Tutustu aiheeseen lisää

Potilaan oikeudet

Potilasta pitää informoida Resepti-palvelusta ja Potilastiedon arkistosta ennen kuin hän alkaa käyttää palvelua. Potilaalla on myös oikeus tarkistaa hänestä tallennetut resepti- ja potilastiedot sekä saada tiedot siitä, minne hänen potilastietojaan on luovutettu terveydenhuollon organisaatioiden välillä.

Oikeudet poikkeavat toisistaan jonkun verran reseptin ja potilastietojen suhteen. Selvyyden vuoksi potilaan oikeudet reseptissä ja potilastiedoissa on jaettu omille alasivuilleen. 

Poikkeuksena on Tiedonhallintapalvelu, jonne tällä hetkellä tallennetaan potilaan tahdonilmaisu-, informointi-, suostumus- ja kieltotiedot. Tiedonhallintapalvelu on osa Potilastiedon arkistoa ja sen vuoksi Tiedonhallintapalvelua koskevat tiedot on sijoitettu Potilastiedon arkisto -osion alle.

Tiedonhallintapalveluun tullaan tulevaisuudessa keräämään reseptin informointi-, suostumus- ja kieltotiedot.

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Kanta-palvelut noudattaa kaikessa toiminnassaan huolellisuutta ja varmistaa, että tietosuoja ja tietoturvallisuus toteutuvat. Henkilötietojen käsittely perustuu Kelan lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.

Asiakastiedot ja niiden luovutus

Kela saa tiedot Kanta-palvelujen asiakkailta ja yhteistyötahoilta.

Kanta-palvelut voi luovuttaa tietoja viranomaisille ja tieteelliseen tutkimukseen lääkemääräyslain perusteella.
Tietosuojaselosteista saa tietoa, mihin henkilötietoja voidaan luovuttaa.

Kanta-palvelujen asiakasrekisteri on Kelan toteuttama ja ylläpitämä palvelu ja se perustuu kansalliseen lainsäädäntöön.
Tästä johtuen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan nojalla rekisteröidyn oikeutta tietojen poistamiseen ja 20 artiklan nojalla rekisteröidyn oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta Reseptikeskukseen tallennettuihin tietoihin.

Siitä, miten Kela käsitelee henkilötietoja etuustoiminnassa, voit lukea lisää Kelan tietosuoja-sivulta.

 

Tutustu aiheeseen lisää

Potilaan oikeudet

Potilasta pitää informoida Resepti-palvelusta ja Potilastiedon arkistosta ennen kuin hän alkaa käyttää palvelua. Potilaalla on myös oikeus tarkistaa hänestä tallennetut resepti- ja potilastiedot sekä saada tiedot siitä, minne hänen potilastietojaan on luovutettu terveydenhuollon organisaatioiden välillä.

Oikeudet poikkeavat toisistaan jonkun verran reseptin ja potilastietojen suhteen. Selvyyden vuoksi potilaan oikeudet reseptissä ja potilastiedoissa on jaettu omille alasivuilleen. 

Poikkeuksena on Tiedonhallintapalvelu, jonne tällä hetkellä tallennetaan potilaan tahdonilmaisu-, informointi-, suostumus- ja kieltotiedot. Tiedonhallintapalvelu on osa Potilastiedon arkistoa ja sen vuoksi Tiedonhallintapalvelua koskevat tiedot on sijoitettu Potilastiedon arkisto -osion alle.

Tiedonhallintapalveluun tullaan tulevaisuudessa keräämään reseptin informointi-, suostumus- ja kieltotiedot.

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Kanta-palvelut noudattaa kaikessa toiminnassaan huolellisuutta ja varmistaa, että tietosuoja ja tietoturvallisuus toteutuvat. Henkilötietojen käsittely perustuu Kelan lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.

Asiakastiedot ja niiden luovutus

Kela saa tiedot Kanta-palvelujen asiakkailta ja yhteistyötahoilta.

Kanta-palvelut voi luovuttaa tietoja viranomaisille ja tieteelliseen tutkimukseen lääkemääräyslain perusteella.
Tietosuojaselosteista saa tietoa, mihin henkilötietoja voidaan luovuttaa.

Kanta-palvelujen asiakasrekisteri on Kelan toteuttama ja ylläpitämä palvelu ja se perustuu kansalliseen lainsäädäntöön.
Tästä johtuen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan nojalla rekisteröidyn oikeutta tietojen poistamiseen ja 20 artiklan nojalla rekisteröidyn oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta Reseptikeskukseen tallennettuihin tietoihin.

Siitä, miten Kela käsitelee henkilötietoja etuustoiminnassa, voit lukea lisää Kelan tietosuoja-sivulta.