Patientdataarkivet

Patientdataarkivet är en tjänst i vilken hälso- och sjukvårdsenheterna lagrar patientuppgifter ur sina egna datasystem på ett datasäkert sätt. Det elektroniska patientdataarkivet realiseras i etapper och av den anledningen införs uppgifter i arkivet så småningom vartefter användningen av arkivet utvidgas.

Det elektroniska patientdataarkivet gör det möjligt för medborgarna att granska sina egna patientuppgifter i sin dator behändigt oberoende av tid och plats. Medborgarna har också nytta av den nationella tjänsten då de rör sig i olika delar av landet eller då de behöver anlita andra tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster än den egna serviceproducenten. 

Se på en video av Patientdataarkivet (2.27'):

Informationshanteringstjänst

Som en del av arkivtjänsten erbjuds en riksomfattande informationshanteringstjänst. I informationshanteringstjänsten lagras uppgifter om patientens viljeförklaringar och samtycken, det vill säga följande

 • uppgift om att patienten informerats om de riksomfattande informationssystemtjänsterna (Kanta-tjänsterna)
 • patientens samtycke till att patientuppgifter lämnas ut
 • återkallelse av samtycke
 • förbud mot utlämnande av patientuppgifter
 • återkallelse av förbud mot utlämnande
 • livstestamente
 • patientens inställning till organdonation

Dessa uppgifter kan medborgarna själva hantera via Mina Kanta-sidor. FPA är registeransvarig för informationshanteringstjänsten.

Gemensamt register

Det gemensamma registret ingår i det elektroniska patientdataarkivet. Registret är en gemensam registerhelhet för patientuppgifter för de registeransvariga inom den kommunala hälso- och sjukvården i sjukvårdsdistriktets område. Användningen eller utlämnande av de patientuppgifter som registrerats i det gemensamma registret förutsätter att patienten informeras. Patienten ska också informeras om att han eller hon har rätt att förbjuda att uppgifter utlämnas mellan de olika registeransvariga i det gemensamma registret. 

Då patienten har informerats om användningen av det gemensamma registret, kan patientuppgifterna användas inom sjukvårdsdistriktets gemensamma register mellan olika registeransvariga eller verksamhetsenheter utan patientens särskilda samtycke. Det gemensamma registret kan användas som en tjänst för hanteringen av information och förbud inom det aktuella verksamhetsområdet, vilket ger medborgarna möjlighet att självständigt hantera dessa uppgifter under vyn Mina kanta-sidor.

För utlämnande av uppgifter krävs patientens samtycke

Patientuppgifter som har lagrats i det elektroniska patientdataarkivet kan användas av den tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som lagrat den aktuella informationen. Utlämnande av patientuppgifter till andra tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster förutsätter patientens samtycke. Samtycket gäller tills vidare och omfattar alla de patientuppgifter som redan finns i systemet och uppgifter som senare förs in. Patienten kan dock begränsa omfattningen av samtycket genom särskilda förbud. Samtycken och förbud kan administreras hos en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som anslutit sig till tjänsten och i framtiden även i tjänsten Mina Kanta-sidor.   

Ett informationssäkert system

Förutom av medborgarna används det elektroniska patientdataarkivet även av yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården. De använder patientdatasystemen med ett certifikatkort för yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården. All överföring av data mellan hälso- och sjukvården och det elektroniska patientdataarkivet sker i krypterad form. Över alla patientuppgifter som används registreras logguppgifter som gör det möjligt att kontrollera uppgifterna efteråt.

 

 

Patientdataarkivet

Patientdataarkivet är en tjänst i vilken hälso- och sjukvårdsenheterna lagrar patientuppgifter ur sina egna datasystem på ett datasäkert sätt. Det elektroniska patientdataarkivet realiseras i etapper och av den anledningen införs uppgifter i arkivet så småningom vartefter användningen av arkivet utvidgas.

Det elektroniska patientdataarkivet gör det möjligt för medborgarna att granska sina egna patientuppgifter i sin dator behändigt oberoende av tid och plats. Medborgarna har också nytta av den nationella tjänsten då de rör sig i olika delar av landet eller då de behöver anlita andra tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster än den egna serviceproducenten. 

Se på en video av Patientdataarkivet (2.27'):

Informationshanteringstjänst

Som en del av arkivtjänsten erbjuds en riksomfattande informationshanteringstjänst. I informationshanteringstjänsten lagras uppgifter om patientens viljeförklaringar och samtycken, det vill säga följande

 • uppgift om att patienten informerats om de riksomfattande informationssystemtjänsterna (Kanta-tjänsterna)
 • patientens samtycke till att patientuppgifter lämnas ut
 • återkallelse av samtycke
 • förbud mot utlämnande av patientuppgifter
 • återkallelse av förbud mot utlämnande
 • livstestamente
 • patientens inställning till organdonation

Dessa uppgifter kan medborgarna själva hantera via Mina Kanta-sidor. FPA är registeransvarig för informationshanteringstjänsten.

Gemensamt register

Det gemensamma registret ingår i det elektroniska patientdataarkivet. Registret är en gemensam registerhelhet för patientuppgifter för de registeransvariga inom den kommunala hälso- och sjukvården i sjukvårdsdistriktets område. Användningen eller utlämnande av de patientuppgifter som registrerats i det gemensamma registret förutsätter att patienten informeras. Patienten ska också informeras om att han eller hon har rätt att förbjuda att uppgifter utlämnas mellan de olika registeransvariga i det gemensamma registret. 

Då patienten har informerats om användningen av det gemensamma registret, kan patientuppgifterna användas inom sjukvårdsdistriktets gemensamma register mellan olika registeransvariga eller verksamhetsenheter utan patientens särskilda samtycke. Det gemensamma registret kan användas som en tjänst för hanteringen av information och förbud inom det aktuella verksamhetsområdet, vilket ger medborgarna möjlighet att självständigt hantera dessa uppgifter under vyn Mina kanta-sidor.

För utlämnande av uppgifter krävs patientens samtycke

Patientuppgifter som har lagrats i det elektroniska patientdataarkivet kan användas av den tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som lagrat den aktuella informationen. Utlämnande av patientuppgifter till andra tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster förutsätter patientens samtycke. Samtycket gäller tills vidare och omfattar alla de patientuppgifter som redan finns i systemet och uppgifter som senare förs in. Patienten kan dock begränsa omfattningen av samtycket genom särskilda förbud. Samtycken och förbud kan administreras hos en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som anslutit sig till tjänsten och i framtiden även i tjänsten Mina Kanta-sidor.   

Ett informationssäkert system

Förutom av medborgarna används det elektroniska patientdataarkivet även av yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården. De använder patientdatasystemen med ett certifikatkort för yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården. All överföring av data mellan hälso- och sjukvården och det elektroniska patientdataarkivet sker i krypterad form. Över alla patientuppgifter som används registreras logguppgifter som gör det möjligt att kontrollera uppgifterna efteråt.