Järjestelmien yhteistestaus

Yhteistestauksessa tietojärjestelmät testataan suunnitelmallisesti toistensa kanssa Kanta-asiakastestipalvelussa. Testauksen tarkoituksena on varmistaa järjestelmien välinen yhteentoimivuus. Yhteistestaus on osa tietojärjestelmien sertifiointia, jonka läpäiseminen on edellytys järjestelmien tuotantokäytön aloittamiselle.

Kela laatii järjestelmien testausaikataulut, suunnittelee suoritettavat testitapaukset sekä koordinoi ja valvoo testauksen etenemistä. Kunkin järjestelmän testaajina toimivat tietojärjestelmän valmistaja ja valmistajan nimeämä asiakasorganisaatio.

Yhteistestaukseen osallistuminen edellyttää, että järjestelmä on läpäissyt ennalta määritellyt testit ja että tietojärjestelmän valmistaja sitoutuu yhteistestauksen toteuttamiseen yhteisen aikataulun ja suunnitelman mukaan. 

Reseptin yhteistestaukset

Reseptin yhteistestausjaksot löytyvät julkaisusuunnitelmasta.

Lisäksi järjestetään ensimmäiseen sertifiointiin tähtäävä yhteistestaus niille, jotka eivät ole vielä osallistuneet reseptin yhteistestaukseen.

Ilmoittautumiset tähän pyydetään lähettämään viimeistään kaksi kuukautta ennen suunniteltua yhteistestausjaksoa osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Reseptin yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä

Toimittaja

Yhteistestauksen aloitus

 

 

 

Potilastiedon arkiston yhteistestaukset

Vuoden 2017 aikana järjestetään julkaisusuunnitelman mukaiset Potilastiedon arkiston yhteistestaukset sekä lisäksi tarvittaessa käyttöönottovaiheen 1 sisältöjen testausta järjestelmille, jotka eivät ole vielä osallistuneet Potilastiedon arkiston yhteistestaukseen. 

Yhteistestauksen vaatimuksiin ja potilastietojärjestelmän käyttötarkoitukseen sisältyvät käyttötapaukset tulee olla toteutettu ja testattu toimittajan omassa testauksessa ennen yhteistestausjakson alkua. Ilmoittautumisen jälkeen sovitaan, mihin mennessä tietojärjestelmän valmistajan tulee raportoida yhteistestausvalmiutta kartoittavat testit ja lisätiedot Kanta-palveluille.

Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään viimeistään 2 kuukautta ennen suunniteltua yhteistestausjaksoa, osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Julkaistut Potilastiedon arkiston yhteistestauksen testitapaukset:

Potilastiedon arkiston yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä

Toimittaja

Yhteistestauksen aloitus

 

 

 

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteistestaukset

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston vaiheen I yhteistestaukset alkavat syksyllä 2017. Ensimmäinen yhteistestausjakso on varattu pilottijärjestelmille. Seuraavat yhteistestausjaksot löytyvät julkaisusuunnitelmasta.

Ennen ilmoittautumista yhteistestaukseen, tulee järjestelmätoimittajan itsenäisesti testata asiakastietojärjestelmänsä toiminnallisuus Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa vasten Kelan asiakastestiympäristössä.

Ilmoittautumiset yhteistestaukseen pyydetään lähettämään viimeistään 2 kuukautta ennen suunniteltua yhteistestausjaksoa osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Yhteistestausvalmiutta arvioidaan alla olevalla ilmoittautumislomakkeella, jonka voi palauttaa täytettynä joko yhteistestaukseen ilmoittautumisen yhteydessä tai sen jälkeen ennen varsinaisen yhteistestausjakson alkua.

Ilmoittautumislomake vaiheen I yhteistestauksiin

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä

Toimittaja

Yhteistestauksen aloitus