Asiakkuus

Kanta-palvelujen asiakkaita ovat terveydenhuollon palvelujen tuottajat ja apteekit. Ne liittyvät Resepti- ja Potilastiedon arkisto -palveluihin antamallaan sitoumuksella ja maksavat käyttämistään palveluista käyttömaksuja. Uusi järjestelmä lisää sekä terveydenhuollon ammattilaisten oikeusturvaa että potilasturvallisuutta.

Kanta-palveluiden asiakas pystyy tarjoamaan omille asiakkailleen uudenaikaisia ja turvallisia sähköisiä palveluja ja käsittelemään resepti- ja potilastietoja nykyaikaisesti ja tietoturvallisesti. Koko toimialan yhtenäiset toimintatavat tuovat säästöjä myös vähentyneinä päällekkäisinä toimenpiteinä. Kanta-palvelut lisää sekä terveydenhuollon ammattilaisten oikeusturvaa että potilasturvallisuutta. Hoidollisesta näkökulmasta katsottuna potilaan tiedot ovat saatavissa organisaatiosta riippumatta potilaan luvalla. Potilaan näkökulmasta hänellä on mahdollisuus tarkastella omia potilastietojaan ja vaikuttaa niiden käyttöön.

Asiakkuuden hyödyt

 • Resepti-palvelun avulla asiakkaamme kirjoittavat ja toimittavat turvallisesti reseptejä. Reseptit tallennetaan ensin Reseptikeskukseen ja lopulta Reseptiarkistoon. Resepti voidaan toimittaa mistä tahansa apteekista, se ei ole koskaan väärennös eikä joudu hukkaan.
 • Lääketietokanta takaa, että lääketiedot ovat yhtenäisiä ja ajantasalla sekä terveydenhuollossa että apteekeissa. Tämä on potilasturvallisuuden lähtökohta.
 • Asiakkaamme arkistoivat potilastiedot Potilastiedon arkistoon. Sieltä ne ovat potilaan suostumuksella käytettävissä valtakunnallisesti, reaaliaikaisesti ja rakenteisesti kirjatussa muodossa. Tieto liikkuu turvallisesti yli organisaatiorajojen.
 • Tiedonhallintapalvelu

Mihin käyttömaksut käytetään?

Kela tuottaa Kanta-palvelut, Resepti-palvelun, Potilastiedon arkiston, Lääketietokannan, Tiedonhallintapalvelun ja Omakanta-palvelun kansalaisille.

Käyttömaksuilla kustannettavat palvelut ja tekniset ympäristöt

 • Reseptikeskus
 • Lääketietokanta
 • Reseptiarkisto
 • sähköinen arkistointi
 • Tiedonhallintapalvelu
 • asiakirjojen haku- ja välityspalvelu
 • lokiraportointi
 • tietosuojan valvonta
 • lisenssit
 • järjestelmien ja teknisten ympäristöjen valvonta ja ylläpito.

ja tukipalvelut

 • tekninen Kanta-asiakastuki
 • asiakaspalvelu, esim. käyttöönottojenaikainen tuki
 • kansalaisviestintä, esim. kanta.fi-verkkopalvelu ja esitemateriaali
 • Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelut ja Valviran rooli- ja attribuuttipalvelut.

Palvelut turvallisuuden ehdoilla

Ihmisten terveystiedot luetaan lain mukaan salassa pidettäviin tietoihin, joita pitää käsitellä sen mukaisesti. Tietovuotoja ei saa tapahtua ja järjestelmien tulee pelata määritysten mukaisesti. Tämä tarkoittaa teknisiä ympäristöjä, servereitä, kaapeleita, lisenssejä, tekniikan ylläpitoa ja ajanhermolla pysymistä. Lisäksi jokainen korjaus ja parannus vaativat järjestelmien testauksen Kanta-ympäristössä ja toisia järjestelmiä vasten, ennen kuin uusi versio voidaan ottaa käyttöön.

Itse Kanta-palveluiden toimivuuden lisäksi pitää huomioida myös muita palveluihin liittyviä reunaehtoja. Niitä ovat vasteaika-, tietoturva- ja palveluiden jatkuvuusvaatimukset sekä Arkistolaitoksen vaatimukset pysyväisarkistoinnista. Edelleen Kanta-palveluita kehitetään asiakkailta saadun palautteen ja lainmuutosten perusteella samanaikaisesti tuotantokäytön kanssa. Sen mahdollistamiseksi palveluista on useita testi- ja kehitys-ympäristöjä.

Palvelujen viralliset palvelukuvaukset.

Laki säätää, että terveydenhuollon palvelunantajien ja apteekkien on otettava Kanta-palvelut käyttöön (tarkemmin laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007 ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007).  Uusi tietojärjestelmäratkaisu tarjoaa käyttäjilleen etuja, joita olisi mahdotonta saavuttaa ilman Kanta-palveluja.

Asiakkuus

Kanta-palvelujen asiakkaita ovat terveydenhuollon palvelujen tuottajat ja apteekit. Ne liittyvät Resepti- ja Potilastiedon arkisto -palveluihin antamallaan sitoumuksella ja maksavat käyttämistään palveluista käyttömaksuja. Uusi järjestelmä lisää sekä terveydenhuollon ammattilaisten oikeusturvaa että potilasturvallisuutta.

Kanta-palveluiden asiakas pystyy tarjoamaan omille asiakkailleen uudenaikaisia ja turvallisia sähköisiä palveluja ja käsittelemään resepti- ja potilastietoja nykyaikaisesti ja tietoturvallisesti. Koko toimialan yhtenäiset toimintatavat tuovat säästöjä myös vähentyneinä päällekkäisinä toimenpiteinä. Kanta-palvelut lisää sekä terveydenhuollon ammattilaisten oikeusturvaa että potilasturvallisuutta. Hoidollisesta näkökulmasta katsottuna potilaan tiedot ovat saatavissa organisaatiosta riippumatta potilaan luvalla. Potilaan näkökulmasta hänellä on mahdollisuus tarkastella omia potilastietojaan ja vaikuttaa niiden käyttöön.

Asiakkuuden hyödyt

 • Resepti-palvelun avulla asiakkaamme kirjoittavat ja toimittavat turvallisesti reseptejä. Reseptit tallennetaan ensin Reseptikeskukseen ja lopulta Reseptiarkistoon. Resepti voidaan toimittaa mistä tahansa apteekista, se ei ole koskaan väärennös eikä joudu hukkaan.
 • Lääketietokanta takaa, että lääketiedot ovat yhtenäisiä ja ajantasalla sekä terveydenhuollossa että apteekeissa. Tämä on potilasturvallisuuden lähtökohta.
 • Asiakkaamme arkistoivat potilastiedot Potilastiedon arkistoon. Sieltä ne ovat potilaan suostumuksella käytettävissä valtakunnallisesti, reaaliaikaisesti ja rakenteisesti kirjatussa muodossa. Tieto liikkuu turvallisesti yli organisaatiorajojen.
 • Tiedonhallintapalvelu

Mihin käyttömaksut käytetään?

Kela tuottaa Kanta-palvelut, Resepti-palvelun, Potilastiedon arkiston, Lääketietokannan, Tiedonhallintapalvelun ja Omakanta-palvelun kansalaisille.

Käyttömaksuilla kustannettavat palvelut ja tekniset ympäristöt

 • Reseptikeskus
 • Lääketietokanta
 • Reseptiarkisto
 • sähköinen arkistointi
 • Tiedonhallintapalvelu
 • asiakirjojen haku- ja välityspalvelu
 • lokiraportointi
 • tietosuojan valvonta
 • lisenssit
 • järjestelmien ja teknisten ympäristöjen valvonta ja ylläpito.

ja tukipalvelut

 • tekninen Kanta-asiakastuki
 • asiakaspalvelu, esim. käyttöönottojenaikainen tuki
 • kansalaisviestintä, esim. kanta.fi-verkkopalvelu ja esitemateriaali
 • Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelut ja Valviran rooli- ja attribuuttipalvelut.

Palvelut turvallisuuden ehdoilla

Ihmisten terveystiedot luetaan lain mukaan salassa pidettäviin tietoihin, joita pitää käsitellä sen mukaisesti. Tietovuotoja ei saa tapahtua ja järjestelmien tulee pelata määritysten mukaisesti. Tämä tarkoittaa teknisiä ympäristöjä, servereitä, kaapeleita, lisenssejä, tekniikan ylläpitoa ja ajanhermolla pysymistä. Lisäksi jokainen korjaus ja parannus vaativat järjestelmien testauksen Kanta-ympäristössä ja toisia järjestelmiä vasten, ennen kuin uusi versio voidaan ottaa käyttöön.

Itse Kanta-palveluiden toimivuuden lisäksi pitää huomioida myös muita palveluihin liittyviä reunaehtoja. Niitä ovat vasteaika-, tietoturva- ja palveluiden jatkuvuusvaatimukset sekä Arkistolaitoksen vaatimukset pysyväisarkistoinnista. Edelleen Kanta-palveluita kehitetään asiakkailta saadun palautteen ja lainmuutosten perusteella samanaikaisesti tuotantokäytön kanssa. Sen mahdollistamiseksi palveluista on useita testi- ja kehitys-ympäristöjä.

Palvelujen viralliset palvelukuvaukset.

Laki säätää, että terveydenhuollon palvelunantajien ja apteekkien on otettava Kanta-palvelut käyttöön (tarkemmin laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007 ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007).  Uusi tietojärjestelmäratkaisu tarjoaa käyttäjilleen etuja, joita olisi mahdotonta saavuttaa ilman Kanta-palveluja.