Järjestelmien yhteistestaus

Yhteistestauksessa tietojärjestelmät testataan suunnitelmallisesti toistensa kanssa Kanta-asiakastestipalvelussa. Testauksen tarkoituksena on varmistaa järjestelmien välinen yhteentoimivuus. Yhteistestaus on osa potilas- ja apteekkijärjestelmien sertifiointia, jonka läpäiseminen on edellytys järjestelmien tuotantokäytön aloittamiselle.

Kela laatii järjestelmien testausaikataulut, suunnittelee suoritettavat testitapaukset sekä koordinoi ja valvoo testauksen etenemistä. Kunkin järjestelmän testaajina toimivat tietojärjestelmän valmistaja ja valmistajan nimeämä asiakasorganisaatio.

Yhteistestaukseen osallistuminen edellyttää, että järjestelmä on läpäissyt ennalta määritellyt testit ja että tietojärjestelmän valmistaja sitoutuu yhteistestauksen toteuttamiseen yhteisen aikataulun ja suunnitelman mukaan. 

Sähköisen reseptin yhteistestaukset

Vuoden 2016 aikana järjestetään julkaisusuunnitelman mukaiset sähköisen reseptin yhteistestaukset.

Lisäksi järjestetään ensimmäiseen sertifiointiin tähtäävä yhteistestaus niille, jotka eivät ole vielä osallistuneet sähköisen reseptin yhteistestaukseen. Ilmoittautumiset tähän pyydetään lähettämään viimeistään kolme kuukautta ennen suunniteltua yhteistestausjaksoa osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Potilastiedon arkiston yhteistestaukset

Vuoden 2016 aikana järjestetään julkaisusuunnitelman mukaiset arkiston yhteistestaukset sekä lisäksi tarvittaessa käyttöönottovaiheen 1 sisältöjen testausta järjestelmille, jotka eivät ole vielä osallistuneet Potilastiedon arkiston yhteistestaukseen. Yhteistestaukset käynnistyvät 1.2.2016 ja niistä on lisätietoa dokumentissa Yhteistestausten sisältö ja aikataulu.

Yhteistestauksen vaatimuksiin ja potilastietojärjestelmän käyttötarkoitukseen sisältyvät käyttötapaukset tulee olla toteutettu ja testattu toimittajan omassa testauksessa ennen yhteistestausjakson alkua. Ilmoittautumisen jälkeen sovitaan, mihin mennessä tietojärjestelmän valmistajan tulee raportoida yhteistestausvalmiutta kartoittavat testit ja lisätiedot Kanta-palveluille.

Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään viimeistään 2 kuukautta ennen suunniteltua yhteistestausjaksoa, osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Julkaistut Potilastiedon arkiston yhteistestauksen testitapaukset:

Sähköisen reseptin yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä

Toimittaja

Yhteistestauksen aloitus

Lifecare

Tieto Oyj

kesäkuu 2016

Potilastiedon arkiston yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä

Toimittaja

Yhteistestauksen aloitus

AssisDent

Entteri Professional Software Oy

helmikuu 2016

Lifecare

Tieto Oyj

elokuu 2015

WinHIT

In Net Oy

huhtikuu 2015