Kanta -koontisivun ingressi

Kanta

Kanta-palvelut

Kansallinen Terveysarkisto (Kanta) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille. Palvelut tulevat käyttöön vaiheittain koko Suomessa.

Lisää Kanta-palveluista

Lainsäädäntö

Kanta-palveluita määrittää mm. laki säköisestä lääkemääräyksestä ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Kaikki Kantaa koskevat lait on koottu tähän osioon.

Lisää läinsäädännöstä

Tietosuojaselosteet

Kuvaukset kantapalveluihin liittyvistä tietorekistereistä.

Lisää tietosuojaselosteista

Yhteistyökumppanit

Kanta-palveluita tehdään moniviranomaisyhteistyönä. Tutustu, ketkä kaikki tahot Kantassa ovat mukana.

Lisää yhteistyökumppaneista

Viestintä

Viestinnän yhteystiedot löytyvät täältä.

Lisää viestinnästä

Yhteystiedot

Onko sinulle kysyttävää? Täältä tiedot, mihin ottaa yhteyttä.

Yhteystietoihin