Tutustu aiheeseen lisää

Lääkärissä käynti

Potilasohje 

Potilas saa vastaanotolta mukaansa potilasohjeen. Siinä on tiedot kaikista sillä kertaa määrätyistä lääkkeistä ja ohjeet niiden ottamiseksi. Tiedot ovat potilaan kannalta samat kuin paperisessa reseptissä. Kun resepti uusitaan eikä siihen tehdä muutoksia, potilasohje pysyy samana. Potilasohje kannattaa ottaa mukaan apteekkiin, sillä se nopeuttaa asiointia.

Mitä hyötyä

Jos annat hoitavalle lääkärille luvan, hänellä on reseptitietosi käytettävissään, olitpa hoidossa missä päin Suomea tahansa. Hoidon jatkuvuus ja tiedonkulku potilaan ja hoitavien lääkäreiden välillä paranee, kun reseptitiedot löytyvät yhdestä ja samasta paikasta. Tämä ehkäisee päällekkäistä lääkitystä ja lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia.

Yhteenveto resepteistä

Voi pyytää resepteistä yhteenvedon. Saat sen sekä apteekista että terveydenhuollosta tai sen voi tulostaa Omakannasta.

Yhteenvedossa näkyy joko kaikki reseptit, tietyn ajanjakson aikana kirjoitetut reseptit tai vain ne, joissa on lääkettä jäljellä. Siinä on myös tieto reseptien viimeisistä toimituksista, jäljellä olevasta lääkkeen määrästä ja reseptin voimassaoloajasta.

Lääkkeen nimen jälkeen yhteenvedossa näkyy viivakoodi. Se nopeuttaa apteekkiasiointia.

Uusiminen

Voit uusia reseptin apteekin kautta tai terveydenhuollossa. Mikäli reseptin uusimispyyntöä ei käsitellä terveydenhuollossa 8 vuorokauden kuluessa, uusimispyyntö vanhenee. Voit tiedustella uusimisen tilannetta puhelimitse terveydenhuollosta tai paikanpäällä apteekista. Uusitusta reseptistä voi saada tiedon myös tekstiviestillä, jos on antanut puhelinnumeronsa uusimisen yhteydessä. Mikäli reseptiäsi ei voida uusia, terveydenhuolto ilmoittaa sinulle siitä. 

 

Tutustu aiheeseen lisää

Lääkärissä käynti

Potilasohje 

Potilas saa vastaanotolta mukaansa potilasohjeen. Siinä on tiedot kaikista sillä kertaa määrätyistä lääkkeistä ja ohjeet niiden ottamiseksi. Tiedot ovat potilaan kannalta samat kuin paperisessa reseptissä. Kun resepti uusitaan eikä siihen tehdä muutoksia, potilasohje pysyy samana. Potilasohje kannattaa ottaa mukaan apteekkiin, sillä se nopeuttaa asiointia.

Mitä hyötyä

Jos annat hoitavalle lääkärille luvan, hänellä on reseptitietosi käytettävissään, olitpa hoidossa missä päin Suomea tahansa. Hoidon jatkuvuus ja tiedonkulku potilaan ja hoitavien lääkäreiden välillä paranee, kun reseptitiedot löytyvät yhdestä ja samasta paikasta. Tämä ehkäisee päällekkäistä lääkitystä ja lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia.

Yhteenveto resepteistä

Voi pyytää resepteistä yhteenvedon. Saat sen sekä apteekista että terveydenhuollosta tai sen voi tulostaa Omakannasta.

Yhteenvedossa näkyy joko kaikki reseptit, tietyn ajanjakson aikana kirjoitetut reseptit tai vain ne, joissa on lääkettä jäljellä. Siinä on myös tieto reseptien viimeisistä toimituksista, jäljellä olevasta lääkkeen määrästä ja reseptin voimassaoloajasta.

Lääkkeen nimen jälkeen yhteenvedossa näkyy viivakoodi. Se nopeuttaa apteekkiasiointia.

Uusiminen

Voit uusia reseptin apteekin kautta tai terveydenhuollossa. Mikäli reseptin uusimispyyntöä ei käsitellä terveydenhuollossa 8 vuorokauden kuluessa, uusimispyyntö vanhenee. Voit tiedustella uusimisen tilannetta puhelimitse terveydenhuollosta tai paikanpäällä apteekista. Uusitusta reseptistä voi saada tiedon myös tekstiviestillä, jos on antanut puhelinnumeronsa uusimisen yhteydessä. Mikäli reseptiäsi ei voida uusia, terveydenhuolto ilmoittaa sinulle siitä.