Yhteistestauksessa hyväksytyt tietojärjestelmät

Kanta-palveluihin liittyvien järjestelmien on osana sertifiointia läpäistävä Kelan yhteistestaus ennen järjestelmän ottamista tuotantokäyttöön.

Yhteistestauksen ovat hyväksytysti läpäisseet taulukossa olevat järjestelmät

Resepti-palvelu 29.4.2016 alkaen

Järjestelmä / Toimittaja

Testauksen sisältö

Lausuntonumero 

Päivämäärä 

Abilita Hälsovård / 
Abilita Oy Ab
Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20102016 30.12.2016
Acute / 
Vitec
Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20012016 30.11.2016
AssisDent / 
Entteri Professional Software Oy
Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20062016 27.12.2016
DomaCare Medi / 
Invian Oy
Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20142017 14.3.2017
DynamicHealth / 
Tieto Healthcare & Welfare Oy
Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20112016 30.12.2016
Effica / 
Tieto Healthcare & Welfare Oy 
Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
20032016 9.12.2016
eRA / 
Atostek Oy
Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20092016 29.12.2016
ESKO / 
PPSHP
Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20022016 9.12.2016
Hilkka / 
FastROI Oy
Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20082016 30.12.2016
Kelain / 
Kela
Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20042016 9.12.2016
  Lääkemääräystietojen luovustuskielto 20202017 1.6.2017
Lifecare /
Tieto Healthcare & Welfare Oy
Yhteentoimivuuden testaus ensimmäistä sertifiointia varten 20192017 11.5.2017
MAXX /
Receptum Oy
Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20122017 11.1.2017
Mediatri / 
Mediconsult Oy
Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20072016 30.12.2016
  Lääkemääräystietojen luovustuskielto 20212017 5.6.2017
Mediresepti / 
Mediconsult Oy
Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20132016 30.12.2016
  Lääkemääräystietojen luovustuskielto 20222017 4.12.2017
Navitas / 
Elisa Appelsiini Oy
Lääkemääräystietojen luovustuskielto 20182017 24.2.2017
pd3 / 
Pharmadata Oy
Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20172017 27.1.2017
Pegasos / 
CGI
Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
20052016 20.12.2016
Salix / 
Pharmadata Oy
Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutos
Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20162017 27.1.2017
Uranus / CGI Lääkemääräystietojen luovutuskielto
Apteekin tallentama puhelin- ja paperilääkemääräys
Lääkärin palkkio
20152017 11.1.2017

Potilastiedon arkisto 3.2.2016 alkaen  

Järjestelmä / Toimittaja

Testauksen sisältö

Lausuntonumero

Päivämäärä

Abilita / 
Abilita Oy Ab
Tahdonilmaisut: 
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10142016 17.11.2016
Acute / 
AcuVitec Oy / Vitec Software
Tahdonilmaisut: 
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10102016 27.6.2016
AssisDent / 
Entteri Oy
Suun terveydenhuolto:
Suun terveydenhuollon asiakirjat
Kuvantaminen:
Kuvantamisen asiakirjat
Tahdonilmaisut:
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10032017 17.1.2017
  Suun terveydenhuolto:
Suun terveydenhuollon asiakirjat (täydennystestaus)
10152017 24.11.2017
  Ostopalvelut: Arkistointi palvelunjärjestäjän rekisteriin sekä potilasasiakirjojen haku palvelunjärjestäjän rekisteristä 10182017 28.12.2017
Diarium / 
Finnish Net Solution Oy (FNS)
Vaihe 1*:
Fysioterapia
10062016 11.5.2016
DynamicHealth / 
Tieto Suomi Oy
Vaihe 1*:
Palvelutapahtuma- ja hoitoasiakirjat, suostumuksenhallinta yksityisen terveydenhuollon toimintaympäristössä
10012016 3.2.2016
  Laboratorio-asiakirjat (täydennystestaus, vaihe 1*) 10032016 4.4.2016
  Julkisen terveydenhuollon liittyminen (täydennystestaus, vaihe 1*) 10082016 25.5.2016
  Fysioterapian sovellustoiminnallisuus, potilaskertomusmerkinnät (täydennystestaus, vaihe 1*) 10152016 1.12.2016
  Tahdonilmaisut: 
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10182016 19.12.2016
  Asiakirjojen haku ja näyttäminen (täydennystestaus, tahdonilmaisut) 10062017 2.2.2017
  ERAS (erillinen asiakirja) -sovellustoiminnallisuus (täydennystestaus, vaihe 1*) 10112017 16.6.2017
Effica / 
Tieto Suomi Oy
Vaihe 1*:
Laboratorio-asiakirjat (vaihe 1*, täydennys)
10092016 9.6.2016
  Tahdonilmaisut: 
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10022017 5.1.2017
  Kaikkien asiakirjojen haku -toiminto (täydennystestaus, tahdonilmaisut) 10072017 17.3.2017
eRA / 
Atostek Oy
Vaihe 1*:
Palvelutapahtuma- ja hoitoasiakirjat, ja suostumuksenhallinta yksityisen terveydenhuollon toimintaympäristössä
10072016 24.5.2016
  Tahdonilmaisut: 
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10112016 10.10.2016
  Suun terveydenhuolto:
Suun terveydenhuollon asiakirjat
10132017 24.11.2017
  Lausunnot ja todistukset:
Terveydenhuollon lausunnot ja todistukset
10162017 11.12.2017
  Mielenterveyslain mukaiset asiakirjat 10172017 14.12.2017
ESKO Kanta-osio / 
PPSHP
Tahdonilmaisut: 
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10122016 8.11.2016
Forsante / 
Valuecode Oy
Vaihe 1*:
Hoitoasiakirjat (LÄÄ)
10052016 2.5.2016
GFS / 
CGI Suomi Oy
Tahdonilmaisut: 
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10012017 5.1.2017
Lifecare / 
Tieto Suomi Oy
Suun terveydenhuolto:
Suun terveydenhuollon asiakirjat
10082017 26.4.2017
Mediatri / 
Mediconsult Oyj
Yksityisen terveydenhuollon liittyminen (täydennystestaus, vaihe 1*) 10042016 2.5.2016
  Laboratorio-asiakirjat (täydennystestaus, vaihe 1*) 10192016 21.12.2016
  Tahdonilmaisut: 
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10122017 23.10.2017
  Suun terveydenhuolto:
Suun terveydenhuollon asiakirjat
10142017 24.11.2017
Navitas / 
Elisa Appelsiini
Vaihe 1*:
Rokotusasiakirjat
10132016 11.11.2016
  Tahdonilmaisut:
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10102017 22.5.2017
Pegasos / 
CGI Suomi Oy
Tahdonilmaisut: 
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10042017 31.1.2017
PSOP / Digia Finland Oy Ostopalvelut: Ostopalvelun valtuutus -asiakirjat 10192017 28.12.2017
SoftMedic / 
CGI Oy
Vaihe 1*: 
Palvelutapahtuma- ja hoitoasiakirjat, ja suostumuksenhallinta yksityisen terveydenhuollon toimintaympäristössä
10022016 9.2.2016
  Tahdonilmaisut: 
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10172016 14.12.2016
Tamlab / 
Fimlab Laboratoriot Oy
Vaihe 1*:
Laboratorio-asiakirjat
10052017 30.1.2017
Uranus / 
CGI Suomi Oy
Tahdonilmaisut:
Hoito- ja elinluovutustahtoasiakirjat
10162016 30.11.2016
WinHIT / 
In Net Oy
Suun terveydenhuolto:
Suun terveydenhuollon asiakirjat
10092017 27.4.2017

 

* 1) vaiheistusasetus nyt (1257/2015). Huom: testaukset tehty vaiheistusasetuksen vanhalla versiolla (2012/165) ja aloitteen (THL/1416/3.03.00/2013) mukaisesti.

* 2) sisällöt:

  • arkistointi, suostumustenhallinta ja haut (arkiston perustoiminnallisuudet) 
  • diagnoosit
  • riskit
  • toimenpiteet
  • rokotus
  • fysiologiset mittaukset
  • kuvantaminen (pyyntö-tutkimus-lausunto)
  • laboratoriotulokset

Sertifiointi on prosessi, jonka kautta todennetaan, että tietojärjestelmät täyttävät olennaiset vaatimukset. Sertifiointi koskee sekä Kanta-palveluihin liittyviä tietojärjestelmiä että Kanta-välityspalveluja.

Osana sertifiointia suoritetaan yhteistestaus Kelan Kanta-palvelujen kanssa ja tietoturva-auditointi Viestintäviraston hyväksymän arviointilaitoksen kanssa. Hyväksytyn sertifioinnin tuloksena järjestelmä tai välityspalvelu saa asiakastietolain mukaisen vaatimustenmukaisuustodistuksen, joka on oltava Kanta-palveluihin liitettävällä järjestelmällä.

Valvira ylläpitää rekisteriä vaatimustenmukaisista tietojärjestelmistä. Yhteydenotot astl-asiat@valvira.fi.