Omakanta

Usein kysyttyjä kysymyksiä Omakannasta

1. Miten voin tunnistautua/kirjautua Omakantaan (ent. Omien tietojen katselu)?

Omakantaan voi tunnistautua joko sähköisellä henkilökortilla (HST-kortti) pankkitunnisteilla tai mobiilivarmenteen avulla.

2. En onnistu tunnistautumisessa, missä vika?

Varmista, että mobiilivarmenteesi on aktivoitu. Lisätietoja mobiilivarmenteesta saat täältä ja operaattoriltasi.

 

3. Mitä tietoja Omakannasta näkee?

Sähköiset reseptit

 • Sähköinen resepti tulee nähtäville sen jälkeen, kun sinulle on määrätty sähköinen resepti.
 • Voit nähdä kaikki Reseptikeskukseen tallennetut sähköiset reseptit, niiden lääkeostot sekä tietojen haut.
 • Omakannan kautta et voi katsoa paperi-, puhelin- tai faksireseptejä.
 • Palvelusta on mahdollista tulostaa itselleen yhteenveto sähköisistä resepteistä, joka on sama tuloste apteekista saatavan yhteenvedon kanssa.
 • Sähköiset reseptit näkyvät Omakannassa 2,5 vuotta siitä päivästä, kun ne on kirjoitettu.

Potilastiedon arkisto

 • Kaikki valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon sinusta tallennetut käynnit ja hoitojaksot, potilaskertomustekstit, diagnoosit, laboratoriotutkimukset, röntgentutkimuksien lausunnot, kriittiset riskitiedot ja henkilötiedot, sitä mukaa, kun terveydenhuollon toimintayksikkö on liittynyt mukaan Potilastiedon arkistoon.
 • Potilastiedon arkiston tiedot tulevat nähtäville sen jälkeen, kun sinua hoitanut terveydenhuollon yksikkö on ottanut käyttöönsä Potilastiedon arkiston.

Suostumukset

 • Omakannassa voit antaa suostumuksesi, että sinua hoitavat henkilöt voivat katsoa potilastietojasi riippumatta siitä, missä olet hoidossa.

4. Milloin käyttämäni terveydenhuollon toimintayksikkö alkaa tallentaa tässä palvelussa näkyviä tietoja?

 • Sähköisen lääkemääräyksen ja potilastiedon arkiston käyttöönotot etenevät vaiheittain käyttöönottosuunnitelman mukaisesti kaikissa julkisen ja yksityisen terveydenhuollon yksiköissä.
 • Julkisen terveydenhuollon yksiköt käyttävät sähköistä reseptiä.
 • Sähköistä reseptiä käyttävät yksityisen terveydenhuollon yksiköt näet täältä.
 • Potilastiedon arkistoa käyttävät terveydenhuollon yksiköt näet täältä.

5. Miksi tietojani ei näy Omakannassa?

 • Palvelu ilmoittaa, ettei tietoja ole, mikäli sinulle ei ole tallennettuna yhtään sähköistä reseptiä Reseptikeskukseen tai potilastietoja Potilastiedon arkistoon.
 • Reseptisi on kirjoitettu yli 2,5 v sitten. Sähköiset reseptit näkyvät Omakannassa 2,5 vuotta kirjoituspäivästään. Sen jälkeen ne siirtyvät Reseptiarkistoon, eivätkä näy enää Omakannassa.
 • Ehkä oma terveydenhuollon toimintayksikkösi ei ole vielä ottanut sähköistä reseptiä ja/tai kansallista sähköistä potilastiedon arkistoa käyttöön.
  • Voit tarkistaa sähköistä reseptiä käyttävät yksityisen terveydenhuollon yksiköt näet täältä. Julkinen sektori käyttää sähköistä reseptiä.
  • Potilastiedon arkistoa käyttävät terveydenhuollon yksiköt näet täältä.
 • Olet alaikäinen.

6. Miten voin estää, ettei tietojani näy Omakannassa?

 • Palvelussa näytetään kaikki potilaan sähköiset lääkemääräykset ja rajatut potilastiedon arkistoon tallennetut potilastiedot.
 • Ainoa tapa estää tietojen näkyminen on kieltäytyä sähköisestä lääkemääräyksestä, johon potilaalla on lain mukaan oikeus.
 • Potilaalla ei ole lain mukaista oikeutta kieltäytyä tietojen tallentamisesta ja näyttämisestä Potilastiedon arkistossa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun terveydenhuollon palvelunantaja on liittynyt Potilastiedon arkistoon, se on velvoitettu tallentamaan potilastiedot Kantaan.
 • Reseptistä voi vielä valita paperisen reseptin, jolloin tiedot eivät tallennu Reseptikeskukseen. Kuitenkin, jos palvelunantaja on liittynyt Potilastiedon arkistoon, ei tämäkään auta, sillä tieto lääkityksestä menee joka tapauksessa potilaskertomukseen, joka tallennetaan Potilastiedon arkistoon.

7. Miten voin estää tietojeni näkymisen Omakannassa, kun käytössämme on yhteiskäyttöiset pankkitunnisteet

 • Omakanta on henkilökohtainen palvelu. Tämän vuoksi tunnistautuminen pitää tehdä omilla tunnuksilla. Omia verkkopankkitunnuksia tai henkilökorttia ei saa antaa toisen henkilön käyttöön.
 • Jos sinulla on puolisosi kanssa yhteinen tili, voi olla että tilin käyttämistä varten on otettu vain yhdet pankkitunnukset. Pankkitunnukset ovat kuitenkin aina henkilökohtaisia, joten ne on pankista myönnetty jommankumman puolison nimellä. Omakannasta tietonsa voi siis nähdä vain se henkilö, jonka nimissä pankkitunnukset ovat. Toisen henkilön täytyy hankkia omat tunnukset.  Pankit myöntävät omat verkkopankkitunnukset molemmille yhteisen tilin käyttäjille heidän niin halutessaan.

8. Miten näen alaikäisen lapseni tiedot Omakannasta?

 • Vanhemmat eivät voi vielä katsella lapsensa tietoja Omakannan kautta.
 • Tällä hetkellä omia tietojaan voivat katsella vain 18 vuotta täyttäneet.
 • Vanhempi voi pyytää alaikäisen lapsen sähköisistä resepteistä yhteenvedon apteekista. Potilastietojen osalta vanhemman tulee olla yhteydessä hoitavaan terveydenhuollon yksikköön.
 • Lisätietoja alaikäisiä ja sähköistä reseptiä koskevista käytännöistä löydät kohdasta Asiointiohjeet > Alaikäisen oikeudet

9. Hoidan omaiseni asioita hänen puolestaan Omakannassa. Miten saamme kytkettyä hänen tietonsa niin, että näen samalla näkymässä sekä omani että hänen tietonsa?

 • Omakannan kautta on mahdollista katsoa vain omia tietojaan. Tiedot sähköisistä resepteistä on saatavissa myös apteekista ja jossain tilanteessa myös terveydenhuollosta saatavasta yhteenvedosta (Yhteenveto sähköisistä lääkemääräyksistä).
 • Omaisenne suostumuksella teidän on mahdollista saada yhteenveto tämän sähköisistä resepteistä. 

10. Miten saan tietoni muutettua tai poistettua?

Virheellisten tietojen korjaamiseksi tulee ottaa yhteys siihen terveydenhuollon toimintayksikköön tai apteekkiin, jossa virhe on tapahtunut. Kela ei tee muutoksia tai korjauksia.

11. Voinko käyttää palvelua yhteiskäyttöisellä tietokoneella esim. kirjastossa?

 • Voit, mutta kannattaa noudattaa erityistä huolellisuutta:
  • Lopeta katselu aina painamalla Kirjaudu ulos -linkkiä.
  • Tyhjennä myös välimuisti ja sivuhistoria, ennen kuin suljet selaimen tai lopetat tietokoneen käyttämisen. Välimuistin ja sivuhistorian tyhjentäminen varmistaa, etteivät samaa tietokonetta myöhemmin käyttävät pääse näkemään tietojasi Takaisin-toiminnon avulla.
  • Sulje myös kaikki selainikkunat.

12. Mitä tapahtuu, jos unohdan Omakannan auki (yhteiskäyttöiselle tietokoneelle esim. kirjastossa)?

 • Omakanta kirjaa sinut ulos 15 minuutin jälkeen, kun palvelua ei ole käytetty. Tämän jälkeen tietoihisi ei pääse ilman uudelleen tunnistautumista.
 • 20 minuutin jälkeen näytölle jääneetkin tiedot poistuvat näytöltä. 

13. Miten kirjaudun turvallisesti ulos, kun käytän yhteiskäyttöistä tietokonetta?

 • Jos katselet omia reseptitietojasi yhteiskäytössä olevalta tietokoneelta (kirjastot, nettikahvilat), lopeta katselu painamalla Kirjaudu ulos -linkkiä.
 • Tyhjennä myös välimuisti ja sivuhistoria, ennen kuin suljet selaimen tai lopetat tietokoneen käyttämisen. Välimuistin ja sivuhistorian tyhjentäminen varmistaa, etteivät samaa tietokonetta myöhemmin käyttävät pääse näkemään tietojasi Takaisin-toiminnon avulla.
 • Lue lisää välimuistin tyhjentämisestä täältä.
 • Sulje kaikki selainikkunat. 

14. Miksi palvelu ei toimi?

 • Tarkista, että tietoliikenneyhteytesi toimii esimerkiksi kokeilemalla pääsyä muihin internet-palveluihin. Kela ei vastaa tietoliikenneyhteyksien saatavuudesta, suorituskyvystä tai toimivuudesta tai niiden vaikutuksesta palveluun. Virhetilanteissa tekniset asiantuntijat saavat hälytyksen ja vika pyritään paikallistamaan ja korjaamaan niin pian kuin mahdollista.
 • Omakannassa saattaa olla ennalta ilmoittamattomia katkoja.
 • Teknisiin ongelmiin vastataan osoitteessa tekninentuki@kanta.fi.

15. Voinko tulostaa palvelusta reseptin tai potilastietoja?

 • Omakannasta voi tulostaa näytöllä näkyviä tietoja ja yhteenvedon sähköisistä resepteistä.
 • Omakannasta tulostettuja reseptitietoja ei voi kuitenkaan käyttää reseptinä eikä tulostettuja potilastietoja voida käyttää alkuperäisenä potilasasiakirjana.

16. Miksi tietojani näkyy eri kielellä kuin minkä olen valinnut palvelusta käytettäväksi?

Reseptin ja potilasasiakirjan tietosisältö näytetään aina sillä kielellä, jolla se on kirjoitettu. Palvelun kielivalintaa voidaan vaihtaa, mutta se koskee vain palvelun omia tietoja kuten otsikkoja.

17. Mistä saan tietää tarkemmin miten tietojani on käytetty?

 • Omakannassa potilas voi seurata, missä terveydenhuollon toimintayksikössä tai apteekissa hänen tietojaan on käsitelty. Potilas voi pyytää selvitystä tietojensa käytön perusteista siitä terveydenhuollon toimintayksiköstä tai apteekista, jossa tietojen käsittely on tapahtunut.
 • Kela antaa potilaalle pyynnöstä tiedon siitä, ketkä ovat käsitelleet ja katselleet hänen Reseptikeskuksessa olevia tietojaan. Pyyntö tehdään aina kirjallisesti. Pyyntöä varten on olemassa valmis lomake, joita on saatavilla apteekeista ja Kelan toimistoista sekä sähköisen reseptin käyttöön ottaneista terveydenhuollon toimintayksiköistä. Lomaketta ei voi tulostaa internetistä.
  • Täytä lomake ja toimita se lomakkeessa olevaan palautusosoitteeseen. Vaihtoehtoisesti voit jättää lomakkeen apteekkiin tai terveydenhuoltoon toimitettavaksi Kelaan.
  • Kela toimittaa tiedot sinulle postissa 14 päivän kuluessa lokitietojen tarkastuspyynnön saapumisesta.
  • Mikäli epäilet, että tietojasi on katseltu aiheetta, voit pyytää siitä tarkemman selvityspyynnön asianomaiselta apteekilta tai terveydenhuollon toimintayksiköltä.
 • Potilastiedon arkiston tietoja käsitelleistä henkilöistä kysely pitää osoittaa kyseiseen terveydenhuollon yksikköön. Kyselystä näkyy, mihin potilaan tietoja on luovutettu. 

18. Miksi palvelussa ei näy vanhempia potilastietojani?

Omakannassa näytetään vain Potilastiedon arkistoon tallennettuja potilastietoja. Pääsääntöisesti arkistoon ei tallenneta vanhoja tietoja, eli palvelussa näkyvät potilastiedot näkyvät siitä päivästä lähtien kun terveydenhuollon toimintayksikkö on ottanut sähköisen potilastiedon arkiston käyttöönsä.

19. Mistä löydän lisätietoja palvelusta?

Lisätietoja löytyy Kanta.fi-sivuilta kohdasta Omakanta.

20. Mihin voin antaa palautetta palvelusta?

 • Kansalaiset voivat esittää kysymyksiä ja antaa palautetta osoitteeseen asiakaspalvelu@kanta.fi
 • Asiakkaiden teknisiin, esimerkiksi kirjautumiseen liittyviin, ongelmiin vastataan osoitteessa tekninentuki@kanta.fi
 • Jos ongelmasi koskee reseptissä olevaa virhettä tai reseptin sisältöön liittyvää asiaa, ota yhteyttä lääkkeen määränneeseen terveydenhuollon yksikköön.
 • Jos ongelmasi koskee potilastietojesi sisältöä, ota yhteyttä sinua hoitaneeseen terveydenhuollon yksikköön.  

21. Onko palvelun käyttö maksullista?

 • Omakanta on kansalaiselle ilmainen palvelu. Tunnistamisvälineet saattavat olla maksullisia, ja niiden hinnoittelusta vastaavat varmentajat eli Väestörekisterikeskus sekä pankit.
 • Sähköisen reseptin saamisesta ei välttämättä aiheudu potilaille lisäkustannuksia. Jokaisella palvelun tarjoajalla on oikeus itse päättää palvelunsa hinnasta.
 • Jotkin apteekit veloittavat reseptin uusimisesta maksun. Uusimisestakin selviää ilman maksua, kun pyytää reseptin uusimisen terveydenhuollon yksiköstä. Reseptin uusii aina lääkäri, mutta uusimispyynnön voi jättää joko apteekkiin tai terveydenhuoltoon. Joissakin terveydenhuollon yksiköissä sähköinen resepti voi olla maksullinen, asiaa kannattaa tiedustella palvelun tarjoajalta.