Resepti-palvelu apteekissa

Resepti helpottaa ja nopeuttaa apteekkien työskentelyä, eikä sen aitoudesta tarvitse olla huolissaan. Resepti voidaan myös uusia apteekista. Apteekissa reseptejä käsitellään apteekkijärjestelmässä, joka hakee reseptit Reseptikeskuksesta ja tallentaa sinne apteekin tekemät toimitusmerkinnät.

Apteekki tallentaa häiriö- ja poikkeustilanteissa 1.1.2017 jälkeen laaditut paperiset ja puhelinreseptit Reseptikeskukseen toimittamisen yhteydessä.

Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu salattuna. Käyttäjien henkilöllisyyden lisäksi varmistetaan jokaisen lääkkeen määrääjän oikeus laatia resepti ja lääkkeen toimittajan oikeus toimittaa lääke. Lääkkeen määräämisessä ja toimittamisessa käytetään Lääketietokantaan perustuvia tietoja.

Farmaseutilla ja proviisorilla on samanlaiset oikeudet käyttää Reseptikeskusta. Farmasian opiskelijan oikeudet ovat rajoitetummat: hän voi hakea tietoja Reseptikeskuksesta, mutta ei allekirjoittaa reseptejä tai toimituksia. Apteekin muulla henkilökunnalla ei ole oikeuksia Reseptikeskuksen käyttöön.

Reseptin elinkaari

Lääkärin kirjoittama resepti on toimittamaton siihen asti, kunnes apteekki tekee siihen toimituksen. Sen jälkeen resepti on joko osittain tai kokonaan toimitettu. Yleensä reseptit ovat voimassa 24 kuukautta (1.1.2017 alkaen). PKV- ja huumausainelääkemääräykset sekä potilaskohtaiset erityisluvan vaativat lääkemääräykset ovat voimassa 12 kuukautta. 

Poikkeustilanteissa apteekki voi toimittaa lääkettä vielä vanhenemispäivän jälkeen kuukauden ajan. Lääkäri voi määrätä reseptille myös lyhyemmän voimassa oloajan.

Vanhentuneet reseptit mitätöidään Reseptikeskuksessa automaattisesti sen jälkeen, kun niihin ei voi enää tehdä toimitusta. Samoin mitätöidään kuolleiden henkilöiden reseptit.

Toimittamattoman tai osittain toimitetun reseptin voi mitätöidä myös lääkäri tai apteekki yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.

Mitätöityä reseptiä ei voi toimittaa. Poikkeuksena ovat annosjakelussa olevat reseptit, jotka voidaan toimittaa mitätöinnin jälkeen, jos resepti on ollut voimassa annosjakelujakson alkaessa ja siinä on lääkettä jäljellä.

Resepti ja siihen liittyvät toimitukset säilytetään Reseptikeskuksessa.

Lisää turvallisuutta

Asiakas voi hakea lääkkeensä potilasohjeella, yhteenvetotulosteella, Kela-kortilla tai henkilöllisyystodistuksella. Potilasohje ei ole resepti, vaan käyttöohje sillä määrätyn lääkkeen käyttämiseen. Resepti on tallennettu Reseptikeskukseen, siksi se on aina tallessa ja saatavissa.

Reseptikeskusta käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt yksilöidään toimikortilla. Kaikki Reseptikeskukseen tehtävät käynnit ja tallennukset vahvistetaan sähköisellä allekirjoituksella. Se takaa allekirjoitetun sisällön muuttumattomuuden ja on siksi perinteistä paperia turvallisempi. Sen avulla voidaan myöhemmin todentaa, kuka lääketoimituksen on tehnyt tai reseptin kirjoittanut ja milloin.

Uusia palveluja

Asiakas voi pyytää lääketoimituksen jälkeen resepteistään yhteenvedon. Siitä selviää mm. kuinka paljon reseptissä on lääkettä vielä jäljellä.

Reseptin voi myös uudistaa apteekista. Uudistamispyynnön mukana menevät myös lääkärin tarvitsemat tiedot uusimista varten. Jos asiakas haluaa saada tiedon uudistetusta reseptistä tekstiviestillä, kirjataan hänen matkapuhelinnumero järjestelmään apteekissa. 

 

Resepti-palvelu apteekissa

Resepti helpottaa ja nopeuttaa apteekkien työskentelyä, eikä sen aitoudesta tarvitse olla huolissaan. Resepti voidaan myös uusia apteekista. Apteekissa reseptejä käsitellään apteekkijärjestelmässä, joka hakee reseptit Reseptikeskuksesta ja tallentaa sinne apteekin tekemät toimitusmerkinnät.

Apteekki tallentaa häiriö- ja poikkeustilanteissa 1.1.2017 jälkeen laaditut paperiset ja puhelinreseptit Reseptikeskukseen toimittamisen yhteydessä.

Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu salattuna. Käyttäjien henkilöllisyyden lisäksi varmistetaan jokaisen lääkkeen määrääjän oikeus laatia resepti ja lääkkeen toimittajan oikeus toimittaa lääke. Lääkkeen määräämisessä ja toimittamisessa käytetään Lääketietokantaan perustuvia tietoja.

Farmaseutilla ja proviisorilla on samanlaiset oikeudet käyttää Reseptikeskusta. Farmasian opiskelijan oikeudet ovat rajoitetummat: hän voi hakea tietoja Reseptikeskuksesta, mutta ei allekirjoittaa reseptejä tai toimituksia. Apteekin muulla henkilökunnalla ei ole oikeuksia Reseptikeskuksen käyttöön.

Reseptin elinkaari

Lääkärin kirjoittama resepti on toimittamaton siihen asti, kunnes apteekki tekee siihen toimituksen. Sen jälkeen resepti on joko osittain tai kokonaan toimitettu. Yleensä reseptit ovat voimassa 24 kuukautta (1.1.2017 alkaen). PKV- ja huumausainelääkemääräykset sekä potilaskohtaiset erityisluvan vaativat lääkemääräykset ovat voimassa 12 kuukautta. 

Poikkeustilanteissa apteekki voi toimittaa lääkettä vielä vanhenemispäivän jälkeen kuukauden ajan. Lääkäri voi määrätä reseptille myös lyhyemmän voimassa oloajan.

Vanhentuneet reseptit mitätöidään Reseptikeskuksessa automaattisesti sen jälkeen, kun niihin ei voi enää tehdä toimitusta. Samoin mitätöidään kuolleiden henkilöiden reseptit.

Toimittamattoman tai osittain toimitetun reseptin voi mitätöidä myös lääkäri tai apteekki yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.

Mitätöityä reseptiä ei voi toimittaa. Poikkeuksena ovat annosjakelussa olevat reseptit, jotka voidaan toimittaa mitätöinnin jälkeen, jos resepti on ollut voimassa annosjakelujakson alkaessa ja siinä on lääkettä jäljellä.

Resepti ja siihen liittyvät toimitukset säilytetään Reseptikeskuksessa.

Lisää turvallisuutta

Asiakas voi hakea lääkkeensä potilasohjeella, yhteenvetotulosteella, Kela-kortilla tai henkilöllisyystodistuksella. Potilasohje ei ole resepti, vaan käyttöohje sillä määrätyn lääkkeen käyttämiseen. Resepti on tallennettu Reseptikeskukseen, siksi se on aina tallessa ja saatavissa.

Reseptikeskusta käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt yksilöidään toimikortilla. Kaikki Reseptikeskukseen tehtävät käynnit ja tallennukset vahvistetaan sähköisellä allekirjoituksella. Se takaa allekirjoitetun sisällön muuttumattomuuden ja on siksi perinteistä paperia turvallisempi. Sen avulla voidaan myöhemmin todentaa, kuka lääketoimituksen on tehnyt tai reseptin kirjoittanut ja milloin.

Uusia palveluja

Asiakas voi pyytää lääketoimituksen jälkeen resepteistään yhteenvedon. Siitä selviää mm. kuinka paljon reseptissä on lääkettä vielä jäljellä.

Reseptin voi myös uudistaa apteekista. Uudistamispyynnön mukana menevät myös lääkärin tarvitsemat tiedot uusimista varten. Jos asiakas haluaa saada tiedon uudistetusta reseptistä tekstiviestillä, kirjataan hänen matkapuhelinnumero järjestelmään apteekissa.