Järjestelmien yhteistestaus

Yhteistestauksessa tietojärjestelmät testataan suunnitelmallisesti toistensa kanssa Kanta-asiakastestipalvelussa. Testauksen tarkoituksena on varmistaa järjestelmien välinen yhteentoimivuus. Yhteistestaus on osa tietojärjestelmien sertifiointia, jonka läpäiseminen on edellytys järjestelmien tuotantokäytön aloittamiselle.

Kela laatii järjestelmien testausaikataulut, suunnittelee suoritettavat testitapaukset sekä koordinoi ja valvoo testauksen etenemistä. Kunkin järjestelmän testaajina toimivat tietojärjestelmän valmistaja ja valmistajan nimeämä asiakasorganisaatio.

Yhteistestaukseen osallistuminen edellyttää, että järjestelmä on läpäissyt ennalta määritellyt testit ja että tietojärjestelmän valmistaja sitoutuu yhteistestauksen toteuttamiseen yhteisen aikataulun ja suunnitelman mukaan. 

Reseptin yhteistestaukset

Reseptin yhteistestausjaksot löytyvät julkaisusuunnitelmasta (pdf).

Lisäksi järjestetään ensimmäiseen sertifiointiin tähtäävä yhteistestaus niille, jotka eivät ole vielä osallistuneet reseptin yhteistestaukseen.

Ilmoittautumiset tähän pyydetään lähettämään viimeistään kaksi kuukautta ennen suunniteltua yhteistestausjaksoa osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Reseptin yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä / Toimittaja, testauksen sisältö, aloituspäivämäärä.

Kahdenvälinen testaus

Asiakastestaus

Ristiintestaus

Apotti / Epic Oy,
Reseptin yhteistestaus, 10.11.2017
Meneillään    
Hilkka / FastROI Oy, Lääkemääräystietojen luovutuskielto, 30.6.2017 Meneillään Ei testata Ei testata
Mediresepti / Mediconsult Oy,
Lääkemääräystietojen luovutuskielto,
26.10.2017
Meneillään Ei testata Ei testata

Potilastiedon arkiston yhteistestaukset

Vuoden 2017 aikana järjestetään julkaisusuunnitelman (pdf) mukaiset Potilastiedon arkiston yhteistestaukset sekä lisäksi tarvittaessa käyttöönottovaiheen 1 sisältöjen testausta järjestelmille, jotka eivät ole vielä osallistuneet Potilastiedon arkiston yhteistestaukseen. 

Yhteistestauksen vaatimuksiin ja potilastietojärjestelmän käyttötarkoitukseen sisältyvät käyttötapaukset tulee olla toteutettu ja testattu toimittajan omassa testauksessa ennen yhteistestausjakson alkua. Ilmoittautumisen jälkeen sovitaan, mihin mennessä tietojärjestelmän valmistajan tulee raportoida yhteistestausvalmiutta kartoittavat testit ja lisätiedot Kanta-palveluille.

Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään viimeistään 2 kuukautta ennen suunniteltua yhteistestausjaksoa, osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Julkaistut Potilastiedon arkiston yhteistestauksen testitapaukset:

Potilastiedon arkiston yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä / Toimittaja, testauksen sisältö, aloituspäivämäärä

Kahdenvälinen testaus

Asiakastestaus

Ristiintestaus

Acute / AcuVitec Oy, Lausunnot ja todistukset, 26.6.2017 Meneillään Ei testata Ei testata
Acute / Acuvitec Oy, Ostopalvelut, 18.10.2017 Meneillään Ei testata  
Apotti / Epic Oy,
Arkiston perustoiminnallisuudet, Kuvantaminen,
9.11.2017
Meneillään    
AssisDent / Entteri Oy, Ostopalvelut, 5.10.2017 Meneillään Ei testata  
AssisDent / Entteri Oy, Lausunnot ja todistukset, 27.10.2017 Meneillään Ei testata Ei testata
DynamicHealth / Tieto Healthcare & Welfare Oy, Ostopalvelut, 24.10.2017 Meneillään Ei testata  
Effector / Polycon Oy, Ostopalvelut, 4.10.2017 Meneillään Ei testata  
eRA / Atostek Oy, Suunterveydenhuolto, 1.3.2017 Valmis Valmis Valmis
eRA / Atostek Oy, Lausunnot ja todistukset, 20.9.2017 Meneillään Ei testata Ei testata
Mediatri / Mediconsult Oyj, Suunterveydenhuolto, 19.9.2016 Valmis Valmis Valmis
Mediatri / Mediconsult Oyj, Kuvantaminen, 19.6.2017 Valmis    
NeaLink / Neagen Oy, Kuva-aineiston arkistointi, 15.5.2017 Valmis Valmis  
PSOP / Digia Finland Oy, Ostopalvelut, 5.10.2017 Meneillään Ei testata  
Softmedic / CGI Oy, Lausunnot ja todistukset, 10.4.2017 Meneillään Ei testata Ei testata
XDS Arkisto / CGI Oy, Kuva-aineiston arkistointi, 10.5.2017 Valmis Meneillään  

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteistestaukset

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston vaiheen I yhteistestaukset alkavat syksyllä 2017. Ensimmäinen yhteistestausjakso on varattu pilottijärjestelmille. Seuraavat yhteistestausjaksot löytyvät julkaisusuunnitelmasta (pdf).

Ennen ilmoittautumista yhteistestaukseen, tulee järjestelmätoimittajan itsenäisesti testata asiakastietojärjestelmänsä toiminnallisuus Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa vasten Kelan asiakastestiympäristössä.

Ilmoittautumiset yhteistestaukseen pyydetään lähettämään viimeistään 2 kuukautta ennen suunniteltua yhteistestausjaksoa osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Yhteistestausvalmiutta arvioidaan alla olevalla ilmoittautumislomakkeella, jonka voi palauttaa täytettynä joko yhteistestaukseen ilmoittautumisen yhteydessä tai sen jälkeen ennen varsinaisen yhteistestausjakson alkua.

Ilmoittautumislomake vaiheen I yhteistestauksiin (xls)

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä / Toimittaja, testauksen sisältö, aloituspäivämäärä

Kahdenvälinen testaus

Asiakastestaus

Ristiintestaus

Ei menossa olevia testauksia