Ekstranetin sisältö

Ekstranet on suojattu viestintäkanava Kanta-palveluita käyttävien terveydenhuollon organisaatioiden, apteekkien ja Kelan välillä. Eksranetissä organisaatiot hoitavat asiakkuuteensa liittyviä asioita.

Ekstranetiin on koottu asiakkuuden hallintaan liittyviä lomakkeita. Ekstranetissä ovat myös potilaan oikeuksien lomakkeet, suostumuslomakkeet ja häiriötilanneilmoitus. Sinne on koottu myös VRK:n asiakirjat yksityisen terveydenhuollon käyttöön sekä erilaisia ohjeita.

Lisäksi Ekstranetissä on oma osionsa organisaation tietosuojavastaavalle. Osiossa on organisaation valvontaohje, -lokitietopyyntö ja -väärinkäytösilmoitus.

Osa materiaalista on vain suomeksi, osa on myös ruotsiksi.

Ekstranetin sisältö

Ekstranet on suojattu viestintäkanava Kanta-palveluita käyttävien terveydenhuollon organisaatioiden, apteekkien ja Kelan välillä. Eksranetissä organisaatiot hoitavat asiakkuuteensa liittyviä asioita.

Ekstranetiin on koottu asiakkuuden hallintaan liittyviä lomakkeita. Ekstranetissä ovat myös potilaan oikeuksien lomakkeet, suostumuslomakkeet ja häiriötilanneilmoitus. Sinne on koottu myös VRK:n asiakirjat yksityisen terveydenhuollon käyttöön sekä erilaisia ohjeita.

Lisäksi Ekstranetissä on oma osionsa organisaation tietosuojavastaavalle. Osiossa on organisaation valvontaohje, -lokitietopyyntö ja -väärinkäytösilmoitus.

Osa materiaalista on vain suomeksi, osa on myös ruotsiksi.