Blogi

13.11.2013 - 13:23

Mitä hyötyä tästä on minulle?

Kanta-palvelut on rakennettu helpottamaan potilaan, terveydenhuollon ja apteekkien arkea. On edetty hitaasti, turvallisesti ja varmasti kohti aina vain lähempänä siintävää palmusaarta.

On selvää, että uusien palvelujen käyttöönoton elinkaareen kuuluu myös vastustusvaihe. Kun sähköinen resepti otettiin käyttöön apteekeissa ja julkisessa terveydenhuollossa, alussa kohdattiin ennakkoluuloja ja vastustusta. Epäiltiin sähköisten palvelujen toimivuutta, tietosuojaa ja -turvaa. Nyt sähköisen reseptin käyttäjät eivät enää vaihtaisi paperisiin. Sähköinen resepti on jo yli 2,7 miljoonalla henkilöllä.

Omat reseptitiedot on voinut tarkistaa Omakanta-palvelusta jo useamman vuoden ajan. Henkilökohtaisia terveystietoja voi tarkastella palvelun kautta, kun henkilölle on kirjoitettu sähköinen resepti tai hänen tietojaan on tallennettu Potilastiedon arkistoon. Tutustu tarkemmin Omakannan mahdollisuuksiin: www.kanta.fi/omakanta.

Mitä seuraavaksi?

Sähköisen reseptin käyttöönotot ovat vilkastumassa myös yksityisessä terveydenhuollossa. Kansalainen saa parhaan hyödyn Kanta-palveluista, kun sekä julkinen että yksityinen terveydenhuolto ovat mukana. Maaliskuun 2014 loppuun mennessä myös yksityiset terveydenhuollon palveluntarjoajat käyttävät sähköistä reseptiä.

Seuraava iso askelkin on jo otettu: Itä-Savossa käytetään jo Potilastiedon arkistoa.  Potilaskertomustiedot, riskit, rokotustiedot, voimassaoleva lääkitys sekä laboratoriotulokset löytyvät jatkossa Potilastiedon arkistosta. Julkinen terveydenhuolto ottaa Potilastiedon arkiston käyttöönsä viimeistään syyskuussa 2014 ja yksityinen vuotta myöhemmin. Palvelu laajenee vaiheittain.

Mitä hyötyä Potilastiedon arkiston käyttöönotosta on minulle?

Potilastiedon arkisto

…tuo turvaa

  • tiedot ovat turvassa (suojattu tiedonsiirto, ammattikortit, lokitietojen seuranta)
  • ajantasainen tieto luo potilasturvallisuutta
  • tiedonkulku paranee

...helpottaa:

  • mahdollistaa toimivat hoitoketjut KAIKKIEN toimintayksiköiden välillä
  • voin seurata omia terveystietojani helposti Omakannasta, alkuvaiheessa Omakannassa näkyvät potilaskertomustiedot, riskit, rokotustiedot, voimassaoleva lääkitys sekä laboratoriotulokset

…lisää valinnanvapauttani ja vaikuttamismahdollisuuksiani:

  • Kanta-palvelut tuovat terveystietoni sekä minun että minua hoitavien ammattilaisten saataville. Potilastietojeni käytettävyys tukee mahdollisuuttani valita hoitoyksikkö mistä tahansa, julkisesta tai yksityisestä terveydenhuollosta.
  • voin vaikuttaa itse siihen, kuka käyttää potilastietojani

...säästää aikaa ja rahaa:

  • Terveydenhuollossa voidaan hyödyntää aikaisempia tutkimustuloksiani ja välttää turhia hoitotoimenpiteitä > säästää sekä terveydenhuollon että minun aikaa ja rahaa.

Helppoa, eikö totta?

Surffaile sivuillamme. Löydä myös usein kysytyt kysymykset. Jos et löydä sieltä vastausta, lähetä palautteesi tai kysymyksesi osoitteeseen asiakaspalaute@kanta.fi.

Helsingissä 14.11.2013

Pirjo Ikävalko
Kela, Kanta-palvelut