Servicemeddelanden

24.5.2018 - 14:11

Ändringsarbeten i Kanta-tjänsterna

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras ändringsarbeten som förbättrar funktionalitet 30.–31.5.2018:

Begynnelsetid: 30.5. kl. 23.00
Avslutningstid: 31.5. kl. 03.00

Påverkan: Ändringsarbeten strävar efter att utföras utan avbrott. Ändringsarbetet kan medföra kortvariga avbrott.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som ändringsarbeten kan medföra.

FPA, Kanta-tjänsterna
 
Närmare uppgifter:
tekninentuki@kanta.fi