Lisätietoja Omakannasta

Omakanta on palvelu, jossa voit tarkastella omia resepti- ja terveystietojasi. Tietosi näkyvät palvelussa, kun sinulle on määrätty lääkkeitä sähköisesti tai tietojasi on tallennettu Potilastiedon arkistoon.

Reseptit ja uusimispyyntö

Reseptit -osiosta näet ajantasaisen luettelon sinulle kirjoitetuista resepteistä. Resepti on lääkemääräys, joka laaditaan sähköisesti ja tallennetaan Reseptikeskuksen keskitettyyn tietokantaan. 

Palvelussa voit lähettää reseptistä uusimispyynnön terveydenhuoltoon (ohjeita reseptin uusimisesta). Reseptien yhteydessä näkyy myös tieto siitä, missä apteekeissa tai terveydenhuollon yksiköissä tietojasi on katsottu tai käsitelty. 

Terveystiedot

Terveystiedoista näet ajantasaiset Potilastiedon arkistoon tallennetut tietosi.

Suostumus ja kiellot

Palvelussa voit antaa suostumuksen ja kieltoja, jotka liittyvät tietojesi luovutukseen hoitoa varten terveydenhuollon yksikköjen välillä. Täällä voit myös tutustua tietojen käyttöä ja suostumuksen ja kieltojen tekemistä koskevaan informaatioon. Täältä löydät myös lisätietoa terveystietojesi käytöstä ja hallinnasta. 

Tietojen oikeellisuus

Tiedot näytetään aina sillä kielellä, jolla ne on kirjoitettu. Jos havaitset Omakannassa näkyvissä terveystiedoissasi virheitä tai puutteita, ota yhteyttä siihen terveydenhuollon yksikköön tai apteekkiin, joka on kirjannut tiedot. Terveydenhuolto vastaa potilastietojen kirjaamisesta ja niiden korjaamisesta tarvittaessa. Kullakin terveydenhuollon yksiköllä on virheellisten tietojen korjaamiseksi omat käytäntönsä, joista yleensä kerrotaan yksikön verkkosivuilla. Neuvoja voit pyytää myös esimerkiksi kyseisen yksikön tietosuojavastaavalta tai potilasasiamieheltä.

Oikeudellinen varauma

Omakannassa saattaa olla ennalta ilmoittamattomia katkoja. Kela ei vastaa tietoliikenneyhteyksien saatavuudesta, suorituskyvystä, toimivuudesta tai niiden vaikutuksesta palveluun.

Alaikäisten asiointi ja huoltajien asiointi lapsen puolesta

Alaikäiset voivat asioida Omakannassa, mutta joitakin toimintoja on rajattu käytöstä. Lue lisää alaikäisten oikeuksista.

Myös huoltaja voi asioida alaikäisen lapsensa puolesta. Lue lisää lapsen puolesta asioimisesta.

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysyttyihin kysymyksiin on koottu myös Omakantaa koskevia kysymyksiä. Katso usein kysytyt kysymykset.

Teknisissä ongelmatilanteissa saat lisätietoja sähköpostilla Kanta-palvelujen asiakastuesta tekninentuki@kanta.fi.