Servicemeddelanden

20.9.2017 - 10:44

Ändringsarbeten i Kanta-tjänsterna 25.9. kl. 00.00–02.00

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras ändringsarbeten som förbättrar funktionalitet.

Begynnelsetid: 25.9. 2017 kl. 00.00
Avslutningstid: 25.9.2017 kl. 02.00

Påverkan: Vi strävar efter att genomföra ändringsarbetet så att det inte orsakar användningsavbrott. Korta avbrott är emellertid möjliga för de kunder som har anslutit sig till Kanta-tjänsten via Telias privata kundnätverk.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som ändringsarbeten kan medföra.

FPA, Kanta-tjänsterna

Närmare uppgifter:
tekninentuki@kanta.fi