Potilaan oikeudet reseptissä

Informointi

Potilaalle täytyy kertoa oikeuksistaan, minne hänen reseptitietojaan voidaan luovuttaa ja millä ehdoin, ja miten hän voi itse vaikuttaa tietojen liikkumiseen. Potilaalle tulee kertoa myös, miten hänen Reseptikeskukseen tallennetut tietonsa on suojattu, tietojärjestelmien toimintaperiaatteista ja hallinnoijista. 

Potilaalle tulee kertoa myös Omakannasta ja siitä, miten palveluun tunnistaudutaan.

Tiedon voi antaa terveydenhuollon vastaanottovirkailija, sairaanhoitaja tai lääkäri. Toimintatavat vaihtelevat toimintayksiköittäin. Informaatio on annettava sekä suullisesti tai että kirjallisesti.

Tieto uusimispyynnön tuloksesta

Potilaalla on oikeus saada tieto, onko hänen reseptinsä uusittu tai onko uusimispyyntö hylätty tai vanhentunut. Potilas voi tiedustella uusitun reseptin tilannetta apteekista tai terveydenhuollon yksiköstä viikon kuluttua siitä, kun uusimispyyntö on tehty. Tiedon uusitusta reseptistä tai sen hylkäämisestä voi saada myös tekstiviestillä.

Matkapuhelinnumero annetaan uusimisen yhteydessä apteekissa tai terveydenhuollossa. Tekstiviesti lähetetään potilaan antamaan numeroon, joten numeron oikeellisuus on aiheellista tarkistaa joka kerta. Tekstiviestin lähettää Reseptikeskus ja siinä on lääkkeen nimi.

Jos reseptiä ei voida uusia, terveydenhuollon toimintayksikkö on velvollinen ilmoittamaan siitä potilaalle.

Tarkastusoikeus omiin tietoihin

Potilaalla on oikeus

  • tarkastaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu Reseptikeskukseen ja Reseptiarkistoon
  • vaatia virheellisen tiedon korjaamista
  • saada tietää, ketkä henkilöt ovat käsitelleet ja katselleet hänen tietojaan.

Tarkastusoikeus

Jos potilas haluaa tarkastaa Reseptikeskuksessa ja Reseptiarkistossa olevat reseptin tiedot, osoitetaan tarkastuspyyntö Kelalle.

Reseptejä ja niitä koskevia tietoja säilytetään Reseptikeskuksessa.

Pyynnöt tehdään kirjallisesti Kelan virallisilla lomakkeilla.  Niitä saa Resepti-palvelua käyttävistä terveydenhuollon yksiköistä, apteekeista ja Kelan toimistoista.

Potilaalla on oikeus saada tiedot maksutta kerran vuodessa. Jos edellisestä kerrasta on kulunut alle vuosi, Kela saa periä tietojen antamisesta aiheutuvista kustannuksista maksun.

Jos Kela (rekisterinpitäjä) kieltää potilaan tarkastusoikeuden, sen tulee antaa potilaalle siitä kieltäytymistodistus, jossa on mainittava kieltäytymisen syy.

Virheellisen henkilötiedon korjaaminen

Potilaalla on oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista. Mikäli Reseptikeskuksen tai Reseptiarkiston tiedoissa on virhe, osoitetaan korjauspyyntö virheen tehneelle terveydenhuollon yksikölle tai apteekille.

Pyynnöt tehdään kirjallisesti Kelan virallisilla lomakkeilla.  Niitä saa terveydenhuollon yksiköistä, apteekeista ja Kelan toimistoista.

Reseptikeskuksen tiedot potilas näkee potilasohjeesta, reseptien yhteenvedosta ja Omakannasta sekä tarkastuspyyntöraportista. Reseptiarkiston tiedot potilas näkee vain tarkastuspyyntöraportista. 

Jos korjaamisvaatimukseen ei voida suostua, Kela antaa potilaalle siitä kieltäytymistodistuksen, jossa mainitaan kieltäytymisen syy.

Lokitiedot

Omakanta-palvelusta näet, missä organisaatioissa tietojasi on katseltu ja käsitelty. Lisäksi potilaalla on oikeus saada tiedot siitä, kuka on käsitellyt häntä koskevia Reseptikeskukseen ja Reseptiarkistoon tallennettuja tietoja. Lokitietopyyntö toimitetaan Kelalle.

Pyynnöt tehdään kirjallisesti Kelan virallisilla lomakkeilla. Niitä saa terveydenhuollon yksiköistä, apteekeista ja Kelan toimistoista.

Lokitietoraportista näet ne henkilöt, jotka ovat katsoneet ja käsitelleet tietojasi sekä syyn, jonka perusteella tietoja on käsitelty.

Kelalla on oikeus kieltäytyä lokitietojen antamisesta jos tiedossa on, että siitä saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Potilaalla ei ole oikeutta saada kahta vuotta vanhempia lokitietoja, jollei siihen ole erityistä syytä (esimerkiksi väärinkäytösepäily).

Jos asiakas pyytää uudelleen samoja tietoja, on hänellä oikeus saada samoihin lokitietoihin perustuvat tiedot vain, jos siihen on perusteltu syy hänen etujensa tai oikeuksiensa toteuttamiseksi. Kela saa periä uudelleen annettavista tiedoista maksun.

Jos potilas katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty perusteettomasti, hän voi pyytää asiasta selvityksen asianomaiselta apteekilta tai terveydenhuollon toimintayksiköltä.

Potilaan oikeudet reseptissä

Informointi

Potilaalle täytyy kertoa oikeuksistaan, minne hänen reseptitietojaan voidaan luovuttaa ja millä ehdoin, ja miten hän voi itse vaikuttaa tietojen liikkumiseen. Potilaalle tulee kertoa myös, miten hänen Reseptikeskukseen tallennetut tietonsa on suojattu, tietojärjestelmien toimintaperiaatteista ja hallinnoijista. 

Potilaalle tulee kertoa myös Omakannasta ja siitä, miten palveluun tunnistaudutaan.

Tiedon voi antaa terveydenhuollon vastaanottovirkailija, sairaanhoitaja tai lääkäri. Toimintatavat vaihtelevat toimintayksiköittäin. Informaatio on annettava sekä suullisesti tai että kirjallisesti.

Tieto uusimispyynnön tuloksesta

Potilaalla on oikeus saada tieto, onko hänen reseptinsä uusittu tai onko uusimispyyntö hylätty tai vanhentunut. Potilas voi tiedustella uusitun reseptin tilannetta apteekista tai terveydenhuollon yksiköstä viikon kuluttua siitä, kun uusimispyyntö on tehty. Tiedon uusitusta reseptistä tai sen hylkäämisestä voi saada myös tekstiviestillä.

Matkapuhelinnumero annetaan uusimisen yhteydessä apteekissa tai terveydenhuollossa. Tekstiviesti lähetetään potilaan antamaan numeroon, joten numeron oikeellisuus on aiheellista tarkistaa joka kerta. Tekstiviestin lähettää Reseptikeskus ja siinä on lääkkeen nimi.

Jos reseptiä ei voida uusia, terveydenhuollon toimintayksikkö on velvollinen ilmoittamaan siitä potilaalle.

Tarkastusoikeus omiin tietoihin

Potilaalla on oikeus

  • tarkastaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu Reseptikeskukseen ja Reseptiarkistoon
  • vaatia virheellisen tiedon korjaamista
  • saada tietää, ketkä henkilöt ovat käsitelleet ja katselleet hänen tietojaan.

Tarkastusoikeus

Jos potilas haluaa tarkastaa Reseptikeskuksessa ja Reseptiarkistossa olevat reseptin tiedot, osoitetaan tarkastuspyyntö Kelalle.

Reseptejä ja niitä koskevia tietoja säilytetään Reseptikeskuksessa.

Pyynnöt tehdään kirjallisesti Kelan virallisilla lomakkeilla.  Niitä saa Resepti-palvelua käyttävistä terveydenhuollon yksiköistä, apteekeista ja Kelan toimistoista.

Potilaalla on oikeus saada tiedot maksutta kerran vuodessa. Jos edellisestä kerrasta on kulunut alle vuosi, Kela saa periä tietojen antamisesta aiheutuvista kustannuksista maksun.

Jos Kela (rekisterinpitäjä) kieltää potilaan tarkastusoikeuden, sen tulee antaa potilaalle siitä kieltäytymistodistus, jossa on mainittava kieltäytymisen syy.

Virheellisen henkilötiedon korjaaminen

Potilaalla on oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista. Mikäli Reseptikeskuksen tai Reseptiarkiston tiedoissa on virhe, osoitetaan korjauspyyntö virheen tehneelle terveydenhuollon yksikölle tai apteekille.

Pyynnöt tehdään kirjallisesti Kelan virallisilla lomakkeilla.  Niitä saa terveydenhuollon yksiköistä, apteekeista ja Kelan toimistoista.

Reseptikeskuksen tiedot potilas näkee potilasohjeesta, reseptien yhteenvedosta ja Omakannasta sekä tarkastuspyyntöraportista. Reseptiarkiston tiedot potilas näkee vain tarkastuspyyntöraportista. 

Jos korjaamisvaatimukseen ei voida suostua, Kela antaa potilaalle siitä kieltäytymistodistuksen, jossa mainitaan kieltäytymisen syy.

Lokitiedot

Omakanta-palvelusta näet, missä organisaatioissa tietojasi on katseltu ja käsitelty. Lisäksi potilaalla on oikeus saada tiedot siitä, kuka on käsitellyt häntä koskevia Reseptikeskukseen ja Reseptiarkistoon tallennettuja tietoja. Lokitietopyyntö toimitetaan Kelalle.

Pyynnöt tehdään kirjallisesti Kelan virallisilla lomakkeilla. Niitä saa terveydenhuollon yksiköistä, apteekeista ja Kelan toimistoista.

Lokitietoraportista näet ne henkilöt, jotka ovat katsoneet ja käsitelleet tietojasi sekä syyn, jonka perusteella tietoja on käsitelty.

Kelalla on oikeus kieltäytyä lokitietojen antamisesta jos tiedossa on, että siitä saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Potilaalla ei ole oikeutta saada kahta vuotta vanhempia lokitietoja, jollei siihen ole erityistä syytä (esimerkiksi väärinkäytösepäily).

Jos asiakas pyytää uudelleen samoja tietoja, on hänellä oikeus saada samoihin lokitietoihin perustuvat tiedot vain, jos siihen on perusteltu syy hänen etujensa tai oikeuksiensa toteuttamiseksi. Kela saa periä uudelleen annettavista tiedoista maksun.

Jos potilas katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty perusteettomasti, hän voi pyytää asiasta selvityksen asianomaiselta apteekilta tai terveydenhuollon toimintayksiköltä.