Asiointiohjeet koontisivun ingressi

Anvisningar

Apoteksbesök

Med ett elektroniskt recept kan du hämta ut mediciner på vilket apotek som helst och du vet alltid var receptet finns. Du får läkemedlen då du visar upp ditt FPA-kort och du kan även förnya ditt recept via apoteket.

Närmare information om apoteksbesök

Läkarbesök

Det elektroniska receptet innebär inte några stora förändringar då det gäller själva läkarbesöket. I stället för ett pappersrecept får du en patientanvisning och information om hur det elektroniska receptet fungerar och fördelarna med det.

Närmare information om läkarbesök

Då någon annan sköter dina ärenden

Någon annan kan sköta dina ärenden åt dig. Den som sköter dina ärenden åt dig ska med din patientanvisning eller ditt FPA-kort visa att han eller hon har rätt att hämta ut din medicin.

Närmare information om då någon annan sköter dina ärenden

Utomlands

Vad ska man beakta när man reser utomlands med ett elektroniskt recept?

Anvisningar för dig som reser utomlands

Patientens rättigheter

Patienten ska informeras om det elektroniska receptet innan ett sådant skrivs ut. Patienten kan även höra sig för om huruvida ett recept förnyats.

Till patientens rättigheter

Minderårigs rättigheter

En minderårigs rättigheter varierar beroende på ålder och var han eller hon sköter ärenden.

Till minderårigs rättigheter

Patientsamtycken

Genom att ge sitt samtycke kan patienten inverka på hur de egna patientuppgifterna används samt ge en annan person eller instans tillstånd att sköta ärenden på hans eller hennes vägnar.

Till patientsamtycken

Störningar

Vid underhåll eller störning i Kanta-tjänsterna krävs inga åtgärder av medborgarna. Närmare information om dessa situationer finns i anvisningarna för störningar.

Till störningar