Omakannan omatietovarannon määrittelyt

Kela toteuttaa Kanta-palveluihin kansalaisen omien terveys- ja hyvinvointitietojen tallennusalustan. Omilla terveys- ja hyvinvointitiedoilla tarkoitetaan kansalaisen omia, erilaisia mittaus-, valmennus-, arvio- ja suunnitelmatietoja, jotka on mahdollista tallentaa keskitettyyn kansalliseen tietovarastoon. Kansalainen voi katsella ja poistaa tuottamiaan tietoja sekä halutessaan myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle luvan omien tietojensa katseluun.

Omia terveys- ja hyvinvointitietoja voi jatkossa tuottaa ja tallentaa eri palveluntuottajien tarjoamien sovellusten ja mobiilipalvelujen avulla.

Tallennusalustan suunnittelu- ja kehitystyö on käynnissä. Palvelun tuotantokäyttö alkaa syksyllä 2017.

Omakannan omatietovarannon rajapinta- ja tietosisältömäärittelyt julkaistaan englannin kielellä. Linkki englanninkielisille sivuille.

Lisätietoja: kantakehitys@kanta.fi  

Omakannan omatietovarannon määrittelyt

Kela toteuttaa Kanta-palveluihin kansalaisen omien terveys- ja hyvinvointitietojen tallennusalustan. Omilla terveys- ja hyvinvointitiedoilla tarkoitetaan kansalaisen omia, erilaisia mittaus-, valmennus-, arvio- ja suunnitelmatietoja, jotka on mahdollista tallentaa keskitettyyn kansalliseen tietovarastoon. Kansalainen voi katsella ja poistaa tuottamiaan tietoja sekä halutessaan myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle luvan omien tietojensa katseluun.

Omia terveys- ja hyvinvointitietoja voi jatkossa tuottaa ja tallentaa eri palveluntuottajien tarjoamien sovellusten ja mobiilipalvelujen avulla.

Tallennusalustan suunnittelu- ja kehitystyö on käynnissä. Palvelun tuotantokäyttö alkaa syksyllä 2017.

Omakannan omatietovarannon rajapinta- ja tietosisältömäärittelyt julkaistaan englannin kielellä. Linkki englanninkielisille sivuille.

Lisätietoja: kantakehitys@kanta.fi