Kelain

1. Milloin Kelain tulee käyttöön?                     

2. Kenen käyttöön Kelain tulee?                     

 • Ensimmäisessä vaiheessa Kelaimen käyttäjäksi voivat rekisteröityä itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat lääkärit ja hammaslääkärit sekä lääkärit ja hammaslääkärit, jotka eivät lääkemääräystä laatiessaan toimi terveydenhuollon palvelunantajan palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

3. Miten saan Kelaimen käyttööni?                

 • Kun Kelain on otettavissa käyttöön, Kelain-sivuille tulee rekisteröitymisohjeet sekä linkki, josta voit rekisteröityä Kelaimen käyttäjäksi.
 • Itsenäisten ammatinharjoittajien tulee ensin liittyä Kanta-palveluihin Kanta Ekstranetin kautta ja tieto liittymisestä pitää olla Valvira – Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat koodistossa.

4. Tuleeko Kelain toimimaan mobiililaitteella?                        

 • Kelain tulee myöhemmässä vaiheessa toimimaan myös mobiililaitteilla. Tuetut ympäristöt ilmoitetaan Kelaimen sivuilla.

5. Voinko allekirjoittaa samalla kerralla useita lääkemääräyksiä?                 

 • Moniallekirjoitus ei ole Kelaimessa mahdollista. Jokaisen lääkemääräyksen kirjoituksen jälkeen allekirjoitetaan lääkemääräys PIN2-tunnuksella.

6. Voinko kirjoittaa lääkemääräyksen nimellä ja syntymäajalla?                  

 • Lääkemääräys laaditaan henkilötunnuksella. Määrääminen nimellä ja syntymäajalla ei ole mahdollista Kelaimen 1. versiossa.

7. Pystyykö Kelaimeen tallentamaan potilaskohtaisia tietoja?                      

 • Kelaimeen ei tallenneta potilaskohtaisia tietoja. Lääkemääräykset tallennetaan Reseptikeskukseen ja potilaan informointi Potilastiedon arkistoon.

8. Onko Kelaimessa lääkevalmisteeseen liittyviä tarkistuksia?                      

 • Kelain ilmoittaa, jos määrättävä valmiste on poistumassa tai poistunut myynnistä.

9. Potilaallani on lääkeaineallergia, antaako Kelain huomautuksen asiasta?                         

 • Kelain ei anna huomautusta lääkeaineallergiasta, koska Potilastiedon arkiston tiedot eivät ole näiltä osin käytettävissä Kelaimen 1. versiossa.

10. Potilaalleni on jo määrätty lääkettä, jota olen määräämässä. Antaako ohjelma huomautuksen?     

 • Kelain ei anna huomautusta siitä, että potilaalle on jo määrätty samaa lääkettä. Potilaan lääkkeet tarkistetaan reseptilistauksesta.

11. Onko Kelaimessa lääkkeiden yhteisvaikutusten tarkistusta?                 

 • Tällä hetkellä Kelaimessa ei ole yhteisvaikutusten tarkistusta.

12. Voinko kirjata lääkärinpalkkion Kelaimella määrättävään lääkemääräykseen?            

 • Lääkemääräyksen tietoihin (reseptiasiakirjalle) voi kirjata lääkärinpalkkion vuoden 2017 alusta.

13. Voinko ottaa uudistamispyyntöjä vastaan?                      

 • Lääkemääräysten uudistaminen on mahdollista, mutta uudistamispyyntöjen vastaanottaminen ei ole vielä mahdollista Kelaimen 1. versiossa.

14. Olen ruotsinkielinen, voinko käyttää Kelainta ruotsiksi?                          

 • Kielen voit vaihtaa suomesta ruotsiksi Kelaimeen kirjautumisen yhteydessä. Kelaimen kieliversiot ovat suomi ja ruotsi.

15. Voinko tehdä Kelaimella kirjallisen lääkemääräyksen?

 • Kelaimella voi tehdä vain sähköisen lääkemääräyksen. Mikäli Kanta-palveluissa on häiriöitä, Kelaimesta ei voi tulostaa kirjallista lääkemääräystä.  Silloin toimitaan terveydenhuollon häiriötilanneohjeiden mukaisesti.

16. Edellytetäänkö potilasohjeen tulostamista, jos kirjoitan lääkemääräyksen Kelaimella?                       

 • Potilasohjetta ei tarvitse antaa, jos potilas ei ole lääkkeen määrääjän vastaanotolla lääkemääräystä laadittaessa.
 • Potilasohjetta ei myöskään tarvitse antaa, jos sen antaminen ei ole teknisistä syistä mahdollista tai jos sähköinen lääkemääräys on laadittu laitteella, jolla ei ole kiinteää sijaintia.
 • Potilasohje täytyy antaa potilaalle, jos potilaalla ei ole henkilötunnusta ja lääkemääräys määrätään nimellä ja syntymäajalla. Apteekki ei pysty muuten toimittamaan lääkettä potilaalle. Nimellä määrääminen ei ole kuitenkaan mahdollista Kelaimen 1. versiolla.

17. Voinko lähettää potilasohjeen potilaalleni sähköpostilla?                       

 • Potilasohjeen lähettäminen sähköpostilla ei ole sallittua tietosuojasyistä.

18. Miten hankin lääkärin tai hammaslääkärin ammattikortin?                     

19. Minulla on jo varmennekortti nykyisessä työssäni, käykö se myös Kelaimeen?         

 • Ammattikorttisi on henkilökohtainen ja voit sen avulla käyttää myös Kelainta.

20. Mitä ammattikortti maksaa?                      

 • VRK ei veloita mitään ammattikortista. Sen sijaan julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteet hinnoittelevat palvelunsa itse ja perivät siitä maksun. Voit tiedustella maksun suuruutta suoraan rekisteröintipisteestä.

21. Vaihtuvatko varmennekortin tunnusluvut kuten pankkikortissa?       

 • Kortin mukana tulevat ohjeet kortin ja tunnuslukujen käytöstä.
 • Korttiin liittyvissä ongelmatilanteissa ota yhteyttä VRK:n neuvontapalveluun.

22. Tuleeko jostain ilmoitus ammattikortin voimassaolon päättymisestä?                           

 • Kortissa lukee voimassaoloaika.
 • Kortinlukijaohjelmisto varoittaa voimassaolon päättymisestä 1 kuukausi ennen päättymistä.
 • Uutta ammattikorttia ei lähetetä automaattisesti vaan kortti täytyy tilata. Uuden kortin toimitus kestää noin 2 viikkoa.
 • VRK:n tiedote asiasta.

23. Tarvitseeko asentaa muita sovelluksia kuin kortinlukijaohjelmisto?   

 • Selaimen lisäksi et tarvitse muita ohjelmia kuin kortinlukijaohjelmiston, jonka saa VRK:n eevertti-sivustolta.

24. Mistä kortinlukijan voi ostaa?                    

 • Kortinlukijan voit ostaa IT-tarvikkeita myyvistä liikkeistä.

25. Käyvätkö kaikki kortinlukijat ammattikortin käyttöön?

 • Suurin osa kortinlukijoista käy. Kortinlukija kannattaa hankkia asiantuntevasta IT-tarvikkeita myyvästä liikkeestä ja varmistaa sopivuus myyjältä.

26. Mitä Kelaimen käyttö maksaa?                 

 • Kelaimen käytöstä ei peritä maksua vuonna 2016. Käynnissä on selvitys Kelaimen maksullisuudesta.