Terveudenhuollolle koontisivun ingressi

Terveydenhuollolle

Sähköinen resepti

Sähköinen resepti helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten työskentelyä.

Lisää reseptistä terveydenhuollossa

Potilastiedon arkisto

Potilatiedon arkisto mahdollistaa keskitetyn sähköisten potilastietojen arkistoinnin ja tietojen pitkäaikaisen säilyttämisen.

Lisää potilastiedon arkistosta

Kanta-palvelujen käyttöönotto

Kanta-palvelut otetaan käyttöön vaiheittain niin julkisessa kuin yksityisessä terveydenhuollossa. Myös kansalaiset saavat palvelut käyttöönsä portaittain.

Lisää palveluiden käyttöönotosta

Kanta-palvelujen käsikirja

Kanta-palvelujen käsikirjan tarkoituksena on tukea ja ohjata kaikkien Kanta-palvelujen käytössä.

Lisää käsikirjasta

Asiakkuus

Kanta-asiakkuuteen liittyvä materiaali on koottu tähän osioon. Mm.

Lisää asiakkuudesta

Omakanta

Omakanta on kansalaisen henkilökohtainen palvelu, josta pääsee mm. katsomaan sähköisiä reseptejään.

Lisää Omakannasta

Lääketietokanta

Lääketietokanta toimii sähköisen reseptin taustalla.

Lisää lääketietokannasta

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kirjoittamat todistukset ja lausunnot välitetään Kanta-palvelujen avulla edelleen Kelaan etuuskäsittelyä varten.

Lisää terveydenhuollon todistusten välityksestä Kelaan

Sertifioidut järjestelmät ja välittäjät

Potilas- ja apteekkijärjestelmät pitää sertifioida ennen kuin niillä voidaan käyttää Kanta-palveluja. Täältä näet, mitkä järjestelmät ja välittäjät on sertifioitu.

Katso sertifioidut järjestelmät ja välittäjät

Ammattikortti

Jokaisella terveydenhuollon ammattilaisella on henkilökohtainen ammattikortti, jonka avulla hänet identifioidaan, kun hän käyttää Kanta-palveluita.

Lue lisää ammattikortista

Potilaan oikeudet

Potilaalla on monenlaisia oikeuksia sähköiseen reseptiin ja Potilastiedon arkistoon liittyen. Voit tutustua niihin tässä osiossa.

Lisää potilaan oikeuksista

Tietojen käyttö ja valvonta

Laissa on tarkoin määritelty, kuka ja mihin Kanta-palveluissa syntyvää tietoa saa käyttää.

Lisää tietojen käytöstä ja valvonnasta