Tutustu aiheeseen lisää

Potilaan oikeudet

Potilasta pitää informoida sähköisestä reseptistä ja Potilastiedon arkistosta ennen kuin hän alkaa käyttää palvelua. Laki takaa potilaalle myös oikeuden tarkistaa hänestä tallennetut resepti- ja potilastiedot. Potilaalla on myös oikeus saada tiedot siitä, minne hänen potilastietojaan on luovutettu terveydenhuollon organisaatioiden välillä.

Oikeudet poikkeavat toisistaan jonkun verran sähköisen reseptin ja Potilastiedon arkiston suhteen. Selvyyden vuoksi potilaan oikeudet sähköisessä reseptissä ja Potilastiedon arkistossa on jaettu omille alasivuilleen. 

Poikkeuksena on Tiedonhallintapalvelu, jonne tällä hetkellä tallennetaan potilaan tahdonilmaisu-, informointi-, suostumus- ja kieltotiedot. Tiedonhallintapalvelu on osa Potilastiedon arkistoa ja sen vuoksi Tiedonhallintapalvelua koskevat tiedot on sijoitettu Potilastiedon arkisto -osion alle.

Tiedonhallintapalveluun tullaan tulevaisuudessa keräämään sähköisen reseptin informointi-, suostumus- ja kieltotiedot.

 

Tutustu aiheeseen lisää

Potilaan oikeudet

Potilasta pitää informoida sähköisestä reseptistä ja Potilastiedon arkistosta ennen kuin hän alkaa käyttää palvelua. Laki takaa potilaalle myös oikeuden tarkistaa hänestä tallennetut resepti- ja potilastiedot. Potilaalla on myös oikeus saada tiedot siitä, minne hänen potilastietojaan on luovutettu terveydenhuollon organisaatioiden välillä.

Oikeudet poikkeavat toisistaan jonkun verran sähköisen reseptin ja Potilastiedon arkiston suhteen. Selvyyden vuoksi potilaan oikeudet sähköisessä reseptissä ja Potilastiedon arkistossa on jaettu omille alasivuilleen. 

Poikkeuksena on Tiedonhallintapalvelu, jonne tällä hetkellä tallennetaan potilaan tahdonilmaisu-, informointi-, suostumus- ja kieltotiedot. Tiedonhallintapalvelu on osa Potilastiedon arkistoa ja sen vuoksi Tiedonhallintapalvelua koskevat tiedot on sijoitettu Potilastiedon arkisto -osion alle.

Tiedonhallintapalveluun tullaan tulevaisuudessa keräämään sähköisen reseptin informointi-, suostumus- ja kieltotiedot.