Potilaan suostumukset apteekissa

Suostumuksilla turvataan asiakkaan yksityisyyden suoja myös apteekissa. Apteekki ei tarvitse erillistä suostumusta potilaalta tietojen hakemiseen Reseptikeskuksesta lääkkeen toimittamista varten. Muissa tilanteissa asiakkaan tietojen katselu Reseptikeskuksesta edellyttää asiakkaan suullista suostumusta. 

Kela on laatinut potilaan kirjallisia suostumuksia varten valmiit lomakkeet, jotka ovat saatavilla Kanta-palvelujen Ekstranetistä. Potilas voi pyytää suostumuslomakkeen apteekista tai Kelan toimistoista. 

Kirjalliset suostumukset

 • Resepti -palvelun suostumus: Asiakkaan puolesta toimivalle henkilölle apteekissa asiointia varten
 • Resepti -palvelun suostumus: Liite apteekkien sopimusasiakkaiden (annosjakelu-, tili- tai muu vastaava sopimusasiakas) sopimukseen
 • Resepti -palvelun suostumus: Asiakkaan puolesta toimivalle henkilölle sosiaali- tai terveydenhuollossa asiointia varten
 • Resepti -palvelun suostumus: Asiakkaan puolesta toimivalle sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunantajalle.
 • Resepti- palvelun suostumuksen peruuttaminen
 • Reseptitietojen katsominen muussa kuin hoitotilanteessa sosiaali- tai terveydenhuollossa

Apteekin tulee aina varmistaa, että suostumuksen antaja on asiakas itse. Asiakkaan henkilöllisyys pitää varmistaa kuvallisen henkilökortin avulla. 

Kun asiakkaan puolesta asioi joku muu

Kun lääkkeen noutaa apteekista joku muu asiakkaan puolesta, hänen tulee kyetä osoittamaan luotettavasti, että hänellä on oikeus lääkkeen noutamiseen. Apteekilla on epäselvissä tilanteissa oikeus olla toimittamatta lääkemääräystä, kunnes ostajan oikeus lääkkeen noutamiseen on varmistettu.

Asiakkaan allekirjoittama kirjallinen suostumus tarvitaan, jos asiakkaan puolesta asioiva henkilö haluaa tiedon asiakkaan kokonaislääkityksestä, uudistaa tai mitätöidä reseptin tai pyytää apteekkia tulostamaan asiakkaalle yhteenvedon. 

Laillisella edustajalla tarkoitetaan esimerkiksi alaikäisen lapsen huoltajaa tai edunvalvojaa, jonka tehtäväksi on määrätty potilaan terveyttä koskevien asioiden hoitaminen.

Apteekin pitää varmistaa asiakkaan puolesta asioivan henkilöllisyys ja oikeus asioida asiakkaan puolesta. 

Alaikäisen oikeudet

Alaikäinen voi noutaa apteekista hänelle lääkemääräyksellä määrätyn lääkkeen.

Alle 15-vuotias ei voi antaa apteekissa mitään lääkemääräykseen liittyviä suostumuksia, vaan niihin tarvitaan aina huoltajan esittämä suostumus.

15 vuotta täyttänyt alaikäinen voi pyytää apteekista lääkemääräyksen uusimista ja antaa suostumuksia lääkemääräykseen liittyvissä asioissa. Hän ei kuitenkaan voi antaa suostumuksia toisen puolesta.

Jos alle 18-vuotias on lapsen huoltaja, hän voi asioida apteekissa lapsensa puolesta. 

Potilaan suostumukset apteekissa

Suostumuksilla turvataan asiakkaan yksityisyyden suoja myös apteekissa. Apteekki ei tarvitse erillistä suostumusta potilaalta tietojen hakemiseen Reseptikeskuksesta lääkkeen toimittamista varten. Muissa tilanteissa asiakkaan tietojen katselu Reseptikeskuksesta edellyttää asiakkaan suullista suostumusta. 

Kela on laatinut potilaan kirjallisia suostumuksia varten valmiit lomakkeet, jotka ovat saatavilla Kanta-palvelujen Ekstranetistä. Potilas voi pyytää suostumuslomakkeen apteekista tai Kelan toimistoista. 

Kirjalliset suostumukset

 • Resepti -palvelun suostumus: Asiakkaan puolesta toimivalle henkilölle apteekissa asiointia varten
 • Resepti -palvelun suostumus: Liite apteekkien sopimusasiakkaiden (annosjakelu-, tili- tai muu vastaava sopimusasiakas) sopimukseen
 • Resepti -palvelun suostumus: Asiakkaan puolesta toimivalle henkilölle sosiaali- tai terveydenhuollossa asiointia varten
 • Resepti -palvelun suostumus: Asiakkaan puolesta toimivalle sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunantajalle.
 • Resepti- palvelun suostumuksen peruuttaminen
 • Reseptitietojen katsominen muussa kuin hoitotilanteessa sosiaali- tai terveydenhuollossa

Apteekin tulee aina varmistaa, että suostumuksen antaja on asiakas itse. Asiakkaan henkilöllisyys pitää varmistaa kuvallisen henkilökortin avulla. 

Kun asiakkaan puolesta asioi joku muu

Kun lääkkeen noutaa apteekista joku muu asiakkaan puolesta, hänen tulee kyetä osoittamaan luotettavasti, että hänellä on oikeus lääkkeen noutamiseen. Apteekilla on epäselvissä tilanteissa oikeus olla toimittamatta lääkemääräystä, kunnes ostajan oikeus lääkkeen noutamiseen on varmistettu.

Asiakkaan allekirjoittama kirjallinen suostumus tarvitaan, jos asiakkaan puolesta asioiva henkilö haluaa tiedon asiakkaan kokonaislääkityksestä, uudistaa tai mitätöidä reseptin tai pyytää apteekkia tulostamaan asiakkaalle yhteenvedon. 

Laillisella edustajalla tarkoitetaan esimerkiksi alaikäisen lapsen huoltajaa tai edunvalvojaa, jonka tehtäväksi on määrätty potilaan terveyttä koskevien asioiden hoitaminen.

Apteekin pitää varmistaa asiakkaan puolesta asioivan henkilöllisyys ja oikeus asioida asiakkaan puolesta. 

Alaikäisen oikeudet

Alaikäinen voi noutaa apteekista hänelle lääkemääräyksellä määrätyn lääkkeen.

Alle 15-vuotias ei voi antaa apteekissa mitään lääkemääräykseen liittyviä suostumuksia, vaan niihin tarvitaan aina huoltajan esittämä suostumus.

15 vuotta täyttänyt alaikäinen voi pyytää apteekista lääkemääräyksen uusimista ja antaa suostumuksia lääkemääräykseen liittyvissä asioissa. Hän ei kuitenkaan voi antaa suostumuksia toisen puolesta.

Jos alle 18-vuotias on lapsen huoltaja, hän voi asioida apteekissa lapsensa puolesta.