Nyaste

21.11.2017 - 11:38

Ha lite tålamod och kom ihåg att: Ett minderårigt barns vårdnadshavare kan fortsättningsvis sköta alla ärenden som gäller barnets recept eller hälsofrågor på apoteket och inom hälso- och sjukvården

De senaste veckorna har det i olika kanaler pågått livliga diskussioner om åldersgränserna för när föräldrar och vårdnadshavare kan se uppgifter om...

9.11.2017 - 16:02

Lätt att förnya recept via Mina Kanta-sidor

Att förnya recept elektroniskt är en av de populäraste funktionerna på Mina Kanta-sidor. Dagligen görs cirka 6300 begäranden om förnyelse via Mina...

24.10.2017 - 16:38

Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor med i Hyvinvointi-hackathon

Kanta-tjänsterna är med i Finlands största Hyvinvointi-hackathon i Helsingfors 27-29.10.2017. Under evenemanget utvecklar man nya lösningar inom...

> Mera