Koulutuksen tuki

Koulutusmateriaalien tuella terveydenhuollon organisaatio voi vahvistaa henkilökunnan osaamista Kanta-palveluista. Koulutusmateriaalia saa vapaasti käyttää henkilöstötilaisuuksissa tai niitä voidaan käyttää myös perehdytyksessä.

Verkkokoulut ja videot

Kanta-palvelujen verkkokoulu

 • Lääkemääräys
 • Tietojen turvallinen käyttö
 • Rakenteinen kirjaaminen ja suun terveydenhuollon kirjaaminen

Potilastiedon arkiston verkkokoulu

Sähköinen resepti -video ammattilaisille (11 min)

Potilastiedon arkisto -video ammattilaisille (7 min)

Kelaimen opetusvideot

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkiston toimintamallit

Potilastiedon arkiston toimintamallit, Anja Mursu, Salivirta&partners, 21.11.2016

 • Ammattilaisen ja asioijan tunnistaminen
 • Potilaan informointi, suostumukset ja kiellot
 • Potilasasiakirjojen laatiminen ja arkistointi
 • Potilastietojen luovutus ja lokivalvonta
 • Potilastietojen käytön valvonta

Rakenteinen kirjaaminen

Rakenteinen kirjaaminen, Anja Mursu, Salivirta&partners, 21.11.2016

Tahdonilmaisut

Tahdonilmaisut, Anja Mursu, Salivirta&partners, 21.11.2016

Omakanta ja potilastiedon arkisto

Omakanta ja Potilastiedon arkisto, Anja Mursu, Salivirta&partners, 21.11.2016

Yksityinen terveydenhuolto

Kanta-palvelujen liittymisvalmistelut

Liittymisvalmistelut Kanta-palveluihin, Päivi Achte, THL/OPER, 21.11.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin

Liittyminen Kanta-palveluihin, Sini Palo, Kela, 21.11.2016

Terveydenhuollon varmennepalvelut

Väestörekisterikeskuksen terveydenhuollon varmennepalvelut

Väestörekisterikeskuksen (VRK) terveydenhuollon varmennepalvelut, Minna Lindqvist, Väestörekisterikeskus, 27.10.2016

Yksityisten palveluntuottajien tiedot Valveri – rekisterissä ja tiedon siirtyminen SOTE – organisaatiorekisteriin

Palveluntuottajien tietojen siirtäminen THL:n SOTE-rekisteriin, Mika Kuivamäki, Valvira, 3.3.2015

Lääkemäräys 

Lääkemääräyksen toimintamallit

Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit, Anja Mursu, Salivirta&partners, 1.12.2016

Sähköinen lääkemääräys ja Omakanta, Anja Mursu, Salivirta&partners, 1.12.2016

Sähköinen lääkemääräys palveluasumisessa ja kotihoidossa, Anja Mursu, Salivirta&partners, 1.12.2016

Sähköinen lääkemääräyksen toimintamallit ja Kelain -sovellus

Sähköisen reseptin toimintamallit, Timo Siira, johtava konsultti, Salivirta&partners, 28.9.2016

 • Potilaan informointi
 • Suostumukset ja reseptikohtaiset kiellot
 • Lääkkeen määrääminen
 • Sähköisen lääkemääräyksen korjaaminen, mitätöinti ja uudistaminen
 • Sähköinen resepti ja Omakanta

Varmennekortti ja kortinlukijaohjelmisto, Minna Lindqvist, Palvelupäällikkö, Väestörekisterikeskus, 28.9.2016

 • Terveydenhuollon varmennekortti ja käyttäjän tunnistaminen
 • Kortinlukija ja VRKn kortinlukijaohjelmisto

Kelaimen käyttöönoton edellytykset, Jussi Lemmetty, Kela, ICT-palveluvastaava, 28.9.2016

Kelaimessa rekisteröityminen käyttäjäksi, Sini Palo, asiakkuusvastaava, Kela, 28.9.2016

 • Rekisteröityminen yksityiskäyttöä varten (lääkäreille ja hammaslääkäreille)
 • Rekisteröityminen ammatinharjoittajana (Kanta-palvelujen asiakkuus)

Kelain sovelluskoulutus, Sini Palo, asiakkuusvastaava ja Jukka Korpi-Tassi, ICT-tuotantopalvelut, Kela, 28.9.2016

 • Potilaan tunnistaminen, informointi ja suostumus
 • Potilaan reseptitietojen katselu
 • Lääkkeen määrääminen
 • Reseptin korjaaminen, mitätöinti ja uudistaminen
 • Kelain-tukipalvelut

Apteekkien infotilaisuus sähköisen lääkemääräyksen lakimuutoksista 2.11.2016

Lakimuutosten vaikutukset sähköisen lääkemääräyksen toimintamalleihin 1.1.2017, Harri Nurmi, THL/OPER, 2.11.2016

Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallien muutokset apteekeissa 2017, Iiro Salonen, Suomen Apteekkariliitto, 2.11.2016

Sähköisen lääkemääräyksen tallentaminen Pharmadatan järjestelmään, Arttu Viikinkoski ja Henri Nieminen, Pharmadata, 2.11.2016

Sähköisen lääkemääräyksen kirjoittaminen Reseptumin järjestelmään, Miia Träff, Receptum, 2.11.2016

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon Kanta-palvelujen toimintamallit

Suun terveydenhuollon Kanta-palveluiden toimintamallit, Timo Siira, Salivirta&partners, 9.11.2016

 • Ammattilaisen ja asioijan henkilöllisyyden varmistaminen
 • Potilaan informointi
 • Kanta-palveluiden suostumukset ja kiellot
 • Puolesta asiointi
 • Asiakirjojen laatiminen ja tallentaminen
 • Asiakirjojen käyttö ja luovutus
 • Potilastietojen käytön valvonta
 • Omakanta ja Potilastiedon arkisto

Suun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteet

Suun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteet, Asiantuntijahammaslääkäri Seppo Turunen, THL/OPER, 9.11.2016

Suun terveydenhuollon liittymisvalmistelut

Pilottiorganisaation kokemukset Suun terveydenhuollon liittymisvalmisteluista, Teija Kuusikoski Tampereen kaupunki, 28.1.2016

Suun terveydenhuolto osaksi Potilastiedon arkistoa, Maritta Korhonen, Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), 9.3.2015,

Suun terveydenhuolto - liittymisen valmistelut, projektin vaiheet ja tehtävät ja liittymisen tuki, Taina Jokinen, THL/OPER, 9.3.2015

Kanta kuva-aineistojen arkistointi

Kooste Kanta kuva-aineistojen kick off -tilaisuudesta, 18.2.2016 

Omavalvonta ja Kanta- sertifiointi

Omavalvonta: säädökset, määräykset ja ohjeet, Juha Mykkänen, kehittämispäällikkö, FT, dos., THL/Oper, 8.11.2016

Omavalvonta ja tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset, yleiskuva, Juha Mykkänen, kehittämispäällikkö, FT, dos., THL/Oper, 8.11.2016

Omavalvontasuunnitelman sisältö, suunnitelman laatiminen ja omavalvonnan toteuttaminen, Juha Mykkänen, kehittämispäällikkö, FT, dos., THL/Oper, 8.11.2016

Useimmin kysytyt kysymykset omavalvontasuunnitelmaan liittyen, Juha Mykkänen, kehittämispäällikkö, FT, dos.THL/Oper, 8.11.2016

Omavalvontasuunnitelma kohta kohdalta