Yhteistestaukseen ilmoittautuminen

Yhteistestaukseen ilmoittauduttaessa järjestelmätoimittajan tulee toimittaa THL:n järjestelmälomake. Järjestelmälomake ja lisätietoa sertifioinnista löytyy sertifiointi-sivulta (lomake: toiminnalliset vaatimukset -osio, Liite 4 (xls)).

Resepti-palvelun, Potilastiedon arkiston ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteistestauksien yhteistestausjaksot löytyvät julkaisusuunnitelmasta (pdf).

Resepti-palvelun yhteistestaukset

Julkaisusuunnitelman yhteistestausten lisäksi järjestetään ensimmäiseen sertifiointiin tähtäävä yhteistestaus niille järjestelmille, jotka eivät ole vielä osallistuneet Resepti-palvelun yhteistestaukseen.

Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään viimeistään kaksi kuukautta ennen suunniteltua yhteistestausjaksoa osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Potilastiedon arkiston yhteistestaukset

Vuoden 2017 aikana järjestetään julkaisusuunnitelman (pdf) mukaiset Potilastiedon arkiston yhteistestaukset sekä lisäksi tarvittaessa käyttöönottovaiheen I sisältöjen testausta järjestelmille, jotka eivät ole vielä osallistuneet Potilastiedon arkiston yhteistestaukseen. 

Yhteistestauksen vaatimuksiin ja potilastietojärjestelmän käyttötarkoitukseen sisältyvät käyttötapaukset tulee olla toteutettu ja testattu toimittajan omassa testauksessa ennen yhteistestausjakson alkua. Ilmoittautumisen jälkeen sovitaan, mihin mennessä tietojärjestelmän valmistajan tulee raportoida yhteistestausvalmiutta kartoittavat testit ja lisätiedot Kanta-palveluille.

Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään viimeistään kaksi kuukautta ennen suunniteltua yhteistestausjaksoa, osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Julkaistut Potilastiedon arkiston yhteistestauksen testitapaukset:

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteistestaukset

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston vaiheen I yhteistestaukset alkoivat yksyllä 2017. Ensimmäinen yhteistestausjakso on varattu pilottijärjestelmille. Seuraavat yhteistestausjaksot löytyvät julkaisusuunnitelmasta (pdf).

Ennen ilmoittautumista yhteistestaukseen, tulee järjestelmätoimittajan itsenäisesti testata asiakastietojärjestelmänsä toiminnallisuus Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa vasten Kelan asiakastestiympäristössä.

Ilmoittautumiset yhteistestaukseen pyydetään lähettämään viimeistään kaksi kuukautta ennen suunniteltua yhteistestausjaksoa osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Yhteistestausvalmiutta arvioidaan alla olevalla ilmoittautumislomakkeella, jonka voi palauttaa täytettynä joko yhteistestaukseen ilmoittautumisen yhteydessä tai sen jälkeen ennen varsinaisen yhteistestausjakson alkua.

Yhteistestaukseen osallistuvat järjestelmät

Resepti-palvelun yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä / Toimittaja, testauksen sisältö, aloituspäivämäärä.

Kahdenvälinen testaus

Asiakastestaus

Ristiintestaus

Apotti / Epic Oy,
Reseptin yhteistestaus, 10.11.2017
Meneillään Ei aloitettu Ei aloitettu
Hilkka / FastROI Oy, Lääkemääräystietojen luovutuskielto, 30.6.2017 Meneillään Ei testata Ei testata

Potilastiedon arkiston yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä / Toimittaja, testauksen sisältö, aloituspäivämäärä

Kahdenvälinen testaus

Asiakastestaus

Ristiintestaus

Acute / AcuVitec Oy, Lausunnot ja todistukset, 26.6.2017 Meneillään Ei testata Ei testata
Acute / Acuvitec Oy, Ostopalvelut, 18.10.2017 Meneillään Ei testata Ei aloitettu
Acute / Acuvitec Oy, Terveys- ja hoitosuunnitelma, 1.11.2017 Meneillään Ei aloitettu Ei aloitettu
Apotti / Epic Oy,
Arkiston perustoiminnallisuudet, Kuvantaminen,
9.11.2017
Meneillään Ei aloitettu Ei aloitettu
AssisDent / Entteri Oy, Lausunnot ja todistukset, 27.10.2017 Meneillään Ei testata Ei testata
DynamicHealth / Tieto Healthcare & Welfare Oy, Ostopalvelut, 24.10.2017 Meneillään Ei testata Ei aloitettu
Effector / Polycon Oy, Ostopalvelut, 4.10.2017 Meneillään Ei testata Ei aloitettu
eRA / Atostek Oy, Lausunnot ja todistukset, 20.9.2017 Meneillään Ei testata Ei testata
eRA / Atostek Oy, Mielenterveyslain mukaiset asiakirjat, 19.9.2017 Meneillään Ei testata Ei testata
Mediatri / Mediconsult Oyj, Kuvantaminen, 19.6.2017 Valmis Ei aloitettu Ei aloitettu
NeaLink / Neagen Oy, Kuva-aineiston arkistointi, 15.5.2017 Valmis Valmis Ei aloitettu
Softmedic / CGI Oy, Lausunnot ja todistukset, 10.4.2017 Meneillään Ei testata Ei testata
Uranus / CGI Suomi Oy, Lähete-hoitopalaute, 7.11.2017 Meneillään Ei aloitettu Ei aloitettu
XDS Arkisto / CGI Oy, Kuva-aineiston arkistointi, 10.5.2017 Valmis Meneillään Ei aloitettu

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä / Toimittaja, testauksen sisältö, aloituspäivämäärä

Kahdenvälinen testaus

Asiakastestaus

Ristiintestaus

Abilita/ Abilita Socialvård, vaihe I: liittyvä järjestelmä, 14.12.2017 Meneillään Ei aloitettu Ei testata

Yhteistestaukseen ilmoittautuminen

Yhteistestaukseen ilmoittauduttaessa järjestelmätoimittajan tulee toimittaa THL:n järjestelmälomake. Järjestelmälomake ja lisätietoa sertifioinnista löytyy sertifiointi-sivulta (lomake: toiminnalliset vaatimukset -osio, Liite 4 (xls)).

Resepti-palvelun, Potilastiedon arkiston ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteistestauksien yhteistestausjaksot löytyvät julkaisusuunnitelmasta (pdf).

Resepti-palvelun yhteistestaukset

Julkaisusuunnitelman yhteistestausten lisäksi järjestetään ensimmäiseen sertifiointiin tähtäävä yhteistestaus niille järjestelmille, jotka eivät ole vielä osallistuneet Resepti-palvelun yhteistestaukseen.

Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään viimeistään kaksi kuukautta ennen suunniteltua yhteistestausjaksoa osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Potilastiedon arkiston yhteistestaukset

Vuoden 2017 aikana järjestetään julkaisusuunnitelman (pdf) mukaiset Potilastiedon arkiston yhteistestaukset sekä lisäksi tarvittaessa käyttöönottovaiheen I sisältöjen testausta järjestelmille, jotka eivät ole vielä osallistuneet Potilastiedon arkiston yhteistestaukseen. 

Yhteistestauksen vaatimuksiin ja potilastietojärjestelmän käyttötarkoitukseen sisältyvät käyttötapaukset tulee olla toteutettu ja testattu toimittajan omassa testauksessa ennen yhteistestausjakson alkua. Ilmoittautumisen jälkeen sovitaan, mihin mennessä tietojärjestelmän valmistajan tulee raportoida yhteistestausvalmiutta kartoittavat testit ja lisätiedot Kanta-palveluille.

Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään viimeistään kaksi kuukautta ennen suunniteltua yhteistestausjaksoa, osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Julkaistut Potilastiedon arkiston yhteistestauksen testitapaukset:

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteistestaukset

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston vaiheen I yhteistestaukset alkoivat yksyllä 2017. Ensimmäinen yhteistestausjakso on varattu pilottijärjestelmille. Seuraavat yhteistestausjaksot löytyvät julkaisusuunnitelmasta (pdf).

Ennen ilmoittautumista yhteistestaukseen, tulee järjestelmätoimittajan itsenäisesti testata asiakastietojärjestelmänsä toiminnallisuus Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa vasten Kelan asiakastestiympäristössä.

Ilmoittautumiset yhteistestaukseen pyydetään lähettämään viimeistään kaksi kuukautta ennen suunniteltua yhteistestausjaksoa osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Yhteistestausvalmiutta arvioidaan alla olevalla ilmoittautumislomakkeella, jonka voi palauttaa täytettynä joko yhteistestaukseen ilmoittautumisen yhteydessä tai sen jälkeen ennen varsinaisen yhteistestausjakson alkua.

Yhteistestaukseen osallistuvat järjestelmät

Resepti-palvelun yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä / Toimittaja, testauksen sisältö, aloituspäivämäärä.

Kahdenvälinen testaus

Asiakastestaus

Ristiintestaus

Apotti / Epic Oy,
Reseptin yhteistestaus, 10.11.2017
Meneillään Ei aloitettu Ei aloitettu
Hilkka / FastROI Oy, Lääkemääräystietojen luovutuskielto, 30.6.2017 Meneillään Ei testata Ei testata

Potilastiedon arkiston yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä / Toimittaja, testauksen sisältö, aloituspäivämäärä

Kahdenvälinen testaus

Asiakastestaus

Ristiintestaus

Acute / AcuVitec Oy, Lausunnot ja todistukset, 26.6.2017 Meneillään Ei testata Ei testata
Acute / Acuvitec Oy, Ostopalvelut, 18.10.2017 Meneillään Ei testata Ei aloitettu
Acute / Acuvitec Oy, Terveys- ja hoitosuunnitelma, 1.11.2017 Meneillään Ei aloitettu Ei aloitettu
Apotti / Epic Oy,
Arkiston perustoiminnallisuudet, Kuvantaminen,
9.11.2017
Meneillään Ei aloitettu Ei aloitettu
AssisDent / Entteri Oy, Lausunnot ja todistukset, 27.10.2017 Meneillään Ei testata Ei testata
DynamicHealth / Tieto Healthcare & Welfare Oy, Ostopalvelut, 24.10.2017 Meneillään Ei testata Ei aloitettu
Effector / Polycon Oy, Ostopalvelut, 4.10.2017 Meneillään Ei testata Ei aloitettu
eRA / Atostek Oy, Lausunnot ja todistukset, 20.9.2017 Meneillään Ei testata Ei testata
eRA / Atostek Oy, Mielenterveyslain mukaiset asiakirjat, 19.9.2017 Meneillään Ei testata Ei testata
Mediatri / Mediconsult Oyj, Kuvantaminen, 19.6.2017 Valmis Ei aloitettu Ei aloitettu
NeaLink / Neagen Oy, Kuva-aineiston arkistointi, 15.5.2017 Valmis Valmis Ei aloitettu
Softmedic / CGI Oy, Lausunnot ja todistukset, 10.4.2017 Meneillään Ei testata Ei testata
Uranus / CGI Suomi Oy, Lähete-hoitopalaute, 7.11.2017 Meneillään Ei aloitettu Ei aloitettu
XDS Arkisto / CGI Oy, Kuva-aineiston arkistointi, 10.5.2017 Valmis Meneillään Ei aloitettu

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteistestauksessa olevat järjestelmät

Järjestelmä / Toimittaja, testauksen sisältö, aloituspäivämäärä

Kahdenvälinen testaus

Asiakastestaus

Ristiintestaus

Abilita/ Abilita Socialvård, vaihe I: liittyvä järjestelmä, 14.12.2017 Meneillään Ei aloitettu Ei testata