Omakannan Omatietovaranto

Omakannan Omatietovaranto (Kanta PHR) on Kanta-palveluihin kuuluva kehitteillä oleva Omakannan palvelu. Omatietovarannon ensimmäisen vaiheen tuotantokäyttöönotto tapahtuu keväällä 2018, kun pilotti-hankkeiden sovellukset on liitetty palvelun piiriin.

Omatietovaranto on kansallinen tietovaranto, johon kansalainen voi tallentaa hyvinvointitietojaan. Hyvinvointitiedoilla tarkoitetaan kansalaisen mittaus-, elämäntapa- ja aktiivisuustietoja, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti kansalaisen hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen. Palvelun käyttö on vapaaehtoista.

Kela toteuttaa Omatietovarannon tallennusalustan ja ylläpitää sekä kehittää sitä. Kela toimii myös Omatietovarannon rekisterinpitäjänä.

Ajankohtaista

  • 12.1.2018: Sandbox-ympäristöjen ohjeistusta ja tietosisällön kehittämisprosessin kuvausta on päivitetty.
  • 11.1.2018: Sandbox-ympäristöihin asennetaan uudet sovellusversiot, jotka sisältävät uutena ominaisuutena henkilötunnuksen validoinnin. Asennuksesta saattaa aiheutua palvelun käyttäjille lyhyitä käyttökatkoja.
  • 20.12.2017: Sandbox-ympäristöihin asennetaan uudet sovellusversiot, jotka sisältävät uudet profiilit. Asennuksesta saattaa aiheutua palvelun käyttäjille lyhyitä käyttökatkoja.
  • 7.12.2017: Kehitä sovellus Omatietovarantoon. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt suunnittelukilpailun sovellusten kehittäjille - tiedossa 500 000 euron rahoitus.

Omatietovarannon käyttö hyvinvointisovellusten avulla

Kansalainen voi tallentaa ja käsitellä hyvinvointitietojaan Omatietovarantoon tarkoitusta varten kehitettyjen hyvinvointisovellusten ja mittalaitteiden avulla. Hyvinvointisovellusten toteuttajille Omatietovaranto tarjoaa FHIR-rajapinnan  ja avoimen kansallisen hyväksytyn tietosisällön . Hyväksytyn tietosisällön mukaisia tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi erilaiset mittaustiedot (mm. verenpaine, hengitystiheys), oirearviot, tarkastukset ja omahoitosuunnitelmat. Tietosisältöä kehitetään yhteistyössä HL7 Finland Personal Health SIG ryhmän kanssa.

Omatietovarantoon liitettävät hyvinvointisovellukset (web- tai mobiilisovellukset) syntyvät kansallisissa hankkeissa, yksityisten organisaatioiden tuottamina tai sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien tilaamina. Kansalainen asentaa tai ottaa sovelluksen käyttöön sovelluksen tarjoajan antamien ohjeiden mukaisesti. Käyttöönoton yhteydessä kansalainen antaa sovellukselle luvan käsitellä Omatietovarannossa olevia hyvinvointitietojaan sovelluksen esittämällä tavalla. Sovellusten tulee olla Kanta-palveluiden hyväksymiä. Kela ylläpitää luetteloa Omatietovarantoon hyväksytyistä sovelluksista. Luettelo tullaan julkaisemaan myöhemmin. 

Toiminnallisuudet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle

Jotta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja voi katsella kansalaisen Omatietovarannon tietoja, tulee palvelunantajalla olla tätä varten käytössä Omatietovarantoon hyväksytty ammattilaissovellus sekä kansalaisen suostumus ja hoitosuhde. Ammattilaissovellus on on Kanta A-luokkaan sertifioitu sosiaali- terveydenhuollon ammattilaisen käytössä oleva erillinen sovellus tai potilastietojärjestelmä.

Toiminnallisuudet kansalaiselle Omakannassa

Kansalainen voi katsella ja poistaa Omatietovarannossa olevia tietojaan Omakanta-palvelussa.

Kansalainen voi antaa Omakannassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajille suostumuksen käyttää tallennettuja tietoja hänen terveyttään ja hyvinvointiaan koskevien päätösten ja diagnoosien tukena. Tätä varten palvelunantajalla tulee olla Omatietovarantoon hyväksytysti liitetty ammattilaissovellus ja hoitosuhde asiakkaaseen. Kansalaisella on oikeus kieltää omatietovarannossa olevan hyvinvointitiedon näyttäminen. Suostumukset ja kiellot annetaan Omakanta-palvelun kautta ja ne voi perua koska tahansa.

Kansalainen voi Omakannan kautta poistaa hyvinvointisovelluksen luvan käsitellä hänen tietojaan Omatietovarannossa.

Sovelluksen liittäminen Omatietovarannon piiriin

Jotta kansalaiset voivat hyvinvointisovelluksen avulla hallinnoida tietojaan Omatietovarannossa, tulee hyvinvointisovelluksen toimittajan liittää sovellus Omatietovarantoon. Sovelluksen tulee täyttää kansalliset hyväksymiskriteerit  ja sen tulee läpäistä hyväksyntätestausvaihe.

Ennen sovelluksen hyväksyntätestausta sovellustoimittajan tulee tutustua kansalliseen tietosisältöön ja testata sovellusta Kanta-palveluiden tarjoamassa Sandbox-ympäristössä. Jos kansallinen tietosisältö ei sisällä sovelluksen tarvitsemia resursseja tai profiileja, tulee tarvittavat lisäykset/muutokset hyväksyttää tietosisällön kehitysprosessin mukaisesti.

Alla olevassa kuvassa (klikkaa kuva suuremmaksi) on kansalaisille suunnattujen hyvinvointisovellusten liittämisen vaiheistus karkealla tasolla. Tarkempi ohjeistus sovelluksen liittämisen vaiheista julkaistaan tällä sivustolla. 

Kuva: Kansalaisille suunnatun sovelluksen liittäminen omatietovarantoon

Ammattilaisten käyttöön suunnatun sovelluksen on oltava asiakastietolain vaatimuksen mukainen (A-luokka). Omatietovarantoa hyödyntäviä ammattilaissovelluksia koskee Kanta-sertifiointi.

Toteutuksen ensimmäisessä vaiheessa sovellukset eivät voi vielä hyödyntää asiakastietoja (Potilastiedon arkisto ja Resepti), koska tämä vaatii muutoksia asiakastietolakiin. Lainmuutokset ovat menossa eduskunnan käsittelyyn vuoden 2018 aikana. Asiakasohjeistusta täydennetään kanta.fi-sivustolle työn edistyessä.

Rajapinta- ja tietosisältömäärittelyt sekä sovelluskehittäjien tukimateriaali julkaistaan englanninkielisillä sivuilla.

Sovelluskehittäjien tukemiseksi on käytössä avoin Finnish PHR chat - kommunikointiyhteisö, jossa voi esittää ja kommentoida aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Kela seuraa ja vastaa kysymyksiin viikoittain. Tämän lisäksi on mahdollista saada lisätietoa sähköpostista kantakehitys(at)kanta.fi.

Omakannan Omatietovaranto

Omakannan Omatietovaranto (Kanta PHR) on Kanta-palveluihin kuuluva kehitteillä oleva Omakannan palvelu. Omatietovarannon ensimmäisen vaiheen tuotantokäyttöönotto tapahtuu keväällä 2018, kun pilotti-hankkeiden sovellukset on liitetty palvelun piiriin.

Omatietovaranto on kansallinen tietovaranto, johon kansalainen voi tallentaa hyvinvointitietojaan. Hyvinvointitiedoilla tarkoitetaan kansalaisen mittaus-, elämäntapa- ja aktiivisuustietoja, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti kansalaisen hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen. Palvelun käyttö on vapaaehtoista.

Kela toteuttaa Omatietovarannon tallennusalustan ja ylläpitää sekä kehittää sitä. Kela toimii myös Omatietovarannon rekisterinpitäjänä.

Ajankohtaista

  • 12.1.2018: Sandbox-ympäristöjen ohjeistusta ja tietosisällön kehittämisprosessin kuvausta on päivitetty.
  • 11.1.2018: Sandbox-ympäristöihin asennetaan uudet sovellusversiot, jotka sisältävät uutena ominaisuutena henkilötunnuksen validoinnin. Asennuksesta saattaa aiheutua palvelun käyttäjille lyhyitä käyttökatkoja.
  • 20.12.2017: Sandbox-ympäristöihin asennetaan uudet sovellusversiot, jotka sisältävät uudet profiilit. Asennuksesta saattaa aiheutua palvelun käyttäjille lyhyitä käyttökatkoja.
  • 7.12.2017: Kehitä sovellus Omatietovarantoon. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt suunnittelukilpailun sovellusten kehittäjille - tiedossa 500 000 euron rahoitus.

Omatietovarannon käyttö hyvinvointisovellusten avulla

Kansalainen voi tallentaa ja käsitellä hyvinvointitietojaan Omatietovarantoon tarkoitusta varten kehitettyjen hyvinvointisovellusten ja mittalaitteiden avulla. Hyvinvointisovellusten toteuttajille Omatietovaranto tarjoaa FHIR-rajapinnan  ja avoimen kansallisen hyväksytyn tietosisällön . Hyväksytyn tietosisällön mukaisia tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi erilaiset mittaustiedot (mm. verenpaine, hengitystiheys), oirearviot, tarkastukset ja omahoitosuunnitelmat. Tietosisältöä kehitetään yhteistyössä HL7 Finland Personal Health SIG ryhmän kanssa.

Omatietovarantoon liitettävät hyvinvointisovellukset (web- tai mobiilisovellukset) syntyvät kansallisissa hankkeissa, yksityisten organisaatioiden tuottamina tai sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien tilaamina. Kansalainen asentaa tai ottaa sovelluksen käyttöön sovelluksen tarjoajan antamien ohjeiden mukaisesti. Käyttöönoton yhteydessä kansalainen antaa sovellukselle luvan käsitellä Omatietovarannossa olevia hyvinvointitietojaan sovelluksen esittämällä tavalla. Sovellusten tulee olla Kanta-palveluiden hyväksymiä. Kela ylläpitää luetteloa Omatietovarantoon hyväksytyistä sovelluksista. Luettelo tullaan julkaisemaan myöhemmin. 

Toiminnallisuudet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle

Jotta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja voi katsella kansalaisen Omatietovarannon tietoja, tulee palvelunantajalla olla tätä varten käytössä Omatietovarantoon hyväksytty ammattilaissovellus sekä kansalaisen suostumus ja hoitosuhde. Ammattilaissovellus on on Kanta A-luokkaan sertifioitu sosiaali- terveydenhuollon ammattilaisen käytössä oleva erillinen sovellus tai potilastietojärjestelmä.

Toiminnallisuudet kansalaiselle Omakannassa

Kansalainen voi katsella ja poistaa Omatietovarannossa olevia tietojaan Omakanta-palvelussa.

Kansalainen voi antaa Omakannassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajille suostumuksen käyttää tallennettuja tietoja hänen terveyttään ja hyvinvointiaan koskevien päätösten ja diagnoosien tukena. Tätä varten palvelunantajalla tulee olla Omatietovarantoon hyväksytysti liitetty ammattilaissovellus ja hoitosuhde asiakkaaseen. Kansalaisella on oikeus kieltää omatietovarannossa olevan hyvinvointitiedon näyttäminen. Suostumukset ja kiellot annetaan Omakanta-palvelun kautta ja ne voi perua koska tahansa.

Kansalainen voi Omakannan kautta poistaa hyvinvointisovelluksen luvan käsitellä hänen tietojaan Omatietovarannossa.

Sovelluksen liittäminen Omatietovarannon piiriin

Jotta kansalaiset voivat hyvinvointisovelluksen avulla hallinnoida tietojaan Omatietovarannossa, tulee hyvinvointisovelluksen toimittajan liittää sovellus Omatietovarantoon. Sovelluksen tulee täyttää kansalliset hyväksymiskriteerit  ja sen tulee läpäistä hyväksyntätestausvaihe.

Ennen sovelluksen hyväksyntätestausta sovellustoimittajan tulee tutustua kansalliseen tietosisältöön ja testata sovellusta Kanta-palveluiden tarjoamassa Sandbox-ympäristössä. Jos kansallinen tietosisältö ei sisällä sovelluksen tarvitsemia resursseja tai profiileja, tulee tarvittavat lisäykset/muutokset hyväksyttää tietosisällön kehitysprosessin mukaisesti.

Alla olevassa kuvassa (klikkaa kuva suuremmaksi) on kansalaisille suunnattujen hyvinvointisovellusten liittämisen vaiheistus karkealla tasolla. Tarkempi ohjeistus sovelluksen liittämisen vaiheista julkaistaan tällä sivustolla. 

Kuva: Kansalaisille suunnatun sovelluksen liittäminen omatietovarantoon

Ammattilaisten käyttöön suunnatun sovelluksen on oltava asiakastietolain vaatimuksen mukainen (A-luokka). Omatietovarantoa hyödyntäviä ammattilaissovelluksia koskee Kanta-sertifiointi.

Toteutuksen ensimmäisessä vaiheessa sovellukset eivät voi vielä hyödyntää asiakastietoja (Potilastiedon arkisto ja Resepti), koska tämä vaatii muutoksia asiakastietolakiin. Lainmuutokset ovat menossa eduskunnan käsittelyyn vuoden 2018 aikana. Asiakasohjeistusta täydennetään kanta.fi-sivustolle työn edistyessä.

Rajapinta- ja tietosisältömäärittelyt sekä sovelluskehittäjien tukimateriaali julkaistaan englanninkielisillä sivuilla.

Sovelluskehittäjien tukemiseksi on käytössä avoin Finnish PHR chat - kommunikointiyhteisö, jossa voi esittää ja kommentoida aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Kela seuraa ja vastaa kysymyksiin viikoittain. Tämän lisäksi on mahdollista saada lisätietoa sähköpostista kantakehitys(at)kanta.fi.