Tutustu aiheeseen lisää

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan on osa palvelukokonaisuutta, jossa terveydenhuollon ammattihenkilöiden kirjoittamat todistukset ja lausunnot luodaan potilastietojärjestelmässä, tallennetaan Potilastiedon arkistoon ja välitetään Kanta-palvelujen avulla edelleen Kelaan etuuskäsittelyä varten.

Koska tekninen valmius A-todistuksen arkistointiin ja välittämiseen Kelan etuuspalveluille on olemassa, todistusten sähköinen luovutus voidaan aloittaa A-todistuksella. Myöhemmin Kelalle välitykseen tulevat myös muut lääkärintodistukset.

Todistusten ja lausuntojen arkistointivelvoite valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vaiheistusasetuksen (1257/2015) liitteen kohdassa neljä. Vaiheistusasetuksen mukaisten todistusten ja lausuntojen kehittämissuunnitelma on Kanta-palveluiden julkaisuaikataulussa.

Todistuksen luovuttaminen terveydenhuollon ulkopuoliselle toimijalle valtakunnalliseen tietojärjestelmäpalveluun kuuluvan välitys- ja kyselypalvelun avulla edellyttää kussakin tilanteessa asiakkaan antamaa yksilöityä suostumusta. Suostumuksen vastaanottajan on kirjattava tieto siitä osaksi luovutettavaa asiakirjaa tai sen kuvailutietoja.

Palvelu voidaan ottaa käyttöön terveydenhuollossa sen jälkeen, kun terveydenhuollon toimija on

  • tehnyt Kelalle hakemuksen (hakemuslomake löytyy Kanta Ekstranetistä)
  • saanut Kelalta hyväksymisilmoituksen palvelun käyttäjäksi
  • tehnyt käyttöönottokokeen ja raportoinut siitä Kelalle.

Palvelun voi ottaa käyttöön välittömästi onnistuneen käyttöönottokokeen jälkeen.

Palvelukuvaus

Toimintamallit

Käyttöönoton valmistelukokous

Käyttöönottokoe

Tulosta kansalaisille tarkoitettu ohje

Tutustu aiheeseen lisää

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan on osa palvelukokonaisuutta, jossa terveydenhuollon ammattihenkilöiden kirjoittamat todistukset ja lausunnot luodaan potilastietojärjestelmässä, tallennetaan Potilastiedon arkistoon ja välitetään Kanta-palvelujen avulla edelleen Kelaan etuuskäsittelyä varten.

Koska tekninen valmius A-todistuksen arkistointiin ja välittämiseen Kelan etuuspalveluille on olemassa, todistusten sähköinen luovutus voidaan aloittaa A-todistuksella. Myöhemmin Kelalle välitykseen tulevat myös muut lääkärintodistukset.

Todistusten ja lausuntojen arkistointivelvoite valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vaiheistusasetuksen (1257/2015) liitteen kohdassa neljä. Vaiheistusasetuksen mukaisten todistusten ja lausuntojen kehittämissuunnitelma on Kanta-palveluiden julkaisuaikataulussa.

Todistuksen luovuttaminen terveydenhuollon ulkopuoliselle toimijalle valtakunnalliseen tietojärjestelmäpalveluun kuuluvan välitys- ja kyselypalvelun avulla edellyttää kussakin tilanteessa asiakkaan antamaa yksilöityä suostumusta. Suostumuksen vastaanottajan on kirjattava tieto siitä osaksi luovutettavaa asiakirjaa tai sen kuvailutietoja.

Palvelu voidaan ottaa käyttöön terveydenhuollossa sen jälkeen, kun terveydenhuollon toimija on

  • tehnyt Kelalle hakemuksen (hakemuslomake löytyy Kanta Ekstranetistä)
  • saanut Kelalta hyväksymisilmoituksen palvelun käyttäjäksi
  • tehnyt käyttöönottokokeen ja raportoinut siitä Kelalle.

Palvelun voi ottaa käyttöön välittömästi onnistuneen käyttöönottokokeen jälkeen.

Palvelukuvaus

Toimintamallit

Käyttöönoton valmistelukokous

Käyttöönottokoe

Tulosta kansalaisille tarkoitettu ohje