Tutustu aiheeseen lisää

Sosiaalihuollolle

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen I vaiheen kehitystyö on käynnissä ja palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2018.

I-vaiheen toteutuksesta on laadittu tarvittavat määrittelyt ja muut kuvaukset Kanta-palveluihin liittyville järjestelmille ja valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille. Määrittelyt kuuluvat sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohankkeeseen (Kansa-hanke).

Sosiaalihuollon toimintayksiköiden pitää lain perusteella valvoa omassa organisaatiossaan asiakastietojen käyttöä. Tietoturvan toteutumisen varmistamiseksi toimintayksiköt laativat omavalvontasuunnitelman ja huolehtivat suunnitelman mukaisesti käyttöoikeuksista ja lokiseurannasta. Omavalvonnan kautta varmistetaan myös, että käytettävät tietojärjestelmät täyttävät niihin kohdistuvat olennaiset vaatimukset ja että Kanta-palveluihin liittyvät järjestelmät on sertifioitu. THL on antanut määräykset Kanta-palveluihin liittyvien tietojärjestelmien sertifioinnista ja palvelunantajien omavalvontasuunnitelmasta.

Tilaa uutiskirje

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan uutiskirje sisältää ajankohtaisia asioita ja tapahtumia, jotka koskevat sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallista kehittämistä.

Tilaa uutiskirje sähköisellä lomakkeella.

 

Lisätietoja

Tutustu aiheeseen lisää

Sosiaalihuollolle

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen I vaiheen kehitystyö on käynnissä ja palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2018.

I-vaiheen toteutuksesta on laadittu tarvittavat määrittelyt ja muut kuvaukset Kanta-palveluihin liittyville järjestelmille ja valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille. Määrittelyt kuuluvat sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohankkeeseen (Kansa-hanke).

Sosiaalihuollon toimintayksiköiden pitää lain perusteella valvoa omassa organisaatiossaan asiakastietojen käyttöä. Tietoturvan toteutumisen varmistamiseksi toimintayksiköt laativat omavalvontasuunnitelman ja huolehtivat suunnitelman mukaisesti käyttöoikeuksista ja lokiseurannasta. Omavalvonnan kautta varmistetaan myös, että käytettävät tietojärjestelmät täyttävät niihin kohdistuvat olennaiset vaatimukset ja että Kanta-palveluihin liittyvät järjestelmät on sertifioitu. THL on antanut määräykset Kanta-palveluihin liittyvien tietojärjestelmien sertifioinnista ja palvelunantajien omavalvontasuunnitelmasta.

Tilaa uutiskirje

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan uutiskirje sisältää ajankohtaisia asioita ja tapahtumia, jotka koskevat sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallista kehittämistä.

Tilaa uutiskirje sähköisellä lomakkeella.

 

Lisätietoja