Omakanta

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu henkilökohtainen internetpalvelu, josta voi katsella omia sähköisiä resepti- ja potilastietoja sekä tulostaa yhteenvedon sähköisistä resepteistä. Lapsen huoltajat näkevät myös alle 10-vuotiaiden lastensa tiedot.

Omakannasta näkyy tietoja, kun potilaalle on kirjoitettu sähköinen resepti tai hänen potilastietojaan on tallennettu Potilastiedon arkistoon. Huoltaja, joka katselee alle 10-vuotiaan lapsen tietoja, tai alaikäinen itse näkee vain tiedot, jotka on tallennettu 1.8.2016 lähtien. Palvelusta näkee organisaatiotasolla, missä potilaan tietoja on katsottu tai käsitelty.

Omakanta löytyy Kanta-palvelujen sivuilta osoitteesta www.kanta.fi tai suoralla osoitteella www.omakanta.fi. Palveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla, HST-kortilla tai mobiilivarmenteella.

Sähköiset reseptitiedot saatavilla

Sähköiset reseptit ja lääkeostot näkyvät Omakannassa 2,5 vuotta siitä päivästä, jolloin ne on kirjoitettu. Palvelusta ei näe paperi-, puhelin- tai faksireseptejä.

Omakannasta voi lähettää sähköisestä reseptistä uusimispyynnön terveydenhuoltoon.

Yhteenveto sähköisistä resepteistä

Omakannasta voi tulostaa yhteenvedon sähköisistä resepteistä. Siihen voi tulostaa joko potilaan kaikki sähköiset reseptit tai kaikki ne reseptit, joissa on lääkettä saamatta.

Potilas voi pyytää yhteenvetotulosteen terveydenhuollosta lääkäriltä tai sairaanhoitajalta ja apteekista. Ulkomaille matkustettaessa kannattaa ottaa mukaan yhteenveto omista sähköisistä resepteistä.

Potilastiedot sähköisenä

Omakanta-palvelussa potilas näkee terveydenhuollossa kirjatut tiedot. Sieltä voi tarkastella lähes kaikkia avohoidossa tallennettuja potilastietojaan. Jos potilas on osastohoidossa, Omakannasta näkee tallennettujen hoitotietojen yhteenvedon. Kaikkia päivittäishoidon tietoja ei palvelusta näy.

Ammattilainen voi tarvittaessa hoidollisista syistä viivästyttää merkintöjen näkymisen Omakannassa.  

Jos potilas havaitsee Omakannassa näkyvissä tiedoissaan virheitä tai puutteita, tiedot korjataan siinä terveydenhuollon yksikössä, jossa tiedot on kirjattu. Potilas voi ottaa asiassa yhteyttä esimerkiksi organisaation tietosuojavastaavaan.

Terveystiedot näkyvät Omakannassa niin kauan, kuin niiden lakisääteinen säilytysaika edellyttää. Palvelusta näkee myös tiedot siitä, missä terveydenhuollon yksiköissä potilastietojasi on käsitelty.

Suostumusten ja tahdonilmaisujen antaminen Omakannassa

Potilaalle on kerrottava hänen terveystietojensa tallentamisesta Potilastiedon arkistoon. Hän voi myös lukea tiedon Omakanta-palvelusta, ja samalla kuitata tiedon saaduksi.

Suostumukset

Omakannassa potilas voi antaa suostumuksensa omien terveystietojensa luovuttamiseen muiden terveydenhuollon palveluntarjoajien käyttöön Potilastiedon arkiston kautta. Jos lupa on, voidaan tietoja hyödyntää hoitotilanteissa. Potilastiedon arkistosta luovutetaan vain sinne tallennettuja potilastietoja.

Kiellot

Potilas voi tehdä Omakannassa Potilastiedon arkistoon tallennettuja terveystietoja koskevan luovutuskiellon. Potilas voi kieltää tietyn käynnin tietojen tai hoitojakson tietojen tai julkisen terveydenhuollon tietyn potilasrekisterin tietojen luovuttamisen.

Tietojen luovutuskiellot koskevat myös sairaanhoitopiirin yhteisrekisterissä olevia tietoja. Kun tietojen luovutuskielto on annettu, estää se tietojen luovutuksen myös yhteisrekisteriin kuuluvien organisaatioiden välillä. Yhteisrekisterissä kiellot koskevat kaikkia potilastietoja, ei vain Potilastiedon arkistoon tallennettuja. 

Tahdonilmaisut

Omakannassa voi myös tallentaa tahdonilmaisun omasta hoidostaan. Tahdonilmaisuja ovat hoitotahto ja elinluovutustahto. Suosittelemme, että potilas tulostaa tahdonilmaisunsa ja toimittaa sen terveydenhuoltoon, koska toistaiseksi tieto ei vielä siirry automaattisesti terveydenhuoltoon. 

Omakanta

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu henkilökohtainen internetpalvelu, josta voi katsella omia sähköisiä resepti- ja potilastietoja sekä tulostaa yhteenvedon sähköisistä resepteistä. Lapsen huoltajat näkevät myös alle 10-vuotiaiden lastensa tiedot.

Omakannasta näkyy tietoja, kun potilaalle on kirjoitettu sähköinen resepti tai hänen potilastietojaan on tallennettu Potilastiedon arkistoon. Huoltaja, joka katselee alle 10-vuotiaan lapsen tietoja, tai alaikäinen itse näkee vain tiedot, jotka on tallennettu 1.8.2016 lähtien. Palvelusta näkee organisaatiotasolla, missä potilaan tietoja on katsottu tai käsitelty.

Omakanta löytyy Kanta-palvelujen sivuilta osoitteesta www.kanta.fi tai suoralla osoitteella www.omakanta.fi. Palveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla, HST-kortilla tai mobiilivarmenteella.

Sähköiset reseptitiedot saatavilla

Sähköiset reseptit ja lääkeostot näkyvät Omakannassa 2,5 vuotta siitä päivästä, jolloin ne on kirjoitettu. Palvelusta ei näe paperi-, puhelin- tai faksireseptejä.

Omakannasta voi lähettää sähköisestä reseptistä uusimispyynnön terveydenhuoltoon.

Yhteenveto sähköisistä resepteistä

Omakannasta voi tulostaa yhteenvedon sähköisistä resepteistä. Siihen voi tulostaa joko potilaan kaikki sähköiset reseptit tai kaikki ne reseptit, joissa on lääkettä saamatta.

Potilas voi pyytää yhteenvetotulosteen terveydenhuollosta lääkäriltä tai sairaanhoitajalta ja apteekista. Ulkomaille matkustettaessa kannattaa ottaa mukaan yhteenveto omista sähköisistä resepteistä.

Potilastiedot sähköisenä

Omakanta-palvelussa potilas näkee terveydenhuollossa kirjatut tiedot. Sieltä voi tarkastella lähes kaikkia avohoidossa tallennettuja potilastietojaan. Jos potilas on osastohoidossa, Omakannasta näkee tallennettujen hoitotietojen yhteenvedon. Kaikkia päivittäishoidon tietoja ei palvelusta näy.

Ammattilainen voi tarvittaessa hoidollisista syistä viivästyttää merkintöjen näkymisen Omakannassa.  

Jos potilas havaitsee Omakannassa näkyvissä tiedoissaan virheitä tai puutteita, tiedot korjataan siinä terveydenhuollon yksikössä, jossa tiedot on kirjattu. Potilas voi ottaa asiassa yhteyttä esimerkiksi organisaation tietosuojavastaavaan.

Terveystiedot näkyvät Omakannassa niin kauan, kuin niiden lakisääteinen säilytysaika edellyttää. Palvelusta näkee myös tiedot siitä, missä terveydenhuollon yksiköissä potilastietojasi on käsitelty.

Suostumusten ja tahdonilmaisujen antaminen Omakannassa

Potilaalle on kerrottava hänen terveystietojensa tallentamisesta Potilastiedon arkistoon. Hän voi myös lukea tiedon Omakanta-palvelusta, ja samalla kuitata tiedon saaduksi.

Suostumukset

Omakannassa potilas voi antaa suostumuksensa omien terveystietojensa luovuttamiseen muiden terveydenhuollon palveluntarjoajien käyttöön Potilastiedon arkiston kautta. Jos lupa on, voidaan tietoja hyödyntää hoitotilanteissa. Potilastiedon arkistosta luovutetaan vain sinne tallennettuja potilastietoja.

Kiellot

Potilas voi tehdä Omakannassa Potilastiedon arkistoon tallennettuja terveystietoja koskevan luovutuskiellon. Potilas voi kieltää tietyn käynnin tietojen tai hoitojakson tietojen tai julkisen terveydenhuollon tietyn potilasrekisterin tietojen luovuttamisen.

Tietojen luovutuskiellot koskevat myös sairaanhoitopiirin yhteisrekisterissä olevia tietoja. Kun tietojen luovutuskielto on annettu, estää se tietojen luovutuksen myös yhteisrekisteriin kuuluvien organisaatioiden välillä. Yhteisrekisterissä kiellot koskevat kaikkia potilastietoja, ei vain Potilastiedon arkistoon tallennettuja. 

Tahdonilmaisut

Omakannassa voi myös tallentaa tahdonilmaisun omasta hoidostaan. Tahdonilmaisuja ovat hoitotahto ja elinluovutustahto. Suosittelemme, että potilas tulostaa tahdonilmaisunsa ja toimittaa sen terveydenhuoltoon, koska toistaiseksi tieto ei vielä siirry automaattisesti terveydenhuoltoon.