Kanta-palvelujen käyttöönotto

Resepti- ja Potilastiedon arkisto -palvelujen käyttöönotot ovat meneillään. Käyttöönottojen ohessa reseptin toiminnallisuudet monipuolistuvat ja Potilastiedon arkiston tietosisältöjä laajennetaan.

Kanta-palvelujen käyttö edellyttää käyttäjien vahvaa tunnistusta ja sähköistä allekirjoitusta. Jokaiselta terveydenhuollon ammattilaiselta vaaditaan henkilökohtainen ammattikortti. Sen myöntää Väestörekisterikeskus. Ammattihenkilön oikeudet määrätä lääkkeitä tarkistetaan Valviran attribuuttipalvelusta.

Terveydenhuollon palvelujen antajat liittyvät Kanta-palveluiden asiakkaaksi Kanta-Ekstranetin kautta. 

THL:n Operatiivisen toiminaan ohjaus -yksikkö ohjaa ja neuvoo liittyjiä Kanta-palveluiden käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä.

Liittymisten tueksi on tehty käyttöönoton käsikirjat, jotka sisältävät ohjeita ja erilaisia malleja.

Kanta-palveluiden käyttöönottoja seurataan säännöllisesti.

Kanta-palvelujen käyttöönotto

Resepti- ja Potilastiedon arkisto -palvelujen käyttöönotot ovat meneillään. Käyttöönottojen ohessa reseptin toiminnallisuudet monipuolistuvat ja Potilastiedon arkiston tietosisältöjä laajennetaan.

Kanta-palvelujen käyttö edellyttää käyttäjien vahvaa tunnistusta ja sähköistä allekirjoitusta. Jokaiselta terveydenhuollon ammattilaiselta vaaditaan henkilökohtainen ammattikortti. Sen myöntää Väestörekisterikeskus. Ammattihenkilön oikeudet määrätä lääkkeitä tarkistetaan Valviran attribuuttipalvelusta.

Terveydenhuollon palvelujen antajat liittyvät Kanta-palveluiden asiakkaaksi Kanta-Ekstranetin kautta. 

THL:n Operatiivisen toiminaan ohjaus -yksikkö ohjaa ja neuvoo liittyjiä Kanta-palveluiden käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä.

Liittymisten tueksi on tehty käyttöönoton käsikirjat, jotka sisältävät ohjeita ja erilaisia malleja.

Kanta-palveluiden käyttöönottoja seurataan säännöllisesti.