Selkeä kokonaiskuva asiakkaan tilanteesta

Paljon apua tarvitsevat käyttävät tavallisesti monen erillisen yksikön palveluita.

”On arvioitu, että 10 prosenttia asiakkaista aiheuttaisi jopa 80 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Joustava tiedonsiirto tehostaa yksiköiden toimintaa ja alentaa yhteiskunnan maksamaa laskua, koska päällekkäisiä tutkimuksia tai hoitoja voidaan vähentää ja silti saavuttaa yhä parempia hoitotuloksia”, sanoo Kahri.

Selkeä kokonaiskuva nousee arvoon arvaamattomaan erityisesti hoidettaessa vanhusten tai vammaisten asioita.

”Toki kaikkien toimijoiden tietojärjestelmien on oltava keskenään yhteensopivia ja niitä on myös osattava käyttää tietojen hakuun”, Pekka Kahri naurahtaa.

Uusia palveluita ja liiketoimintaa

Valtakunnallinen tietovaranto avaa oven aivan uudenlaisiin palveluihin, oli kyse sitten julkisesta tai yksityisestä sektorista. Omakantaan rakenteilla oleva Omatietovaranto on tästä hyvä esimerkki. Omatietovaranto on tarkoitettu kansalaisten omien terveystietojen tallennukseen. Tiedot tallennetaan erillisten sovellusten avulla. Näiden mittaustulosten tai seurantatietojen katseluoikeuden voi jokainen halutessaan antaa terveydenhuollon käyttöön.

”Plussaa on sekin, että terveydenhuollon ammattilaisen palvelut tai vastaanotto ei välttämättä ole enää aikaan ja paikkaan sidottuja. Jos fyysinen tutkimus ei ole välttämätön, voi jo nyt käydä etälääkärin vastaanotolla ja saada siitä silti Kela-korvauksen. Todennäköisesti myös itsehoito tulee lisääntymään ja tulossa saattaa olla esimerkiksi automaattista neuvontaa”, Kahri ennustaa.

Tieto lisää organisaation tehokkuutta

Digitalisaatio mahdollistaa Kahrin mukaan tiedolla johtamisen myös sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa: ”Kun käytössä on ajantasaista dataa organisaation eri puolilta, on johtaminen vaivattomampaa. Kapasiteettia ja resursseja on helpompi hallita. Investointipäätökset perustuvat tietoon, eivät pelkkään mutu-tuntumaan. Lisäksi organisaation ja prosessien pullonkaulat sekä mahdolliset laatuongelmat näkyvät entistä nopeammin – myös ongelmien korjaaminen on rivakkaa.”

Digitalisaation ja Kanta-palveluiden 4 hyötyä

  1. Terveystieto jatkuvasti saatavilla potilaan suostumuksella
  2. Selkeä kokonaiskuva asiakkaan tilanteesta
  3. Uudet palvelut ja liiketoiminta 
  4. Tieto lisää tehokkuutta