Valmistelevat tehtävät

1. Keitä velvollisuus liittyä Potilastiedon arkistoon koskee yksityisessä terveydenhuollossa?                   

 • Velvollisuus liittyä Potilastiedon arkistoon koskee niitä yksityisen terveydenhuollon yrityksiä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka arkistoivat potilasasiakirjat sähköisesti.
 • Liittymisvelvoite ei koske niitä yksityisiä palvelujen antajia, jotka toteuttavat potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytyksen paperiarkistossa tai muussa arkistolaitoksen hyväksymässä ei-sähköisessä muodossa.
 • Potilastiedon arkistoon liittyvällä terveydenhuollon palvelujen antajalla tai itsenäisellä ammatinharjoittajalla on oltava voimassa olevat asianmukaiset luvat tai ilmoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajana toimimiseen.
 • Terveydenhuollon potilasrekisteriin ei tallenneta sosiaalihuollon rekisteriin kuuluvia asiakas-/potilastietoja. Sosiaalihuollossa kirjattavat terveydenhuollon potilastiedot on erotettava tietojärjestelmän sisällä.

2. Koskeeko velvollisuus sähköisen lääkemääräyksen käyttöönotosta kaikki toimijoita yksityisessä terveydenhuollossa?                            

 • Kaikki lääkemääräykset tulee kirjoittaa sähköisinä 1.1.2017 alkaen. (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä). Sähköisen lääkemääräyksen käyttöönotto edellyttää liittymistä Kelan ylläpitämän eResepti-palvelun käyttäjäksi.
 • Käyttöönottovelvoite koskee:
  • yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköitä sekä sosiaalihuollon toimintayksiköitä, joissa kirjoitetaan sähköisiä lääkemääräyksiä
  • itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivia lääkäreitä ja hammaslääkärejä
  • pääapteekkeja
  • Kanta-palveluvälittäjiä.
 • Lääkärit ja hammaslääkärit, jotka eivät toimi itsenäisenä ammatinharjoittajana tai terveydenhuollon toimintayksikön palveluksessa laatiessaan sähköistä lääkemääräystä, eivät liity Kanta-palveluun vaan käyttävät sähköistä lääkemääräystä Kanta-palveluvälittäjän kautta.
 • Apteekkien tulee pystyä toimittamaan sähköisiä lääkemääräyksiä. Se tarkoittaa, että kaikkien uusien apteekkien ja sivuapteekkien on liityttävä eResepti-palveluun heti toimintansa alusta lähtien.

3. Ketä koskee velvollisuus tehdä omavalvontasuunnitelma?                      

 • Asiakastietolain mukaan kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien jotka arkistoivat sähköisesti  asiakas-tai potilastietoja, tulee noudattaa omavalvontaa toiminnassaan ja tehdä omavalvontasuunnitelma. Asiakastietolain tarkoittama omavalvontasuunnitelma kattaa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää laadunhallintaa ja omavalvontaa.
 • Yrityksillä ja itsenäisillä ammatinharjoittajilla, jotka arkistoivat potilasasiakirjat sähköisesti, on ollut velvollisuus laatia tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma 31.3.2015 mennessä.

4. Jos itsenäinen ammatinharjoittaja toimii vuokralaisena esimerkiksi lääkäriasemalla ja käyttää lääkäriaseman potilastietojärjestelmää, niin tuleeko myös hänen tehdä omavalvontasuunnitelma vai riittääkö, että lääkäriasema on tehnyt omavalvontasuunnitelman?               

 • Tällaisessa tilanteessa lääkäriaseman omavalvontasuunnitelmaan tulee olla selkeästi kirjattu, että suunnitelma koskee myös sen tiloissa toimivia itsenäisiä ammatinharjoittajia. Vastuut tulee olla kirjattuna myös lääkäriaseman ja itsenäisen ammatinharjoittajan väliseen sopimukseen.

5. Tuleeko pienen yrityksen tehdä kaikki vaaditut liittymisvalmistelut ja omavalvontasuunnitelma?    

 • Kyllä kaikki liittymiseen liittyvät tehtävät on käytävä läpi ja sovitettava ne oman yrityksen toimintaan, omavalvontasuunnitelman kohdat tulee myös käydä läpi, toimenpiteet voi sovittaa yrityksen kokoon ja toiminnan laajuuteen. Järjestelmätoimittaja voi auttaa monessa kohdassa omavalvontasuunnitelman laadinnassa.

6. Mistä kirjautumiseen tarvittavia varmennekortteja saa?                           

 • Varmennekortit myöntää Väestörekisterikeskus (VRK) ja ne haetaan julkisen terveydenhuollon järjestämistä rekisteröintipisteistä (Terveydenhuollon varmennepalvelujen ajanvarauspalvelu). Terveydenhuollon toimikortteja ovat ammattikortti, henkilöstökortti, toimijakortti ja varakortti.

7. Mitä väestörekisterikeskuksesta saatavat varmennekortit maksavat?

 • Ammattikortit ja potilastietoja potilashoitotyössä käsittelevän henkilöstön kortit ovat VRK:n puolesta maksuttomia. Muut kortit (henkilöstökortti, toimijakortti, varakortti) ovat maksullisia. Rekisteröintipisteet hinnoittelevat palvelunsa itse ja perivät siitä maksun. Voit tiedustella maksun suuruutta suoraan rekisteröintipisteestä, kun varaat aikaa (Terveydenhuollon varmennepalvelujen ajanvarauspalvelu). Terveydenhuollon opiskelijoille voidaan tilata harjoittelussa maksullisia terveydenhuollon henkilöstökortteja.

8. Miten hankin lääkärin tai hammaslääkärin ammattikortin?                       

9. Tuleeko jostain ilmoitus ammattikortin voimassaolon päättymisestä? 

 • Kortissa lukee voimassaoloaika. Kortinlukijaohjelmisto varoittaa voimassaolon päättymisestä 1 kuukausi ennen päättymistä. Uutta ammattikorttia ei lähetetä automaattisesti vaan kortti täytyy tilata. Uuden kortin toimitus kestää noin 2 viikkoa.
 • VRK:n tiedote

10. Mistä kortinlukijan voi ostaa ja tarvitseako asentaa muita sovelluksia kuin kortinlukijaohjelmisto?

 • Kortinlukijaohjelmiston käyttöoikeus tulee kortin mukana. Sähköisen varmennekortin tunnistus edellyttää, että sitä varten tietokoneeseen on joko sisään integroituna tai siihen on ulkoisesti liitetty sähköisen henkilökortin lukulaite eli kortinlukija.
 • Selaimen lisäksi et tarvitse muita ohjelmia kuin kortinlukijaohjelmiston, jonka saa VRK:n eevertti-sivustolta.
 • Kortinlukija kannattaa hankkia asiantuntevasta IT-tarvikkeita myyvästä liikkeestä ja varmistaa sopivuus myyjältä.

11. Jos potilastietojärjestelmä on ulkoistettu ja hankittu tietojärjestelmätoimittajalta ns. SaaS-palveluna niin tarvitaanko järjestelmätoimittajan edustajalle varmennekorttia?         

 • Ei tarvita.