HL7

Kanta-palveluiden HL7-rajapintoihin liittyvät kysymykset

Kanta-palvelujen kokonaisuudessa tarvitaan HL7-rajapintamäärittelyjä. Niillä taataan palveluihin liittyvien järjestelmien tuottamien sanomien ja asiakirjojen yhteensopivuus. 

HL7-dokumenttiarkisto sisältää Kanta-rajapintoihin liittyvät HL7-määritykset, sekä toistaiseksi myös muut HL7-määrittelyt. HL7-yhdistyksen omat sivut sijaitsevat osoitteessa www.hl7.fi.

Kanta-palvelujen HL7-sivujen tarkempi sisältö on saatavissa vain suomeksi.

Päivitetty 20.5.2016

 

Kanta HL7 HelpDesk (Kanta-palveluiden HL7-rajapintoihin liittyvät kysymykset)

HUOM! Sähköpostiosoite on muuttunut ja yhteenvetodokumentin ylläpito on lopetettu HelpDeskiin osoitettujen kysymysten vähyyden vuoksi.

Kanta-rajapintoja koskevat HL7-kysymykset osoitetaan jatkossa osoitteeseen kantakehitys[ät]kanta.fi

Kanta HL7 HelpDesk-kysymysten yhteenvetodokumenttien arkisto

Kanta HL7 HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2014 (pdf), päivitetty 9.4.2014
Kanta HL7 HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2013 (pdf), päivitetty 17.1.2014
Kanta HL7 HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2012 (pdf, 237 kt)
Kanta HL7 HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2011 (pdf, 469 kt)
Kanta HL7 HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2010 (pdf, 118 kt)

HL7 Finland HelpDesk (yleiset HL7-kysymykset)

Sähköpostiosoite: Timo.Kaskinen[ät]salivirta.fi

 

Potilastiedon arkisto -määritykset - 2016 tietosisältö

 

 

Ensihoitokertomus V1.00

31.3.2016, OID: 1.2.246.777.11.2016.1

Määrittely kuvaa vain ensihoitopalvelun tulevaan kansalliseen kenttäjohtamisen järjestelmään KEJO:on tuottamat kirjaukset Ensihoitokertomus (ENSIH)- näkymälle.

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat

29.2.2016, OID: 1.2.246.777.11.2016.7

 • Errata, päivitetty 28.11.2016

Sisältää Tiedonhallintapalvelun kooste-asiakirjojen CDA R2 rakennemäärittelyt sekä ylläpidettävissä asiakirjoissa huomioitavia CDA R2 ominaispiirteitä.

Määrittelyn sisältö on hyväksytty TC:n ja Kelan toimesta sen ollessa osa Kertomus ja lomakkeet määrittelyä. HL7 TC:ssä hyväksytiin määrittelyn asioiden eriyttäminen omaksi dokumentaatiokseen. Kela on toteuttanut tämän eriyttämisen ja tehnyt määrittelyn selkeyttämistä ja tarkennuksia. Päivitetyt esimerkit lisätty 9.12.2015

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet, v5.11

2.12.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.30

 • Errata, päivitetty 28.11.2016

Sisältää kertomustietojen siirron ja säilytyksen CDA R2-muodon ja rakenteen sekä kertomuksen lomakkeet

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä. Huom. tästä versiosta on eriytetty Tiedonhallintapalvelun koosteiden ja ylläpidettävien asiakirjojen määrittelyt omaksi dokumentaatiokseen.

Kanta, lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne V 5.1

11.4.2014, OID: 1.2.246.777.11.2014.13

Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne V 5.1

Hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan toimesta.

Suun terveydenhuollon CDA R2 potilaskertomusrakenne

17.12.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.31

 • Errata, päivitetty 13.12.2016

Suun terveydenhuollon tekninen CDA R2 -määritys V2.10

Hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan toimesta.

Terveys- ja hoitosuunnitelma - CDA R2 potilaskertomusrakenne, v1.21

22.10.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.32

Sisältää Terveys- ja hoitosuunnitelman teknisen CDA R2 rakenteen määrittelyt

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä. 

Kanta kuvantamisen CDA R2 merkinnät, v2.21

20.5.2016, OID: 1.2.246.777.11.2016.8

 • Errata, päivitetty 28.11.2016

Sisältää kuvantamisen CDA R2 asiakirjarakenteet

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Kanta Laboratorion CDA R2 merkinnät, v4.20

29.2.2016, OID: 1.2.246.777.11.2016.5

 

Sisältää laboratorion CDA R2 asiakirjarakenteet

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Potilastiedon arkiston yhteiset määritykset - 2014 ja 2016 tietosisältöjen osalta

 

 

Potilastiedon arkiston Medical Records, V2.02

2.12.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.37

 • Errata, päivitetty 28.11.2016

Potilastiedon arkiston Medical Records. Muutoshistoria on eritelty dokumentin versiohistoria kohdassa.

Dokumentti hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan taholta. V2.02 sis. Kelan tekemiä päivityksiä.

Potilastiedon arkiston CDA R2 Header, V4.66

2.12.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.38

 • Errata, päivitetty 30.11.2016

CDA R2 Header sisältää CDA dokumentin kuvailu eli metatiedot, joita käytetään Suomessa ensisijaisesti asiakirjahallintoon. Tässä dokumentissa kuvataan CDA R2 Headerin tietojen käyttö Suomessa.

Dokumentti hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan taholta. V4.66 sis. Kelan tekemiä päivityksiä.

 

   

Potilastiedon arkisto -määritykset - 2014 tietosisältö

 

 

Kanta – Rokotustiedot V1.10

31.1.2012, OID: 1.2.246.777.11.2012.5

Paketti sisältää kansallisesti määriteltyihin ydintietoihin liittyvälle rokotustiedolle CDA R2 -rakenteen.

24.1.2012, HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Kanta – eArkiston Kertomus ja lomakkeet V4.68

25.3.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.10

 • Errata, päivitetty 28.11.2016

Sisältää kertomustietojen siirron ja säilytyksen CDA R2-muodon ja rakenteen sekä kertomuksen lomakkeet

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

OpenCDA2009 – Laboratoriovastaukset v. 3.9

15.9.2009, OID: 1.2.246.777.11.2009.4

Kliinisen kemian ja mikrobiologian määräyksien/tilauksien ja tutkimustuloksien CDA R2- rakenne

Hyväksytetty HL7-lausuntokierroksella

15.9.2009, HL7 tekninen komitea

Kanta – Kuvantamisen CDA R2-rakenne V1.22

12.9.2013, OID: 1.2.246.777.11.2013.16

Kanta kuvantamisen CDA R2 asiakirjarakenteet

 

Päivitetty: 13.9.2013, HL7 tekninen komitea & Kela hyväksymä.

Kanta – Lääkityksen merkintöjen  CDA R2-rakenne  V4.31

8.4.2014 OID: 1.2.246.777.11.2014.11

Lääkityksen merkintöjen CDA R2-rakenne

Päivitetty  11.4.2011

HL7 tekninen komitea & Kela hyväksymä.

 

   

Kanta – Notifikaatiosanoma v1.0

2.12.2009

Notifikaatiosanomamäärittely - Tiivistelmä eArkiston MR-sanomadokumentaatioon siirrettävistä kohdista sekä sanomaa varten määritellyt uudet skeemat

Hyväksytetty HL7-lausuntokierroksella.

26.1.2010, HL7 tekninen komitea.

Kanta – Potilaskertomuksen PDF arkistointi V1.12

28.4.2015  OID: 1.2.246.777.11.2015.17

eArkistoon tallennetavan aineiston PDF/A-muoto -määrittelyt ja esimerkit. Kokonaisuus ei sisällä perusjärjestelmän toiminnallisuuksien määrittelyä.

Hyväksytetty HL7-lausuntokierroksella 26.12.2013.

5.8.2014, pakettiin lisätty HUS:lta saadut esimerkkiasiakirjat.

28.4.2015, korjattu Metatieto hl7fi:typeCode:n koodiston OID vastaamaan koodistopalvelua.

Kansallisesti vaadittujen tietojen välittäminen ydin- ja erillisjärjestelmien välillä

28.3.2012  OID: 1.2.246.777.11.2012.1

Kansallisesti vaadittujen tietojen välittäminen ydin- ja erillisjärjestelmien välillä

2.4.2012, HL7 tekninen komitea.

HL7-Finland – V3 messaging V 2.20

14.10.2010 OID: 1.2.246.777.11.2010.30

 

HL7 Finlandin suositus V3-viestien käyttöönottoon

 

Päivitetty 14.10.2010

Hyväksytty HL7 äänestyskierroksella.

23.9.2008, HL7 Tekninen komitea

HL7-Finland  – Tietotyypit v.1.41

25.6.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.25

 • Errata, päivitetty 28.11.2016

 

Tietotyypit - määrittelydokumentti kuvaa Suomessa käytettävät tietotyypit ja niiden suositellun käyttötavan.

 

 

Päivitykset määrityksen versiohistoriassa.

Dokumentti hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan taholta. V1.41 sis. Kelan tekemiä päivityksiä.

Sähköinen lääkemääräys -määritykset

 

 

Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt V3.42

15.10.2016

 

Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen HL7-rajapintoihin.

Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt V3.30

15.5.2015
Lain muutosten 2-vaiheen muutoshallinnan tarkennetut määrittelyt. 
 
Määrittelyiden mukaisia muutoksia ei saa viedä tuotantoon ennen yhteistä aikataulua.

 

Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen HL7-rajapintoihin.

Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt V3.1

06.3.2014
voimassa oleva versio 

 

Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen HL7-rajapintoihin.

Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt V3.0

30.8.2011 (määrittelyjen edellinen versio)
Paketti sisältää voimassa olevat esimerkkitiedostot.

 

 

Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen HL7-rajapintoihin.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määritykset

 

 

Medical Records -sanomat V2.1

25.11.2016
Määrittely kuvaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viestinvälitysrajapinnan ja käytettävät arkistosanomat. Muutoshistoria on eritelty dokumentin versiohistoria kohdassa.

 

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

Asiakirjastandardi V2.1

25.11.2016
Määrittely kuvaa yhtenäisen tiedostotason esitysmuodon sosiaalihuollon asiakirjojen arkistointiin ja siirtämiseen.

 

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

HL7-työdokumentteja

 

 

OpenCDA2009 – Havaintojen tilastolliset suureet v.1. 0

28.9.2009

Implementointiopas määrittelee havaintoihin liittyvien tilastollisten suureiden esittämistavan CDA R2-dokumenteissä.

Jatkossa tämä määritys tulee olemaan osa kertomus- ja lomakkeet määritystä.

Hyväksytetty TC:ssä 14.8.2009

OpenCDA2008 – CMET v. 0.7

2.1.2008 OID: 1.2.246.777.11.2007.23

CMET- Common Message Element Types

 

Päivitetty arkistoon 4.2.2008

OpenCDA2008 – Diagnoosilistan CDA R2-rak. v.3.2

4.2.2008 OID: 1.2.246.777.11.2008.5

Diagnoosilistan ydintietomäärittelyihin perustuva CDA R2 rakenteen määrittely

Päivitetty arkistoon 4.2.2008

PikaXML_CDAr2_konversio.v 1.0

2.11.2007 OID: 1.2.246.777.11.2007.22

Ohje sisältää konversion PikaXML:n ja CDA R2:n välillä, kaikkein oleellisimpien kenttien osalta. Täydellistä vastaavutta konversiossa ei pystytä saavuttamaan koska kyseessä on kaksi erilaista formaattia.

2.11.2007

 

OpenCDA2007 – Päätöksentuen CDA R2 v.3.0

18.1.2007 OID: 1.2.246.777.11.2007.12

Päätöksenteon tuki-järjestelmän tarvitsemien tietokokonaisuuksien ja ydintietojen määrittelystä

18.1.2007

 

HL7 V3 -työkalujen ohjeita

30.10.2006

OpenCDA2006 Tuki - työversio - HL7 V3 -työkalujen käyttöön liittyvää ohjeistusta

30.10.2006

 

OpenCDA2007 – Tiedonsiirron palvelutunn. v.0.4

14.9.2006 OID: 1.2.246.777.11.2006.11

 

Avoimet Rajapinnat määrityksen mukaisessa tiedonsiirrossa SOAP-kehyksessä käytettävät tiedonsiirron palvelutunnukset.

14.9.2006

 

V 2.X, OVT/EDI,  ja liitteiden sekä muiden aineistojen SOAP-siirto v.0.4

17.8.2006 OID: 1.2.246.777.11.2006.x

OpenCDA2006 Tuki - työversio. Kansallisen terveysprojektin Open CDA projekteissa määritelty tiedonsiirto käyttäen kansallista SOAP-kehystä.

Tämä dokumentti perustuu kansalliseen SOAP-siirtokehykseen. Jos kansallisessa arkkitehtuurissa siirrytään TC:n ehdottamaan kv. V3 WS-siirtoon, vaikuttaa se tähänkin dokumenttiin ainakin service-kentän häviämisenä ja sen kautta muinakin muutoksina.

17.8.2006

 

OpenCDA2006 – Tiedonsiirto ja tiedonvälitys v2.1.4

28.2.2006 OID: 1.2.246.777.11.2006.6

Avoimet Rajapinnat määrityksen mukainen tiedonsiirto. Sisältää tiedonsiirron määritysdokumentin sekä xml-tiedostot.

 Service- ja Action –parametriluettelo on erotettu omaksi dokumentikseen tiedonsiirron palvelutunnukset (OID: 1.2.246.777.11.2006.11).

CDA R2 dokumenttien tiedonsiirto kansalliseen arkistoon tulee olemaan v3 Medical Records pohjaista ja tästä tulee uusi opas v 2007. CDA R2 liikenne tulee olemaan samankaltaista, kuin reseptiliikenne, joka on kuvattu dokumentissa Lääkemääräyksen Medical Records-sanomat v 1.00 (OID:1.246.777.11.2006.19).

28.2.2006

 

Muita HL7 Finland ry:n standardeja

 

 

OpenCDA2007 - V3 kuolinsanoma v 1.2

17.9.2007 OID:1.2.246.777.11.2007.13

VRK V3-kuolinilmoitussanomat dokumentaatio

 

HL7 Finland ry:n standardi 17.9.2007

OpenCDA2007-  Kuvantamisen viite ja lausunto 1.2

14.6.2007 OID: 1.2.246.777.11.2007.16

Kuvantamisen viite ja lausunto CDA R2-rakenteena. Versiossa 1.2 on lisätty paikka study instance UIDlle.

HL7 Finland ry:n standardi 30.6.2007

HL7 Tilastosanomat  v 1.0.4

30.1.2006 OID: 1.2.246.777.11.2005.17

HL7 XML Tilastotietojen siirtotietueen määrittely ja siirto SOAP- kehyksessä

-          Määrittelydokumentti

-          Tilastotietojen siirtotietueen ja virheilmoituksen XML- schemat

-          Esimerkkeinä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoidon saatavuuden seurannan siirtosanomat

-          SOAP-sanomakehykset

HL7 Finland äänestyskierroksella hyväksytty kansalliseksi HL7 Finland määritykseksi 9.12.2005

 

Muiden osapuolten HL7-määrityksiä

 

TYKY-lomake

28.6.2007

Työterveyslaitos - TKI-lomake perustuu OpenCDA 2006 lomakemäärittelyihin ja on tehty HL7 HelpDesk:in avustuksella Työterveyslaitoksella keväällä 2006. TKI-lomakkeella siirretään paikallisessa työterveyshuollossa täytettävän työkykyindeksilomakkeen tiedot Työterveyslaitokselle tilastointia varten.

Yhteyshenkilö Työterveyslaitoksella: Markku Merikoski, markku.merikoski@ttl.fi

HL7 Finland ry:n standardi 30.6.2007

 

Koodistopalvelun tiedonsiirron tekninen ohje V2.2

 31.7.2014 OID:1.2.246.777.11.2007.15

THL – koodistopalvelu. Koodistopalvelun tiedonsiirron tekninen ohje.

 

THL:n tekemät päivitykset 31.7.2014

API-rajapintamäärityksiä

 

 

Ajanvarausrajapintojen HL7v3-määrittelyt v1.4

17.9.2007 OID: 1.2.246.777.11.2007.21

HL7 Finland hyväksytyt ajanvarausmäärittelyt

·          Ajanvarausrajapinnat - Tekninen liittymämäärittely, v1.4 (AjanV_Tekninen_v14.pdf)

·          HL7v3SchedulingFIv08.zip -paketti: sisältää ajanvarausviestien  XML-skeemat, SOAP-esimerkit sekä viestejä käyttävien sovellusroolien WSDL:t. Mukana myös muut tarvittavat HL7v3-skeemat.

HL7 Finland ry:n standardi 17.9.2007

 

Kontekstinhallinnan subjektikoodisto

3.12.2014

Kontekstinhallinnan subjektikoodisto

HL7 Finland TC:n hyväksymät päivitykset 3.12.2014

Minimikontekstinhallinnan määrittely  v.2.1

13.10.2004  OID: 1.2.246.777.11.2004.12

 

 

Sisältää työpöytäkohtaisen kontekstinhallinnan minimitoteutuksen vaatiman määrittelyn.. Soveltuu tällä hetkellä organisaatioiden sisäiseen käyttöön ja oman toimintayksikön tietoihin, jotka eivät ole suostumuksen alaisia

HL7 TC ylläpitää subjektikoodistoa ja uuden subjektin lisääminen on käsiteltävä komiteassa ennen hyväksymistä.

HL7 Finland lausuntokierroksella hyväksytty kansalliseksi HL7 Finland määritykseksi 13.10.2004

Minimikontekstinhallinnan määrittely - väliversio 2.1.1

17.2.2005 OID: 1.2.246.777.11.2005.13

Sisältää lisäykset minimikontekstinhallinnan määritykseen. Lisätty kappale kontekstidatan tietotyypeistä (HL7 rakenteiset tietotyypit) ja kontekstidatassa olevien erikoismerkkien koodaamisesta.  Otettu mukaan JoinCommonContext-metodin laajennus.

Tämä määritys saattaa muuttua kommenttikierrosten aikana ennen äänestykseen tulemista.

HL7 Finland TC hyväksyi määrityksen väliversioksi kommentointikierroksen jälkeen. Lisäykset käsiteltiin ja hyväksyttiin myös Common Services SIG työkokouksessa 10.1.2005.

Tietoturvallinen kontekstinhallinta - soveltamisohje, v1

17.8.2005  OID: 1.2.246.777.11.2005.16

Soveltamisohjeessa kuvataan kontekstipalvelimen ja siihen liittyvien järjestelmien välistä tietoturva-ratkaisua. Lisäksi kuvataan parametrien välitys organisaation sisäisestä järjestelmästä (esim. perusjärjestelmältä) organisaation ulkopuoliselle järjestelmälle (esim. ATJ). Organisaation ulkopuolinen järjestelmä tarvitsee näitä parametreja voidakseen liittyä työasemakohtaiseen kontekstiin. 

Dokumentin on tarkoitus toimia kontekstinhallintaan osallistuvien järjestelmien välisen liikenteen tietoturvan soveltamisohjeena. Muita minimikontekstinhallinnan tietoturvaan liittyviä kohtia ei käsitellä tässä dokumentissa. Tätä dokumenttia lukiessa olisi hyvä pitää rinnalla myös Minimikontekstinhallinnan määrittelyä (Minimikontekstinhallinnan määrittely - väliversio 2.1.1) ja huomioida siellä esitetyt tietoturvan minimitasoon liittyvät kohdat. Tietoturvallinen kontekstinhallinta voidaan liittää tulevaisuudessa seuraavaan isompaan versioon (3.0) Minimikontekstinhallinnan määrityksestä.

17.8.2005, dokumentti on käsitelty HL7 Teknisessä komiteassa.

Minimikontekstinhallinnan määrittely v3

31.1.2006  OID: 1.2.246.777.11.2006.13

 

Tässä minimikontekstinhallinnan määrittelyn versiossa 3 ovat keskeisimpinä lisäyksinä kuvattu tietoturvaratkaisu kontekstinhallintaa varten sekä esitetty kuinka alueellinen kontekstinhallinta toteutetaan. Asiasisältö on ollut pääpiirteissään mukana kontekstinhallinnan epävirallisessa väliversiossa 2.1.1 sekä Tietoturvallinen kontekstinhallinta -soveltamisohjeessa.

HL7 Finland lausuntokierroksella hyväksytty kansalliseksi HL7 Finland määritykseksi 31.1.2006

 

Ydinpalvelurajapinnat (käyttäjä, käyttöoikeus ja potilas) v2.1

12.5.2005 OID: 1.2.246.777.11.2005.11

Dokumentti sisältää määrityksen ydinpalvelurajapintojen (käyttäjä, käyttöoikeus ja potilas) toteuttamisesta ja niiden hyödyntämisestä HTTP/XML-tekniikkaa käyttäen.

 

HL7 Finland lausuntokierroksella hyväksytty kansalliseksi HL7 Finland määritykseksi.11.2.2005

 

Ydinpalvelurajapinnat: Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat v2.0

25.5.2005 OID: 1.2.246.777.11.2005.12

Dokumentti sisältää taustaselvitykset, vaatimukset ja teknisen HTTP/XML-määrityksen keskitettyjen koodistopalvelujen rajapintojen toteuttamiseen ja hyödyntämiseen.

 

HL7 Finland lausuntokierroksella hyväksytty kansalliseksi HL7 Finland määritykseksi 10.5.2005

Open CDA Koulutusaineistoa

 

 

Open CDA 2005-koulutusmateriaali

 

Open CDA 2005-hankkeessa annetun koulutuksen aineisto.

.

 

Projektikohtaisia aineistoja

 

 

CDA- Paikallistamisopas

 

 

CDA soveltamisopas V 1.0 

27.9.2002

HL7 CDA paikallistamisen määrityspaketti, jonka pohjana on ollut CDA virallinen versio 1.0

Sisältää soveltamisoppaan, CDA-määritykset ja DTD-tiedostot, tyylitiedoston sekä sisältöesimerkkejä (kertomus, A-todistus, laboratoriotulokset) sekä sanaston. Lisäksi paketti sisältää xml-työkalut sekä HL7 tausta-aineistoa.

Tämän dokumentin sisältöjä on tarkennettu myöhemmissä määrityksissä.

 

Avoimet Rajapinnat

 

 

Avoimet Rajapinnat v 1.1.2  

3.2.2003 OID:1.2.246.777.11.2002.2

 

'Avoimet Rajapinnat'- määrittelypaketti, jonka pohjana on  HL7 CDA virallinen versio 1.0.

Määritysdokumentti kuvaa viitejärjestelmän toimintaperiaatteen ja käyttötarkoituksen. Toiminnallisuus kattaa viiteaihioiden siirron ja viitteen avulla kyselyn sisältäen sovelluskuittaukset.

Määritys sisältää sisältöesimerkkejä, kuten kertomus, A-, B1-, B2- ja C-todistukset, rakenteisen laboratorion ja lääkityshistorian.

Tämä sisältää Avoimet Rajapinnat -määrityksen kokonaisuutena

Tähän dokumenttiin on tehty osapäivityksiä myöhemmin kts. alla

Täydennyksiä 'Avoimet Rajapinnat'- määrityksiin ajalta 18.12.2003 - 19.5.2004

OID: 1.2.246.777.11.2002.2

 

 

Tämä dokumentti päivittää 'Avoimet Rajapinnat' v. 1.1.2- määrittelydokumenttia seuraavilta osin:

-          SOAP sanoman body-osa on varustettu luokan ja metodin tunnuksella - lisätty scheman sijaintipaikka.

-          Schemat on jaettu uudestaan siten, että kaikille sanomatyypeille on yhteinen SOAP-headerin schema sekä jokaiselle oma SOAP-bodyn schema.

-          Headerin pakolliset elementit sovittu ja schemaa muutettu – mukana esimerkkisanomat

-          Kyselysanomassa voi olla useampien dokumenttien tunnukset. Schemaa muutettiin niin, että set_id on toistuva elementti. - muutettu schema sekä esimerkkidokumentti on lisätty aineistoon.

-          Tyylitiedosto cda_s_V081.xsl, jossa kertomusrakenteen mukaisen palstoituksen syvyyttä on madallettu

-          Uutena sanomana on pakettiin lisätty luonnosvaiheessa oleva lähete/hoitopalaute- sekä tämän kuittaussanoma ja näiden schemat – Huom: luonnos, jota on päivitetty myöhemmin

'Avoimet Rajapinnat' v. 1.1.2- osapäivitys

HL7FICommit – virhekoodin täydennetty arvotaulukko

7.10.2004

Tässä muutosdokumentissa on selvennetty SOAP-headerin elementtejä MessageId:n ja ConversationId:n käyttöä–

Korjaus 'Avoimet Rajapinnat' II-osan kappaleisiin 3.2.4.1.4 ConversationId (transaktion tunnus) ja  3.2.4.1.7 MessageData (sanoman tunnistetiedot)

'Avoimet Rajapinnat' v. 1.1.2 -osapäivitys

Tyylitiedostoja v 0.8 – 0.91

CDA R1 dokumenttien tyylitiedostoja

 

'Avoimet Rajapinnat' v. 1.1.2 -osapäivitys

Erikoismerkit sekä ylä- ja alaindeksit R1- dokumenteissa

7.10.2004

Tekstiaineiston sisältämien ala- ja yläindeksien näyttäminen CDA R1 dokumenteissa.

Erikoismerkit vaatii tyylitiedoston versio 091

'Avoimet Rajapinnat' v. 1.1.2 -osapäivitys

Viitteen päivämääräväli

14.92004

CDA-header- osassa olevan palvelutapahtuman ajankohdan (päivämäärävälin) käytön yhtenäistämien. Toiminnallinen täsmennys, joka ei vaikuta standardiin

'Avoimet Rajapinnat' v. 1.1.2 -osapäivitys – toiminnallinen täsmennys

XML-lähete/ hoitopalaute – SOAP -kehys v.1.1 

25.5.2004     OID:1.2.246.777.11.2004.2

Tässä dokumentissa kuvataan, kuinka avoimet adapterit projektissa kehitettyä SOAP- kehystä käytetään lähete/hoitopalaute-sanomiin, joissa sanomia ovat: lähete, hoitopalaute ja tekninen kuittaus.

 

 

Lähete- ja hoitopalautesanoma xml-schema v.1.0

20.1.2004

Ns. Pika-XML sanoman ja kuittaussanoman perusteella laadittu lähete-hoitopalautesanomia sekä kuittaussanomia vastaavat XML- schemat

Tällä on tarkoitus yhdenmukaistaa eri tahoilla tehtäviä toteutuksia.

 

Avoimet Rajapinnat" scheman täsmennys tiedonsiirtokehyksen validointia varten

31.1.2005

Avoimet Rajapinnat schemat ja esimerkkisanomat.

Täsmennyksen jälkeen "SOAP-ENV:mustUnderstand" elementti validoituu sekä XMLSpy 2005 että Xerces-J 2.6.2 validaattoreilla. Sanomiin ei ole tarpeen tehdä muutoksia.

'Avoimet Rajapinnat' v. 1.1.2 -osapäivitys – toiminnallinen täsmennys

Open CDA 2003

 

 

Open CDA määrittelydokumentti v 1.0  

2.2.2004 OID: 1.2.246.777.11.2004.3

 

 

 

OPEN CDA määrittelyn pohjana on HL7 CDA R2 standardin ensimmäinen luonnosversio.

Määritys sisältää joitain CDA R2-mukaisia tietosisältöjä: kertomus, lomakkeita, lääkityslista, lähete/hoitopalaute, ydintiedot (lääkityslista, lähete- hoitopalaute), asiakirjahallinto (suostumus, loki).

Määritys sisältää myös todistusten ja lomakkeiden tietokentät, koodistojen siirron ja kyselyn Xml-rajapinnan, tietoa linkkien käytöstä sekä yleisen kyselysanoman toiminnallisuuden, jossa voi olla useita tapahtumatyyppejä ja useita osapuolia. Toiminnallisuus kattaa kyselyn, pyynnön tai lähetyksen.

Tämän määrittelydokumentin tietosisältömäärityksiä on täydennetty jatkoprojektissa 'Open CDA 2005

Täydentäminen on edellyttänyt terveysprojektin sisällöllisissä projekteissa tarkennettuja tietosisältöjä ja CDA R2 virallisen version hyväksymistä

Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne v.1.00

Pvm: 2.2.2004 OID:1.2.246.777.11.2004.4

Lausuntoversio - soveltamisohje perustuu Centekin 6.11.2003 ydintietomäärittelyyn ja kesän 2003 HL7 CDA R2 äänestyspakettiin

Lausuntoversio

Lääkityslistan CDA R2-rakenne v 1.00

 2.2.2004 OID:1.2.246.777.11.2004.5

Soveltamisohje perustuu Duodecimin työryhmän kokouksessa 11.6.2003. päätettyihin lääkityslistan ydintietoihin ja ja kesän 2003 HL7 CDA R2 äänestyspakettiin

Lausuntoversio

Koodistojen siirron ja kyselyn Xml-rajapinta v 1.0

30.1.2004  OID: 1.2.246.777.11.2004.6

Stakesin koodistopalvelimen tiedonsiirtoa (import/ export) varten kehitetyt XML-sanomapohjaiset rajapinnat

Lausuntoversio

Linkkien käyttö

8.1.2004  OID:1.2.246.777.11.2004.7

CDA-dokumentin sisäiset ja ulkoiset viittaukset sekä viittaukset liitetiedostoihin tai kuviin

 

Lääkityksen koodaus sähköiseen potilaskertomukseen

23.12.2003  OID:1.2.246.777.11.2004.8

Raportti lääkityslistasta ja siinä noudatettavasta rakenteisen tiedon standardista

 

SOAP 1.1:n ja SOAP 1.2:n pikavertailu

8.1.2004 OID:1.2.246.777.11.2004.9

Sisältää määritysten yleiset ja yksityiskohtaiset erot sekä yhteenvedon

 

Open CDA 2005

 

 

Päädokumentti/johdanto v 1.0

11.1.2005 OID: 1.2.246.777.11.2005.3

Johdanto CDA:n käyttöön.

 

 

CDA R2 Header v. 1.0

11.1.2005  OID: 1.2.246.777.11.2005.4

Paketti sisältää raportin, CDA R2 Finland schemat sekä esimerkin viiteaihiosta.

 

 

Kertomus ja sähköiset lomakkeet v 1.0

15.1.2005 OID: 1.2.246.777.11.2005.5

Sisältää rakenteiset tiedot sähköistä kertomusta ja arkistointia varten, lomakemäärittelyt sekä tyylitiedoston

Päivitetty 29.4.2005 - lisätty T- ja Nt- lausuntomääritykset

Laboratoriovastauksien CDA R2-rakennev. 1.0

15.1.2005  OID:1.2.246.777.11.2005.6

Laboratoriovastauksien CDA R2 rakenteen määrittelyn.  Ydintietojen lisäksi CDA R2 rakenteeseen on otettu mukaan myös muut keskeiset laboratoriovastauksien tiedot.

 

Diagnoosilistan CDA R2-rakenne v. 1.0

15.1.2005  OID: 1.2.246.777.11.2005.7

Diagnoosilistan CDA R2-rakenne. Perustuu diagnoosin ydintietomäärittelyyn.

 

Lääkityslistan CDA R2-rakenne v 1.09  

15.01.2005   OID: 1.2.246.777.11.2004.10

Sisältää lääkityslistan CDA R2-määrittelyt, rakennetta selventävän aputiedoston, instanssi xml-dokumentin sekä sanomaesimerkin.

Päivitetty 27.9.2005 - lääkitystyöryhmän kokouksessa sovitut asiat

Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne v 2.11 

15.1.2005  OID:1.2.246.777.11.2004.11

Sisältää lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenteen määrittelyt sekä luokituksia.

 

Tiedonsiirto v. 1.0

15.1.2005 OID: 1.2.246.777.11.2005.8

Sisältää tiedonsiirron määritysdokumentin sekä xml-tiedostot. Dokumenttiin on koottu yhteen aikaisemmista määrityksistä tiedonsiirron toteuttamiseksi tarvittavat määritykset.

 

Päätöksenteon tuki v 1.0

15.1.2005  OID: 1.2.246.777.11.2005.1

Päätöksenteon tuki-järjestelmän tarvitsemien tietokokonaisuuksien ja ydintietojen määrittelystä

 

Ilmoitus hoitoon otosta, E-lausunto, maksusitoumus v 1.1

5.5.2005 OID: 1.2.246.777.11.2005.14

Sisältää lomakkeet: ilmoitus hoitoon otosta, E-lausunto ja maksusitoumuspyyntö (yhdessä lomakkeessa molemmat) sekä maksusitoumuksen

 

päivitetty 23.5.2005

Tietoturvan toteuttamistapoja v. 1.0 

27.9.2004  OID: 1.2.246.777.11.2004.14

Dokumentissa on kuvattu joitain perusasioita, joita pitää ottaa huomioon toteutettaessa OpenCDA- adapteria ja sen hallintaa.

 

Open CDA 2006  

 

 

OpenCDA2007 - Päädokumentti/johdanto v.3.0  

18.1.2007 OID: 1.2.246.777.11.2007.1

Johdanto CDA:n käyttöön.

18.1.2007

 

CDA R2 Header v. 2.00

28.2.2006 URN:OID:1.2.246.777.11.2006.2

CDA R2 Headerin tietojen käyttö Suomessa

 

Kertomus ja lomakkeet v. 2.00

28.2.2006 URN:OID:1.2.246.777.11.2006.3

Sisältää kertomustietojen siirron ja säilytyksen CDA R2-muodon ja rakenteen sekä kertomuksen lomakkeet

 

Laboratoriovastauksien CDA R2-rakenne v. 2.0

28.2.2006 OID: 1.2.246.777.11.2006.4

Laboratoriovastauksien CDA R2 rakenteen määrittelyn.  Ydintietojen lisäksi CDA R2 rakenteeseen on otettu mukaan myös muut keskeiset laboratoriovastauksien tiedot.

 

Diagnoosilistan CDA R2-rakenne v. 2.0

28.2.2006 OID: 1.2.246.777.11.2006.5

Diagnoosilistan ydintietomäärittelyihin perustuva CDA R2 rakenteen määrittely

 

Tiedonsiirto v. 2.14

28.2.2006 OID: 1.2.246.777.11.2006.6

Sisältää tiedonsiirron määritysdokumentin sekä xml-tiedostot sekä Service- ja Action –parametriluettelon

 

Lääkityslistan CDA R2-rakenne v 2.0

28.2.2006 OID: 1.2.246.777.11.2006.8

Lääkityslistan CDA R2- rakenne ja koodaus

 

Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne v3.00

28.2.2006 OID: 1.2.246.777.11.2006.9

Sisältää lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenteen määrittelyt sekä luokituksia.

 

HL7 V3 messaging v.  1.0

 28.2.2006  OID : 1.2.246.777.11.2006.10

HL7 Finlandin suositus V3-viestien käyttöönottoon

Alustava versio

Päätöksenteon tuki v 2.0

28.2.2006 OID: 1.2.246.777.11.2006.12

Päätöksenteon tuki-järjestelmän tarvitsemien tietokokonaisuuksien ja ydintietojen määrittelystä

 

Open CDA Hankkeiden FAQ - lopulliset listat (kysymyksiä ei käsitellä uudestaan)

 

Open CDA 2008 FAQ-lista

pvm: 4.2.2008 OID: 1.2.246.777.11.2008.7

Open CDA 2007 FAQ- lista

pvm: 18.1.2007 OID: 1.2.246.777.11.2007.7

Open CDA 2006 FAQ- lista

 pvm: 28.2.2006 OID:1.2.246.777.11.2006.7

Open CDA 2005 FAQ- lista

pvm: 15.1.2005 OID:1.2.246.777.11.2005.9

FAQ lista vuosilta 2004 - 2007

 

Open CDA 2006-hankkeessa annettu asiantuntija-apu ja sen sisältö


Open CDA 2005 -hankkeessa annettu asiantuntija-apu ja sen sisältö

Open CDA 2004 -hankkeessa annettu asiantuntija-apu ja sen sisältö.

 

 

 

HL7 versio 2.3 paikallistamisoppaat ja koodistot

 

Yleiskuvaus HL7-version 2.x perusperiaatteista, 4.4.2012 versio 1.3  

Lisätty hl7fi-rakennekoodistoon arvo 20, "kuvia arkistossa". Dokumentti korvaa HL7-versio 2.3 dokumentaation versiosta 1.4 löytyvän HL7-Yleiskuva, versio 1.1-dokumentin.

HL7-versio 2.3 dokumentaatio - vuodelta 1998 versio 1.4  

HL7-standardin version 2.3 paikallistamishankkeen dokumentaatio sisältäen hallinnolliset potilastietosanomat, tilaussanomat, kyselyt, sekä tutkimustietojen välityssanomat.

Versioon 2.3 liittyvät koodistot 

Paikallistamisen dokumentaatioon v. 1.4 liittyvät koodistot vuodelta 1998

 

Laboratoriosanomat

15.03.2000 versio 3.0

HL7-sanomarakenne kliiniselle laboratoriolle - sisältää paikallistettujen HL7-sanomien käytön kuvaukset sekä rakennekuvaukset

 

HL7-äänestykset

 

 

HL7 - Lausuntokierrosten ja äänestysten säännöt v. 1.0

  2.3.2006 OID: 1.2.246.777.11.2006.14

Sisältää teknisen komitean laatimat säännöt äänestyksiä ja niiden vaatimia lausuntokierroksia varten Suomessa.

 

 

Muita oppaita ja määrityksiä

Kanta – Ostopalvelut 2009-12-08 v.0.9

18.2.2010

Ostopalvelut - Tiivistelmä eArkiston MR-sanomadokumentaatioon siirrettävistä kohdista. HUOM! Ei käytössä Potilastiedon arkistossa!!!

Hyväksytetty HL7-lausuntokierroksella

26.1.2010, HL7 tekninen komitea

ISO OID-yksilöintitunnuksen käytön kansalliset periaatteet sosiaali- ja terveysalalla versio 1.0

14.2.2007

Oppaan tavoitteena on selvittää periaatteet, kuinka ISO OID -yksilöintimenettely toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisissä järjestelmissä. Opas pohjautuu Stakesin 22.11.2004 julkaiseman ohjeen "ISO OID-tunnuksen käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa versio 1.0 2" pilottikäytön kokemuksiin ja JUHTA- suositukseen 159 "ISO OID -yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa".

Hyväksytty Koodistopalvelun johtoryhmässä 14.2.2007

Ydintiedot, otsikot ja näkymät – Opas versio 2.2
31.1.2007

 

Ydintietomääritykset - versio 3.3
31.1.2007

Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa
 

Potilaskertomuksen ydintiedot

 

Linkki potilaskertomuksen rakenneoppaaseen

Opas sähköisen potilaskertomuksen rakenteesta -
Versio 1.20 28.2.2006.

 

Linkki ARKKI-määrittelyyn

Kansallinen sähköinen potilastietojen arkistopalvelu – Toiminnallinen vaatimusmäärittely

 STM 2005:21

 

 

HL7

Kanta-palveluiden HL7-rajapintoihin liittyvät kysymykset

Kanta-palvelujen kokonaisuudessa tarvitaan HL7-rajapintamäärittelyjä. Niillä taataan palveluihin liittyvien järjestelmien tuottamien sanomien ja asiakirjojen yhteensopivuus. 

HL7-dokumenttiarkisto sisältää Kanta-rajapintoihin liittyvät HL7-määritykset, sekä toistaiseksi myös muut HL7-määrittelyt. HL7-yhdistyksen omat sivut sijaitsevat osoitteessa www.hl7.fi.

Kanta-palvelujen HL7-sivujen tarkempi sisältö on saatavissa vain suomeksi.

Päivitetty 20.5.2016

 

Kanta HL7 HelpDesk (Kanta-palveluiden HL7-rajapintoihin liittyvät kysymykset)

HUOM! Sähköpostiosoite on muuttunut ja yhteenvetodokumentin ylläpito on lopetettu HelpDeskiin osoitettujen kysymysten vähyyden vuoksi.

Kanta-rajapintoja koskevat HL7-kysymykset osoitetaan jatkossa osoitteeseen kantakehitys[ät]kanta.fi

Kanta HL7 HelpDesk-kysymysten yhteenvetodokumenttien arkisto

Kanta HL7 HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2014 (pdf), päivitetty 9.4.2014
Kanta HL7 HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2013 (pdf), päivitetty 17.1.2014
Kanta HL7 HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2012 (pdf, 237 kt)
Kanta HL7 HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2011 (pdf, 469 kt)
Kanta HL7 HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2010 (pdf, 118 kt)

HL7 Finland HelpDesk (yleiset HL7-kysymykset)

Sähköpostiosoite: Timo.Kaskinen[ät]salivirta.fi

 

Potilastiedon arkisto -määritykset - 2016 tietosisältö

 

 

Ensihoitokertomus V1.00

31.3.2016, OID: 1.2.246.777.11.2016.1

Määrittely kuvaa vain ensihoitopalvelun tulevaan kansalliseen kenttäjohtamisen järjestelmään KEJO:on tuottamat kirjaukset Ensihoitokertomus (ENSIH)- näkymälle.

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat

29.2.2016, OID: 1.2.246.777.11.2016.7

 • Errata, päivitetty 28.11.2016

Sisältää Tiedonhallintapalvelun kooste-asiakirjojen CDA R2 rakennemäärittelyt sekä ylläpidettävissä asiakirjoissa huomioitavia CDA R2 ominaispiirteitä.

Määrittelyn sisältö on hyväksytty TC:n ja Kelan toimesta sen ollessa osa Kertomus ja lomakkeet määrittelyä. HL7 TC:ssä hyväksytiin määrittelyn asioiden eriyttäminen omaksi dokumentaatiokseen. Kela on toteuttanut tämän eriyttämisen ja tehnyt määrittelyn selkeyttämistä ja tarkennuksia. Päivitetyt esimerkit lisätty 9.12.2015

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet, v5.11

2.12.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.30

 • Errata, päivitetty 28.11.2016

Sisältää kertomustietojen siirron ja säilytyksen CDA R2-muodon ja rakenteen sekä kertomuksen lomakkeet

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä. Huom. tästä versiosta on eriytetty Tiedonhallintapalvelun koosteiden ja ylläpidettävien asiakirjojen määrittelyt omaksi dokumentaatiokseen.

Kanta, lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne V 5.1

11.4.2014, OID: 1.2.246.777.11.2014.13

Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne V 5.1

Hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan toimesta.

Suun terveydenhuollon CDA R2 potilaskertomusrakenne

17.12.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.31

 • Errata, päivitetty 13.12.2016

Suun terveydenhuollon tekninen CDA R2 -määritys V2.10

Hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan toimesta.

Terveys- ja hoitosuunnitelma - CDA R2 potilaskertomusrakenne, v1.21

22.10.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.32

Sisältää Terveys- ja hoitosuunnitelman teknisen CDA R2 rakenteen määrittelyt

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä. 

Kanta kuvantamisen CDA R2 merkinnät, v2.21

20.5.2016, OID: 1.2.246.777.11.2016.8

 • Errata, päivitetty 28.11.2016

Sisältää kuvantamisen CDA R2 asiakirjarakenteet

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Kanta Laboratorion CDA R2 merkinnät, v4.20

29.2.2016, OID: 1.2.246.777.11.2016.5

 

Sisältää laboratorion CDA R2 asiakirjarakenteet

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Potilastiedon arkiston yhteiset määritykset - 2014 ja 2016 tietosisältöjen osalta

 

 

Potilastiedon arkiston Medical Records, V2.02

2.12.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.37

 • Errata, päivitetty 28.11.2016

Potilastiedon arkiston Medical Records. Muutoshistoria on eritelty dokumentin versiohistoria kohdassa.

Dokumentti hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan taholta. V2.02 sis. Kelan tekemiä päivityksiä.

Potilastiedon arkiston CDA R2 Header, V4.66

2.12.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.38

 • Errata, päivitetty 30.11.2016

CDA R2 Header sisältää CDA dokumentin kuvailu eli metatiedot, joita käytetään Suomessa ensisijaisesti asiakirjahallintoon. Tässä dokumentissa kuvataan CDA R2 Headerin tietojen käyttö Suomessa.

Dokumentti hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan taholta. V4.66 sis. Kelan tekemiä päivityksiä.

 

   

Potilastiedon arkisto -määritykset - 2014 tietosisältö

 

 

Kanta – Rokotustiedot V1.10

31.1.2012, OID: 1.2.246.777.11.2012.5

Paketti sisältää kansallisesti määriteltyihin ydintietoihin liittyvälle rokotustiedolle CDA R2 -rakenteen.

24.1.2012, HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Kanta – eArkiston Kertomus ja lomakkeet V4.68

25.3.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.10

 • Errata, päivitetty 28.11.2016

Sisältää kertomustietojen siirron ja säilytyksen CDA R2-muodon ja rakenteen sekä kertomuksen lomakkeet

HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

OpenCDA2009 – Laboratoriovastaukset v. 3.9

15.9.2009, OID: 1.2.246.777.11.2009.4

Kliinisen kemian ja mikrobiologian määräyksien/tilauksien ja tutkimustuloksien CDA R2- rakenne

Hyväksytetty HL7-lausuntokierroksella

15.9.2009, HL7 tekninen komitea

Kanta – Kuvantamisen CDA R2-rakenne V1.22

12.9.2013, OID: 1.2.246.777.11.2013.16

Kanta kuvantamisen CDA R2 asiakirjarakenteet

 

Päivitetty: 13.9.2013, HL7 tekninen komitea & Kela hyväksymä.

Kanta – Lääkityksen merkintöjen  CDA R2-rakenne  V4.31

8.4.2014 OID: 1.2.246.777.11.2014.11

Lääkityksen merkintöjen CDA R2-rakenne

Päivitetty  11.4.2011

HL7 tekninen komitea & Kela hyväksymä.

 

   

Kanta – Notifikaatiosanoma v1.0

2.12.2009

Notifikaatiosanomamäärittely - Tiivistelmä eArkiston MR-sanomadokumentaatioon siirrettävistä kohdista sekä sanomaa varten määritellyt uudet skeemat

Hyväksytetty HL7-lausuntokierroksella.

26.1.2010, HL7 tekninen komitea.

Kanta – Potilaskertomuksen PDF arkistointi V1.12

28.4.2015  OID: 1.2.246.777.11.2015.17

eArkistoon tallennetavan aineiston PDF/A-muoto -määrittelyt ja esimerkit. Kokonaisuus ei sisällä perusjärjestelmän toiminnallisuuksien määrittelyä.

Hyväksytetty HL7-lausuntokierroksella 26.12.2013.

5.8.2014, pakettiin lisätty HUS:lta saadut esimerkkiasiakirjat.

28.4.2015, korjattu Metatieto hl7fi:typeCode:n koodiston OID vastaamaan koodistopalvelua.

Kansallisesti vaadittujen tietojen välittäminen ydin- ja erillisjärjestelmien välillä

28.3.2012  OID: 1.2.246.777.11.2012.1

Kansallisesti vaadittujen tietojen välittäminen ydin- ja erillisjärjestelmien välillä

2.4.2012, HL7 tekninen komitea.

HL7-Finland – V3 messaging V 2.20

14.10.2010 OID: 1.2.246.777.11.2010.30

 

HL7 Finlandin suositus V3-viestien käyttöönottoon

 

Päivitetty 14.10.2010

Hyväksytty HL7 äänestyskierroksella.

23.9.2008, HL7 Tekninen komitea

HL7-Finland  – Tietotyypit v.1.41

25.6.2015, OID: 1.2.246.777.11.2015.25

 • Errata, päivitetty 28.11.2016

 

Tietotyypit - määrittelydokumentti kuvaa Suomessa käytettävät tietotyypit ja niiden suositellun käyttötavan.

 

 

Päivitykset määrityksen versiohistoriassa.

Dokumentti hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan taholta. V1.41 sis. Kelan tekemiä päivityksiä.

Sähköinen lääkemääräys -määritykset

 

 

Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt V3.42

15.10.2016

 

Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen HL7-rajapintoihin.

Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt V3.30

15.5.2015
Lain muutosten 2-vaiheen muutoshallinnan tarkennetut määrittelyt. 
 
Määrittelyiden mukaisia muutoksia ei saa viedä tuotantoon ennen yhteistä aikataulua.

 

Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen HL7-rajapintoihin.

Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt V3.1

06.3.2014
voimassa oleva versio 

 

Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen HL7-rajapintoihin.

Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt V3.0

30.8.2011 (määrittelyjen edellinen versio)
Paketti sisältää voimassa olevat esimerkkitiedostot.

 

 

Kelan tekemät päivitykset sähköisen lääkemääräyksen HL7-rajapintoihin.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määritykset

 

 

Medical Records -sanomat V2.1

25.11.2016
Määrittely kuvaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viestinvälitysrajapinnan ja käytettävät arkistosanomat. Muutoshistoria on eritelty dokumentin versiohistoria kohdassa.

 

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

Asiakirjastandardi V2.1

25.11.2016
Määrittely kuvaa yhtenäisen tiedostotason esitysmuodon sosiaalihuollon asiakirjojen arkistointiin ja siirtämiseen.

 

Määrittelyn sisältö on hyväksytty HL7 Finland standardiksi.

HL7-työdokumentteja

 

 

OpenCDA2009 – Havaintojen tilastolliset suureet v.1. 0

28.9.2009

Implementointiopas määrittelee havaintoihin liittyvien tilastollisten suureiden esittämistavan CDA R2-dokumenteissä.

Jatkossa tämä määritys tulee olemaan osa kertomus- ja lomakkeet määritystä.

Hyväksytetty TC:ssä 14.8.2009

OpenCDA2008 – CMET v. 0.7

2.1.2008 OID: 1.2.246.777.11.2007.23

CMET- Common Message Element Types

 

Päivitetty arkistoon 4.2.2008

OpenCDA2008 – Diagnoosilistan CDA R2-rak. v.3.2

4.2.2008 OID: 1.2.246.777.11.2008.5

Diagnoosilistan ydintietomäärittelyihin perustuva CDA R2 rakenteen määrittely

Päivitetty arkistoon 4.2.2008

PikaXML_CDAr2_konversio.v 1.0

2.11.2007 OID: 1.2.246.777.11.2007.22

Ohje sisältää konversion PikaXML:n ja CDA R2:n välillä, kaikkein oleellisimpien kenttien osalta. Täydellistä vastaavutta konversiossa ei pystytä saavuttamaan koska kyseessä on kaksi erilaista formaattia.

2.11.2007

 

OpenCDA2007 – Päätöksentuen CDA R2 v.3.0

18.1.2007 OID: 1.2.246.777.11.2007.12

Päätöksenteon tuki-järjestelmän tarvitsemien tietokokonaisuuksien ja ydintietojen määrittelystä

18.1.2007

 

HL7 V3 -työkalujen ohjeita

30.10.2006

OpenCDA2006 Tuki - työversio - HL7 V3 -työkalujen käyttöön liittyvää ohjeistusta

30.10.2006

 

OpenCDA2007 – Tiedonsiirron palvelutunn. v.0.4

14.9.2006 OID: 1.2.246.777.11.2006.11

 

Avoimet Rajapinnat määrityksen mukaisessa tiedonsiirrossa SOAP-kehyksessä käytettävät tiedonsiirron palvelutunnukset.

14.9.2006

 

V 2.X, OVT/EDI,  ja liitteiden sekä muiden aineistojen SOAP-siirto v.0.4

17.8.2006 OID: 1.2.246.777.11.2006.x

OpenCDA2006 Tuki - työversio. Kansallisen terveysprojektin Open CDA projekteissa määritelty tiedonsiirto käyttäen kansallista SOAP-kehystä.

Tämä dokumentti perustuu kansalliseen SOAP-siirtokehykseen. Jos kansallisessa arkkitehtuurissa siirrytään TC:n ehdottamaan kv. V3 WS-siirtoon, vaikuttaa se tähänkin dokumenttiin ainakin service-kentän häviämisenä ja sen kautta muinakin muutoksina.

17.8.2006

 

OpenCDA2006 – Tiedonsiirto ja tiedonvälitys v2.1.4

28.2.2006 OID: 1.2.246.777.11.2006.6

Avoimet Rajapinnat määrityksen mukainen tiedonsiirto. Sisältää tiedonsiirron määritysdokumentin sekä xml-tiedostot.

 Service- ja Action –parametriluettelo on erotettu omaksi dokumentikseen tiedonsiirron palvelutunnukset (OID: 1.2.246.777.11.2006.11).

CDA R2 dokumenttien tiedonsiirto kansalliseen arkistoon tulee olemaan v3 Medical Records pohjaista ja tästä tulee uusi opas v 2007. CDA R2 liikenne tulee olemaan samankaltaista, kuin reseptiliikenne, joka on kuvattu dokumentissa Lääkemääräyksen Medical Records-sanomat v 1.00 (OID:1.246.777.11.2006.19).

28.2.2006

 

Muita HL7 Finland ry:n standardeja

 

 

OpenCDA2007 - V3 kuolinsanoma v 1.2

17.9.2007 OID:1.2.246.777.11.2007.13

VRK V3-kuolinilmoitussanomat dokumentaatio

 

HL7 Finland ry:n standardi 17.9.2007

OpenCDA2007-  Kuvantamisen viite ja lausunto 1.2

14.6.2007 OID: 1.2.246.777.11.2007.16

Kuvantamisen viite ja lausunto CDA R2-rakenteena. Versiossa 1.2 on lisätty paikka study instance UIDlle.

HL7 Finland ry:n standardi 30.6.2007

HL7 Tilastosanomat  v 1.0.4

30.1.2006 OID: 1.2.246.777.11.2005.17

HL7 XML Tilastotietojen siirtotietueen määrittely ja siirto SOAP- kehyksessä

-          Määrittelydokumentti

-          Tilastotietojen siirtotietueen ja virheilmoituksen XML- schemat

-          Esimerkkeinä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoidon saatavuuden seurannan siirtosanomat

-          SOAP-sanomakehykset

HL7 Finland äänestyskierroksella hyväksytty kansalliseksi HL7 Finland määritykseksi 9.12.2005

 

Muiden osapuolten HL7-määrityksiä

 

TYKY-lomake

28.6.2007

Työterveyslaitos - TKI-lomake perustuu OpenCDA 2006 lomakemäärittelyihin ja on tehty HL7 HelpDesk:in avustuksella Työterveyslaitoksella keväällä 2006. TKI-lomakkeella siirretään paikallisessa työterveyshuollossa täytettävän työkykyindeksilomakkeen tiedot Työterveyslaitokselle tilastointia varten.

Yhteyshenkilö Työterveyslaitoksella: Markku Merikoski, markku.merikoski@ttl.fi

HL7 Finland ry:n standardi 30.6.2007

 

Koodistopalvelun tiedonsiirron tekninen ohje V2.2

 31.7.2014 OID:1.2.246.777.11.2007.15

THL – koodistopalvelu. Koodistopalvelun tiedonsiirron tekninen ohje.

 

THL:n tekemät päivitykset 31.7.2014

API-rajapintamäärityksiä

 

 

Ajanvarausrajapintojen HL7v3-määrittelyt v1.4

17.9.2007 OID: 1.2.246.777.11.2007.21

HL7 Finland hyväksytyt ajanvarausmäärittelyt

·          Ajanvarausrajapinnat - Tekninen liittymämäärittely, v1.4 (AjanV_Tekninen_v14.pdf)

·          HL7v3SchedulingFIv08.zip -paketti: sisältää ajanvarausviestien  XML-skeemat, SOAP-esimerkit sekä viestejä käyttävien sovellusroolien WSDL:t. Mukana myös muut tarvittavat HL7v3-skeemat.

HL7 Finland ry:n standardi 17.9.2007

 

Kontekstinhallinnan subjektikoodisto

3.12.2014

Kontekstinhallinnan subjektikoodisto

HL7 Finland TC:n hyväksymät päivitykset 3.12.2014

Minimikontekstinhallinnan määrittely  v.2.1

13.10.2004  OID: 1.2.246.777.11.2004.12

 

 

Sisältää työpöytäkohtaisen kontekstinhallinnan minimitoteutuksen vaatiman määrittelyn.. Soveltuu tällä hetkellä organisaatioiden sisäiseen käyttöön ja oman toimintayksikön tietoihin, jotka eivät ole suostumuksen alaisia

HL7 TC ylläpitää subjektikoodistoa ja uuden subjektin lisääminen on käsiteltävä komiteassa ennen hyväksymistä.

HL7 Finland lausuntokierroksella hyväksytty kansalliseksi HL7 Finland määritykseksi 13.10.2004

Minimikontekstinhallinnan määrittely - väliversio 2.1.1

17.2.2005 OID: 1.2.246.777.11.2005.13

Sisältää lisäykset minimikontekstinhallinnan määritykseen. Lisätty kappale kontekstidatan tietotyypeistä (HL7 rakenteiset tietotyypit) ja kontekstidatassa olevien erikoismerkkien koodaamisesta.  Otettu mukaan JoinCommonContext-metodin laajennus.

Tämä määritys saattaa muuttua kommenttikierrosten aikana ennen äänestykseen tulemista.

HL7 Finland TC hyväksyi määrityksen väliversioksi kommentointikierroksen jälkeen. Lisäykset käsiteltiin ja hyväksyttiin myös Common Services SIG työkokouksessa 10.1.2005.

Tietoturvallinen kontekstinhallinta - soveltamisohje, v1

17.8.2005  OID: 1.2.246.777.11.2005.16

Soveltamisohjeessa kuvataan kontekstipalvelimen ja siihen liittyvien järjestelmien välistä tietoturva-ratkaisua. Lisäksi kuvataan parametrien välitys organisaation sisäisestä järjestelmästä (esim. perusjärjestelmältä) organisaation ulkopuoliselle järjestelmälle (esim. ATJ). Organisaation ulkopuolinen järjestelmä tarvitsee näitä parametreja voidakseen liittyä työasemakohtaiseen kontekstiin. 

Dokumentin on tarkoitus toimia kontekstinhallintaan osallistuvien järjestelmien välisen liikenteen tietoturvan soveltamisohjeena. Muita minimikontekstinhallinnan tietoturvaan liittyviä kohtia ei käsitellä tässä dokumentissa. Tätä dokumenttia lukiessa olisi hyvä pitää rinnalla myös Minimikontekstinhallinnan määrittelyä (Minimikontekstinhallinnan määrittely - väliversio 2.1.1) ja huomioida siellä esitetyt tietoturvan minimitasoon liittyvät kohdat. Tietoturvallinen kontekstinhallinta voidaan liittää tulevaisuudessa seuraavaan isompaan versioon (3.0) Minimikontekstinhallinnan määrityksestä.

17.8.2005, dokumentti on käsitelty HL7 Teknisessä komiteassa.

Minimikontekstinhallinnan määrittely v3

31.1.2006  OID: 1.2.246.777.11.2006.13

 

Tässä minimikontekstinhallinnan määrittelyn versiossa 3 ovat keskeisimpinä lisäyksinä kuvattu tietoturvaratkaisu kontekstinhallintaa varten sekä esitetty kuinka alueellinen kontekstinhallinta toteutetaan. Asiasisältö on ollut pääpiirteissään mukana kontekstinhallinnan epävirallisessa väliversiossa 2.1.1 sekä Tietoturvallinen kontekstinhallinta -soveltamisohjeessa.

HL7 Finland lausuntokierroksella hyväksytty kansalliseksi HL7 Finland määritykseksi 31.1.2006

 

Ydinpalvelurajapinnat (käyttäjä, käyttöoikeus ja potilas) v2.1

12.5.2005 OID: 1.2.246.777.11.2005.11

Dokumentti sisältää määrityksen ydinpalvelurajapintojen (käyttäjä, käyttöoikeus ja potilas) toteuttamisesta ja niiden hyödyntämisestä HTTP/XML-tekniikkaa käyttäen.

 

HL7 Finland lausuntokierroksella hyväksytty kansalliseksi HL7 Finland määritykseksi.11.2.2005

 

Ydinpalvelurajapinnat: Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat v2.0

25.5.2005 OID: 1.2.246.777.11.2005.12

Dokumentti sisältää taustaselvitykset, vaatimukset ja teknisen HTTP/XML-määrityksen keskitettyjen koodistopalvelujen rajapintojen toteuttamiseen ja hyödyntämiseen.

 

HL7 Finland lausuntokierroksella hyväksytty kansalliseksi HL7 Finland määritykseksi 10.5.2005

Open CDA Koulutusaineistoa

 

 

Open CDA 2005-koulutusmateriaali

 

Open CDA 2005-hankkeessa annetun koulutuksen aineisto.

.

 

Projektikohtaisia aineistoja

 

 

CDA- Paikallistamisopas

 

 

CDA soveltamisopas V 1.0 

27.9.2002

HL7 CDA paikallistamisen määrityspaketti, jonka pohjana on ollut CDA virallinen versio 1.0

Sisältää soveltamisoppaan, CDA-määritykset ja DTD-tiedostot, tyylitiedoston sekä sisältöesimerkkejä (kertomus, A-todistus, laboratoriotulokset) sekä sanaston. Lisäksi paketti sisältää xml-työkalut sekä HL7 tausta-aineistoa.

Tämän dokumentin sisältöjä on tarkennettu myöhemmissä määrityksissä.

 

Avoimet Rajapinnat

 

 

Avoimet Rajapinnat v 1.1.2  

3.2.2003 OID:1.2.246.777.11.2002.2

 

'Avoimet Rajapinnat'- määrittelypaketti, jonka pohjana on  HL7 CDA virallinen versio 1.0.

Määritysdokumentti kuvaa viitejärjestelmän toimintaperiaatteen ja käyttötarkoituksen. Toiminnallisuus kattaa viiteaihioiden siirron ja viitteen avulla kyselyn sisältäen sovelluskuittaukset.

Määritys sisältää sisältöesimerkkejä, kuten kertomus, A-, B1-, B2- ja C-todistukset, rakenteisen laboratorion ja lääkityshistorian.

Tämä sisältää Avoimet Rajapinnat -määrityksen kokonaisuutena

Tähän dokumenttiin on tehty osapäivityksiä myöhemmin kts. alla

Täydennyksiä 'Avoimet Rajapinnat'- määrityksiin ajalta 18.12.2003 - 19.5.2004

OID: 1.2.246.777.11.2002.2

 

 

Tämä dokumentti päivittää 'Avoimet Rajapinnat' v. 1.1.2- määrittelydokumenttia seuraavilta osin:

-          SOAP sanoman body-osa on varustettu luokan ja metodin tunnuksella - lisätty scheman sijaintipaikka.

-          Schemat on jaettu uudestaan siten, että kaikille sanomatyypeille on yhteinen SOAP-headerin schema sekä jokaiselle oma SOAP-bodyn schema.

-          Headerin pakolliset elementit sovittu ja schemaa muutettu – mukana esimerkkisanomat

-          Kyselysanomassa voi olla useampien dokumenttien tunnukset. Schemaa muutettiin niin, että set_id on toistuva elementti. - muutettu schema sekä esimerkkidokumentti on lisätty aineistoon.

-          Tyylitiedosto cda_s_V081.xsl, jossa kertomusrakenteen mukaisen palstoituksen syvyyttä on madallettu

-          Uutena sanomana on pakettiin lisätty luonnosvaiheessa oleva lähete/hoitopalaute- sekä tämän kuittaussanoma ja näiden schemat – Huom: luonnos, jota on päivitetty myöhemmin

'Avoimet Rajapinnat' v. 1.1.2- osapäivitys

HL7FICommit – virhekoodin täydennetty arvotaulukko

7.10.2004

Tässä muutosdokumentissa on selvennetty SOAP-headerin elementtejä MessageId:n ja ConversationId:n käyttöä–

Korjaus 'Avoimet Rajapinnat' II-osan kappaleisiin 3.2.4.1.4 ConversationId (transaktion tunnus) ja  3.2.4.1.7 MessageData (sanoman tunnistetiedot)

'Avoimet Rajapinnat' v. 1.1.2 -osapäivitys

Tyylitiedostoja v 0.8 – 0.91

CDA R1 dokumenttien tyylitiedostoja

 

'Avoimet Rajapinnat' v. 1.1.2 -osapäivitys

Erikoismerkit sekä ylä- ja alaindeksit R1- dokumenteissa

7.10.2004

Tekstiaineiston sisältämien ala- ja yläindeksien näyttäminen CDA R1 dokumenteissa.

Erikoismerkit vaatii tyylitiedoston versio 091

'Avoimet Rajapinnat' v. 1.1.2 -osapäivitys

Viitteen päivämääräväli

14.92004

CDA-header- osassa olevan palvelutapahtuman ajankohdan (päivämäärävälin) käytön yhtenäistämien. Toiminnallinen täsmennys, joka ei vaikuta standardiin

'Avoimet Rajapinnat' v. 1.1.2 -osapäivitys – toiminnallinen täsmennys

XML-lähete/ hoitopalaute – SOAP -kehys v.1.1 

25.5.2004     OID:1.2.246.777.11.2004.2

Tässä dokumentissa kuvataan, kuinka avoimet adapterit projektissa kehitettyä SOAP- kehystä käytetään lähete/hoitopalaute-sanomiin, joissa sanomia ovat: lähete, hoitopalaute ja tekninen kuittaus.

 

 

Lähete- ja hoitopalautesanoma xml-schema v.1.0

20.1.2004

Ns. Pika-XML sanoman ja kuittaussanoman perusteella laadittu lähete-hoitopalautesanomia sekä kuittaussanomia vastaavat XML- schemat

Tällä on tarkoitus yhdenmukaistaa eri tahoilla tehtäviä toteutuksia.

 

Avoimet Rajapinnat" scheman täsmennys tiedonsiirtokehyksen validointia varten

31.1.2005

Avoimet Rajapinnat schemat ja esimerkkisanomat.

Täsmennyksen jälkeen "SOAP-ENV:mustUnderstand" elementti validoituu sekä XMLSpy 2005 että Xerces-J 2.6.2 validaattoreilla. Sanomiin ei ole tarpeen tehdä muutoksia.

'Avoimet Rajapinnat' v. 1.1.2 -osapäivitys – toiminnallinen täsmennys

Open CDA 2003

 

 

Open CDA määrittelydokumentti v 1.0  

2.2.2004 OID: 1.2.246.777.11.2004.3

 

 

 

OPEN CDA määrittelyn pohjana on HL7 CDA R2 standardin ensimmäinen luonnosversio.

Määritys sisältää joitain CDA R2-mukaisia tietosisältöjä: kertomus, lomakkeita, lääkityslista, lähete/hoitopalaute, ydintiedot (lääkityslista, lähete- hoitopalaute), asiakirjahallinto (suostumus, loki).

Määritys sisältää myös todistusten ja lomakkeiden tietokentät, koodistojen siirron ja kyselyn Xml-rajapinnan, tietoa linkkien käytöstä sekä yleisen kyselysanoman toiminnallisuuden, jossa voi olla useita tapahtumatyyppejä ja useita osapuolia. Toiminnallisuus kattaa kyselyn, pyynnön tai lähetyksen.

Tämän määrittelydokumentin tietosisältömäärityksiä on täydennetty jatkoprojektissa 'Open CDA 2005

Täydentäminen on edellyttänyt terveysprojektin sisällöllisissä projekteissa tarkennettuja tietosisältöjä ja CDA R2 virallisen version hyväksymistä

Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne v.1.00

Pvm: 2.2.2004 OID:1.2.246.777.11.2004.4

Lausuntoversio - soveltamisohje perustuu Centekin 6.11.2003 ydintietomäärittelyyn ja kesän 2003 HL7 CDA R2 äänestyspakettiin

Lausuntoversio

Lääkityslistan CDA R2-rakenne v 1.00

 2.2.2004 OID:1.2.246.777.11.2004.5

Soveltamisohje perustuu Duodecimin työryhmän kokouksessa 11.6.2003. päätettyihin lääkityslistan ydintietoihin ja ja kesän 2003 HL7 CDA R2 äänestyspakettiin

Lausuntoversio

Koodistojen siirron ja kyselyn Xml-rajapinta v 1.0

30.1.2004  OID: 1.2.246.777.11.2004.6

Stakesin koodistopalvelimen tiedonsiirtoa (import/ export) varten kehitetyt XML-sanomapohjaiset rajapinnat

Lausuntoversio

Linkkien käyttö

8.1.2004  OID:1.2.246.777.11.2004.7

CDA-dokumentin sisäiset ja ulkoiset viittaukset sekä viittaukset liitetiedostoihin tai kuviin

 

Lääkityksen koodaus sähköiseen potilaskertomukseen

23.12.2003  OID:1.2.246.777.11.2004.8

Raportti lääkityslistasta ja siinä noudatettavasta rakenteisen tiedon standardista

 

SOAP 1.1:n ja SOAP 1.2:n pikavertailu

8.1.2004 OID:1.2.246.777.11.2004.9

Sisältää määritysten yleiset ja yksityiskohtaiset erot sekä yhteenvedon

 

Open CDA 2005

 

 

Päädokumentti/johdanto v 1.0

11.1.2005 OID: 1.2.246.777.11.2005.3

Johdanto CDA:n käyttöön.

 

 

CDA R2 Header v. 1.0

11.1.2005  OID: 1.2.246.777.11.2005.4

Paketti sisältää raportin, CDA R2 Finland schemat sekä esimerkin viiteaihiosta.

 

 

Kertomus ja sähköiset lomakkeet v 1.0

15.1.2005 OID: 1.2.246.777.11.2005.5

Sisältää rakenteiset tiedot sähköistä kertomusta ja arkistointia varten, lomakemäärittelyt sekä tyylitiedoston

Päivitetty 29.4.2005 - lisätty T- ja Nt- lausuntomääritykset

Laboratoriovastauksien CDA R2-rakennev. 1.0

15.1.2005  OID:1.2.246.777.11.2005.6

Laboratoriovastauksien CDA R2 rakenteen määrittelyn.  Ydintietojen lisäksi CDA R2 rakenteeseen on otettu mukaan myös muut keskeiset laboratoriovastauksien tiedot.

 

Diagnoosilistan CDA R2-rakenne v. 1.0

15.1.2005  OID: 1.2.246.777.11.2005.7

Diagnoosilistan CDA R2-rakenne. Perustuu diagnoosin ydintietomäärittelyyn.

 

Lääkityslistan CDA R2-rakenne v 1.09  

15.01.2005   OID: 1.2.246.777.11.2004.10

Sisältää lääkityslistan CDA R2-määrittelyt, rakennetta selventävän aputiedoston, instanssi xml-dokumentin sekä sanomaesimerkin.

Päivitetty 27.9.2005 - lääkitystyöryhmän kokouksessa sovitut asiat

Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne v 2.11 

15.1.2005  OID:1.2.246.777.11.2004.11

Sisältää lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenteen määrittelyt sekä luokituksia.

 

Tiedonsiirto v. 1.0

15.1.2005 OID: 1.2.246.777.11.2005.8

Sisältää tiedonsiirron määritysdokumentin sekä xml-tiedostot. Dokumenttiin on koottu yhteen aikaisemmista määrityksistä tiedonsiirron toteuttamiseksi tarvittavat määritykset.

 

Päätöksenteon tuki v 1.0

15.1.2005  OID: 1.2.246.777.11.2005.1

Päätöksenteon tuki-järjestelmän tarvitsemien tietokokonaisuuksien ja ydintietojen määrittelystä

 

Ilmoitus hoitoon otosta, E-lausunto, maksusitoumus v 1.1

5.5.2005 OID: 1.2.246.777.11.2005.14

Sisältää lomakkeet: ilmoitus hoitoon otosta, E-lausunto ja maksusitoumuspyyntö (yhdessä lomakkeessa molemmat) sekä maksusitoumuksen

 

päivitetty 23.5.2005

Tietoturvan toteuttamistapoja v. 1.0 

27.9.2004  OID: 1.2.246.777.11.2004.14

Dokumentissa on kuvattu joitain perusasioita, joita pitää ottaa huomioon toteutettaessa OpenCDA- adapteria ja sen hallintaa.

 

Open CDA 2006  

 

 

OpenCDA2007 - Päädokumentti/johdanto v.3.0  

18.1.2007 OID: 1.2.246.777.11.2007.1

Johdanto CDA:n käyttöön.

18.1.2007

 

CDA R2 Header v. 2.00

28.2.2006 URN:OID:1.2.246.777.11.2006.2

CDA R2 Headerin tietojen käyttö Suomessa

 

Kertomus ja lomakkeet v. 2.00

28.2.2006 URN:OID:1.2.246.777.11.2006.3

Sisältää kertomustietojen siirron ja säilytyksen CDA R2-muodon ja rakenteen sekä kertomuksen lomakkeet

 

Laboratoriovastauksien CDA R2-rakenne v. 2.0

28.2.2006 OID: 1.2.246.777.11.2006.4

Laboratoriovastauksien CDA R2 rakenteen määrittelyn.  Ydintietojen lisäksi CDA R2 rakenteeseen on otettu mukaan myös muut keskeiset laboratoriovastauksien tiedot.

 

Diagnoosilistan CDA R2-rakenne v. 2.0

28.2.2006 OID: 1.2.246.777.11.2006.5

Diagnoosilistan ydintietomäärittelyihin perustuva CDA R2 rakenteen määrittely

 

Tiedonsiirto v. 2.14

28.2.2006 OID: 1.2.246.777.11.2006.6

Sisältää tiedonsiirron määritysdokumentin sekä xml-tiedostot sekä Service- ja Action –parametriluettelon

 

Lääkityslistan CDA R2-rakenne v 2.0

28.2.2006 OID: 1.2.246.777.11.2006.8

Lääkityslistan CDA R2- rakenne ja koodaus

 

Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne v3.00

28.2.2006 OID: 1.2.246.777.11.2006.9

Sisältää lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenteen määrittelyt sekä luokituksia.

 

HL7 V3 messaging v.  1.0

 28.2.2006  OID : 1.2.246.777.11.2006.10

HL7 Finlandin suositus V3-viestien käyttöönottoon

Alustava versio

Päätöksenteon tuki v 2.0

28.2.2006 OID: 1.2.246.777.11.2006.12

Päätöksenteon tuki-järjestelmän tarvitsemien tietokokonaisuuksien ja ydintietojen määrittelystä

 

Open CDA Hankkeiden FAQ - lopulliset listat (kysymyksiä ei käsitellä uudestaan)

 

Open CDA 2008 FAQ-lista

pvm: 4.2.2008 OID: 1.2.246.777.11.2008.7

Open CDA 2007 FAQ- lista

pvm: 18.1.2007 OID: 1.2.246.777.11.2007.7

Open CDA 2006 FAQ- lista

 pvm: 28.2.2006 OID:1.2.246.777.11.2006.7

Open CDA 2005 FAQ- lista

pvm: 15.1.2005 OID:1.2.246.777.11.2005.9

FAQ lista vuosilta 2004 - 2007

 

Open CDA 2006-hankkeessa annettu asiantuntija-apu ja sen sisältö


Open CDA 2005 -hankkeessa annettu asiantuntija-apu ja sen sisältö

Open CDA 2004 -hankkeessa annettu asiantuntija-apu ja sen sisältö.

 

 

 

HL7 versio 2.3 paikallistamisoppaat ja koodistot

 

Yleiskuvaus HL7-version 2.x perusperiaatteista, 4.4.2012 versio 1.3  

Lisätty hl7fi-rakennekoodistoon arvo 20, "kuvia arkistossa". Dokumentti korvaa HL7-versio 2.3 dokumentaation versiosta 1.4 löytyvän HL7-Yleiskuva, versio 1.1-dokumentin.

HL7-versio 2.3 dokumentaatio - vuodelta 1998 versio 1.4  

HL7-standardin version 2.3 paikallistamishankkeen dokumentaatio sisältäen hallinnolliset potilastietosanomat, tilaussanomat, kyselyt, sekä tutkimustietojen välityssanomat.

Versioon 2.3 liittyvät koodistot 

Paikallistamisen dokumentaatioon v. 1.4 liittyvät koodistot vuodelta 1998

 

Laboratoriosanomat

15.03.2000 versio 3.0

HL7-sanomarakenne kliiniselle laboratoriolle - sisältää paikallistettujen HL7-sanomien käytön kuvaukset sekä rakennekuvaukset

 

HL7-äänestykset

 

 

HL7 - Lausuntokierrosten ja äänestysten säännöt v. 1.0

  2.3.2006 OID: 1.2.246.777.11.2006.14

Sisältää teknisen komitean laatimat säännöt äänestyksiä ja niiden vaatimia lausuntokierroksia varten Suomessa.

 

 

Muita oppaita ja määrityksiä

Kanta – Ostopalvelut 2009-12-08 v.0.9

18.2.2010

Ostopalvelut - Tiivistelmä eArkiston MR-sanomadokumentaatioon siirrettävistä kohdista. HUOM! Ei käytössä Potilastiedon arkistossa!!!

Hyväksytetty HL7-lausuntokierroksella

26.1.2010, HL7 tekninen komitea

ISO OID-yksilöintitunnuksen käytön kansalliset periaatteet sosiaali- ja terveysalalla versio 1.0

14.2.2007

Oppaan tavoitteena on selvittää periaatteet, kuinka ISO OID -yksilöintimenettely toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisissä järjestelmissä. Opas pohjautuu Stakesin 22.11.2004 julkaiseman ohjeen "ISO OID-tunnuksen käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa versio 1.0 2" pilottikäytön kokemuksiin ja JUHTA- suositukseen 159 "ISO OID -yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa".

Hyväksytty Koodistopalvelun johtoryhmässä 14.2.2007

Ydintiedot, otsikot ja näkymät – Opas versio 2.2
31.1.2007

 

Ydintietomääritykset - versio 3.3
31.1.2007

Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa
 

Potilaskertomuksen ydintiedot

 

Linkki potilaskertomuksen rakenneoppaaseen

Opas sähköisen potilaskertomuksen rakenteesta -
Versio 1.20 28.2.2006.

 

Linkki ARKKI-määrittelyyn

Kansallinen sähköinen potilastietojen arkistopalvelu – Toiminnallinen vaatimusmäärittely

 STM 2005:21