Terveydenhuollon ammattikortti

Terveydenhuollon ammattikortti on VRK:n myöntämä kortti vahvaan sähköiseen tunnistautumiseen ja allekirjoittamiseen. Jokaisella terveydenhuollon ammattilaisella on oma korttinsa.

Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu salattuna tunnistettujen osapuolten kesken. Reseptikeskuksen käyttäjien henkilöllisyys varmistetaan terveydenhuollon ammattikortilla.

Ammattikortin myöntäminen

VRK myöntää 

1. terveydenhuollon ammattikortteja terveydenhuollon ammattihenkilöille (esim. lääkäri, sairaanhoitaja, farmaseutti tai lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut vähintään neljän vuoden lääketieteelliset opinnot) sekä

2. terveydenhuollon muun henkilöstön kortteja muille (terveydenhuollon organisaatiossa tai apteekissa työskentelevä henkilö, jolla ei ole terveydenhuollon ammattioikeuksia, esim. sihteeri tai tekninen apulainen).

Terveydenhuollon ammattihenkilö tarvitsee ainoastaan yhden kortin. Hän käyttää sitä kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa tai apteekeissa, joissa hän työskentelee. Muu työntekijä tarvitsee useita kortteja, jos hän työskentelee eri terveydenhuollon organisaatiossa tai apteekeissa.

Ammattikortin myöntäminen edellyttää, että henkilö voidaan tunnistaa voimassa olevasta passista tai poliisin myöntämästä henkilökortista. Tarkemmat tiedot hyväksyttävistä tunnistamisasiakirjoista VRK:n internetsivuilta. 

Ammattikortit myönnetään vain niille henkilöille, joiden tiedot löytyvät terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri Terhikistä. Jos henkilön tietoja ei ole Terhikissä, hänen on korjattava asia Valviran kanssa ennen kuin kortti voidaan myöntää. Ohjeet löytyvät Valviran internetsivuilta.

 

Terveydenhuollon ammattikortti

Terveydenhuollon ammattikortti on VRK:n myöntämä kortti vahvaan sähköiseen tunnistautumiseen ja allekirjoittamiseen. Jokaisella terveydenhuollon ammattilaisella on oma korttinsa.

Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu salattuna tunnistettujen osapuolten kesken. Reseptikeskuksen käyttäjien henkilöllisyys varmistetaan terveydenhuollon ammattikortilla.

Ammattikortin myöntäminen

VRK myöntää 

1. terveydenhuollon ammattikortteja terveydenhuollon ammattihenkilöille (esim. lääkäri, sairaanhoitaja, farmaseutti tai lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut vähintään neljän vuoden lääketieteelliset opinnot) sekä

2. terveydenhuollon muun henkilöstön kortteja muille (terveydenhuollon organisaatiossa tai apteekissa työskentelevä henkilö, jolla ei ole terveydenhuollon ammattioikeuksia, esim. sihteeri tai tekninen apulainen).

Terveydenhuollon ammattihenkilö tarvitsee ainoastaan yhden kortin. Hän käyttää sitä kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa tai apteekeissa, joissa hän työskentelee. Muu työntekijä tarvitsee useita kortteja, jos hän työskentelee eri terveydenhuollon organisaatiossa tai apteekeissa.

Ammattikortin myöntäminen edellyttää, että henkilö voidaan tunnistaa voimassa olevasta passista tai poliisin myöntämästä henkilökortista. Tarkemmat tiedot hyväksyttävistä tunnistamisasiakirjoista VRK:n internetsivuilta. 

Ammattikortit myönnetään vain niille henkilöille, joiden tiedot löytyvät terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri Terhikistä. Jos henkilön tietoja ei ole Terhikissä, hänen on korjattava asia Valviran kanssa ennen kuin kortti voidaan myöntää. Ohjeet löytyvät Valviran internetsivuilta.