Reseptitietojen siirtyminen Suomen ja Ruotsin välillä

Suomalaisen reseptin tiedot siirretään Ruotsiin Kelan Reseptikeskuksen kautta. Kun asiakas on saanut lääkkeen, ruotsalainen apteekki lähettää tiedon lääketoimituksesta Suomeen. Suomessa tiedot tallennetaan Reseptikeskukseen.

Reseptitietojen luovuttaminen edellyttää potilaan suostumusta

Reseptitiedot voidaan luovuttaa ruotsalaiselle apteekille vain potilaan suostumuksella. Suostumuksen voi antaa Omakanta-verkkopalvelussa osoitteessa www.kanta.fi. Potilaan suostumus on voimassa toistaiseksi, mutta korkeintaan epSOS-kokeilun loppuun (30.6.2014).

Suostumuksen voi myös peruuttaa samassa palvelussa. Peruutuksen jälkeen potilas voi antaa myöhemmin uuden suostumuksen.

Reseptitietojen siirtyminen Suomen ja Ruotsin välillä

Suomalaisen reseptin tiedot siirretään Ruotsiin Kelan Reseptikeskuksen kautta. Kun asiakas on saanut lääkkeen, ruotsalainen apteekki lähettää tiedon lääketoimituksesta Suomeen. Suomessa tiedot tallennetaan Reseptikeskukseen.

Reseptitietojen luovuttaminen edellyttää potilaan suostumusta

Reseptitiedot voidaan luovuttaa ruotsalaiselle apteekille vain potilaan suostumuksella. Suostumuksen voi antaa Omakanta-verkkopalvelussa osoitteessa www.kanta.fi. Potilaan suostumus on voimassa toistaiseksi, mutta korkeintaan epSOS-kokeilun loppuun (30.6.2014).

Suostumuksen voi myös peruuttaa samassa palvelussa. Peruutuksen jälkeen potilas voi antaa myöhemmin uuden suostumuksen.