Potilastiedon arkistoa käyttävät julkisen terveydenhuollon yksiköt

Potilastiedon arkisto on käytössä seuraavissa julkisen terveydenhuollon toimintayksiköissä.

Potilastietojen arkistointi ja tallennettava tietosisältö laajenee vaiheittain hyväksymispäivästä lukien.

Hae:

Sairaanhoitopiiri