Läs mer

Apoteksbesök

Du kan hämta ut dina mediciner på vilket apotek som helst. Personalen på apoteket kontrollerar i Receptcentret vilka mediciner som ordinerats dig, och sedan får du dina mediciner.

När du går till apoteket ska du ta med dig patientanvisningen eller ditt FPA-kort. Du får medicinen snabbare om du har med dig patientanvisningen. Men om du inte har den med dig kan du få ut medicinerna till exempel genom att visa upp ditt FPA-kort.

I allmänhet får du läkemedelsersättningen redan på apoteket i form av direktersättning. Apoteket kontrollerar din rätt till ersättning genom att göra en förfrågan till FPA:s informationstjänst för direktersättningar.

Förnyande av recept

Du kan be att få ditt recept förnyat via apoteket. För att höra dig för om receptet kunde förnyas kan du besöka apoteket. Du får information om att ett recept förnyats med ett sms, såvida du gett ditt mobiltelefonnummer i samband med förnyelsebegäran.

Receptet förnyas inom hälso- och sjukvården inom åtta dygn. Om förnyelsebegäran inte behandlas inom nämnda tid, föråldras den. Om receptet inte kan förnyas, meddelar hälsovårdsenheten dig om detta.

Sammanställning av recepten

Du kan be om en sammanställning av dina recept på apoteket. Sammanställningen fås även från hälso- och sjukvården, eller så kan du skriva ut en sammanställning under vyn Mina Kanta-sidor.
I sammanställningen syns antingen alla dina recept, recept som utfärdats under en viss tidsperiod eller endast de recept där det finns läkemedel kvar att hämta ut. På sidan finns även information om när receptet senast expedierats, hur mycket som finns kvar att ta ut och hur länge receptet är giltigt.

Fördelar med elektroniska recept

  • recept tappas inte bort
  • receptet kan inte förfalskas, eftersom läkaren sparar receptuppgifterna i en elektronisk databas, dvs. i Receptcentret, där apoteket hämtar uppgifterna.

Mer information om läkemedelsersättningar och läkemedlens pris får du hos FPA (www.kela.fi/web/sv/lakemedel), apoteket eller hälsovårdpersonalen.

Läs mer

Apoteksbesök

Du kan hämta ut dina mediciner på vilket apotek som helst. Personalen på apoteket kontrollerar i Receptcentret vilka mediciner som ordinerats dig, och sedan får du dina mediciner.

När du går till apoteket ska du ta med dig patientanvisningen eller ditt FPA-kort. Du får medicinen snabbare om du har med dig patientanvisningen. Men om du inte har den med dig kan du få ut medicinerna till exempel genom att visa upp ditt FPA-kort.

I allmänhet får du läkemedelsersättningen redan på apoteket i form av direktersättning. Apoteket kontrollerar din rätt till ersättning genom att göra en förfrågan till FPA:s informationstjänst för direktersättningar.

Förnyande av recept

Du kan be att få ditt recept förnyat via apoteket. För att höra dig för om receptet kunde förnyas kan du besöka apoteket. Du får information om att ett recept förnyats med ett sms, såvida du gett ditt mobiltelefonnummer i samband med förnyelsebegäran.

Receptet förnyas inom hälso- och sjukvården inom åtta dygn. Om förnyelsebegäran inte behandlas inom nämnda tid, föråldras den. Om receptet inte kan förnyas, meddelar hälsovårdsenheten dig om detta.

Sammanställning av recepten

Du kan be om en sammanställning av dina recept på apoteket. Sammanställningen fås även från hälso- och sjukvården, eller så kan du skriva ut en sammanställning under vyn Mina Kanta-sidor.
I sammanställningen syns antingen alla dina recept, recept som utfärdats under en viss tidsperiod eller endast de recept där det finns läkemedel kvar att hämta ut. På sidan finns även information om när receptet senast expedierats, hur mycket som finns kvar att ta ut och hur länge receptet är giltigt.

Fördelar med elektroniska recept

  • recept tappas inte bort
  • receptet kan inte förfalskas, eftersom läkaren sparar receptuppgifterna i en elektronisk databas, dvs. i Receptcentret, där apoteket hämtar uppgifterna.

Mer information om läkemedelsersättningar och läkemedlens pris får du hos FPA (www.kela.fi/web/sv/lakemedel), apoteket eller hälsovårdpersonalen.