Asiakastietojen hallinta

Kanta-palvelujen asiakkaat hallinnoivat omia asiakastietojaan Kanta Ekstranetin kautta. Palvelu on vahvasti suojattu, joten tietojen syöttäminen ja muuttaminen on turvallista. Sen käyttäminen vaatii vahvan tunnistautumisen ja siihen käytetään Katso-tunnistusta. Tunnistautumisen lisäksi käyttäjät on jaettu eri rooleihin sen mukaan, millaista asiakastietoa heillä on oikeus käsitellä. Rooliin perusteella Ekstranet näyttää ja toimii erilailla.

Asiakasorganisaatiossa pääkäyttäjä jakaa muille Ekstranetin oikeudet ja roolit. Mikäli mahdollista, kannattaa eri rooleja jakaa organisaatiossa useammalle, näin vastuu asiakastietojen oikeellisuudesta ei ole vain yhden henkilön varassa. 

Muutokset organisaatiossa

THL on laatinut työohjeen Kanta-palvelujen yhteyksien varmistamiseksi organisaatiomuutoksissa. Ohjeeseen voi tutustua Kanta-palvelujen käsikirjan Muutokset-kohdassa.

Ohje on tarkoitettu julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille, kun varmistetaan Kanta-palvelujen häiriötön käyttö organisaatiomuutostilanteissa. 

Työohje on kohdistettu muutosprosessin vastuuhenkilölle / projektipäällikölle. Se auttaa terveydenhuollon tietoliikenneyhteyksien ja tietoturvallisen tiedonhallinnan varmistamista, kun muutoksia valmistellaan ja toteutetaan. 

Kehittämisehdotuksia tai havaittuja poikkeamia ohjeen sisällössä voi lähettää osoitteella kantapalvelut@thl.fi. Laita otsikoksi "Organisaatiomuutosohje". Ohjetta päivitetään palautteiden perusteella. 

Asiakastietojen hallinta

Kanta-palvelujen asiakkaat hallinnoivat omia asiakastietojaan Kanta Ekstranetin kautta. Palvelu on vahvasti suojattu, joten tietojen syöttäminen ja muuttaminen on turvallista. Sen käyttäminen vaatii vahvan tunnistautumisen ja siihen käytetään Katso-tunnistusta. Tunnistautumisen lisäksi käyttäjät on jaettu eri rooleihin sen mukaan, millaista asiakastietoa heillä on oikeus käsitellä. Rooliin perusteella Ekstranet näyttää ja toimii erilailla.

Asiakasorganisaatiossa pääkäyttäjä jakaa muille Ekstranetin oikeudet ja roolit. Mikäli mahdollista, kannattaa eri rooleja jakaa organisaatiossa useammalle, näin vastuu asiakastietojen oikeellisuudesta ei ole vain yhden henkilön varassa. 

Muutokset organisaatiossa

THL on laatinut työohjeen Kanta-palvelujen yhteyksien varmistamiseksi organisaatiomuutoksissa. Ohjeeseen voi tutustua Kanta-palvelujen käsikirjan Muutokset-kohdassa.

Ohje on tarkoitettu julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille, kun varmistetaan Kanta-palvelujen häiriötön käyttö organisaatiomuutostilanteissa. 

Työohje on kohdistettu muutosprosessin vastuuhenkilölle / projektipäällikölle. Se auttaa terveydenhuollon tietoliikenneyhteyksien ja tietoturvallisen tiedonhallinnan varmistamista, kun muutoksia valmistellaan ja toteutetaan. 

Kehittämisehdotuksia tai havaittuja poikkeamia ohjeen sisällössä voi lähettää osoitteella kantapalvelut@thl.fi. Laita otsikoksi "Organisaatiomuutosohje". Ohjetta päivitetään palautteiden perusteella.