Alla läkemedel kan inte fås i Sverige

Svenska apotek kan inte expediera alla de läkemedel som ordinerats av finländska läkare. Kontrollera alltid med din läkare om det läkemedel som skrivits ut åt dig med ett elektroniskt recept kan hämtas ut på ett svenskt apotek!

Följande läkemedelspreparat omfattas inte av epSOS-tjänsterna under detta försök:

 • huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande läkemedelspreparat (HCI-läkemedel) som får expedieras endast mot separat (original) recept som skall förvaras
 • narkotika
 • kombinationspreparat, dvs. läkemedel med flera verksamma substanser
 • kombinationsförpackningar, dvs. förpackningar som innehåller flera olika läkemedel
 • läkemedel som tillverkas på apotek
 • bassalvor
 • kliniska näringspreparat
 • förbrukningsartiklar, kosttillskott och förbandsmaterial
 • preparat som används bara på sjukhus
 • läkemedel som lämnas ut mot specialtillstånd.


Inte heller följande recept omfattas av epSOS-tjänsterna:

 • recept, där ett läkemedel har förskrivits för en viss tid i stället för en viss mängd, t.ex. en årsdos
 • itererade recept, dvs. recept som kan expedieras på nytt efter en viss tid (på receptet står i så fall iter semel eller iter bis eller iter ter)

Alla läkemedel kan inte fås i Sverige

Svenska apotek kan inte expediera alla de läkemedel som ordinerats av finländska läkare. Kontrollera alltid med din läkare om det läkemedel som skrivits ut åt dig med ett elektroniskt recept kan hämtas ut på ett svenskt apotek!

Följande läkemedelspreparat omfattas inte av epSOS-tjänsterna under detta försök:

 • huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande läkemedelspreparat (HCI-läkemedel) som får expedieras endast mot separat (original) recept som skall förvaras
 • narkotika
 • kombinationspreparat, dvs. läkemedel med flera verksamma substanser
 • kombinationsförpackningar, dvs. förpackningar som innehåller flera olika läkemedel
 • läkemedel som tillverkas på apotek
 • bassalvor
 • kliniska näringspreparat
 • förbrukningsartiklar, kosttillskott och förbandsmaterial
 • preparat som används bara på sjukhus
 • läkemedel som lämnas ut mot specialtillstånd.


Inte heller följande recept omfattas av epSOS-tjänsterna:

 • recept, där ett läkemedel har förskrivits för en viss tid i stället för en viss mängd, t.ex. en årsdos
 • itererade recept, dvs. recept som kan expedieras på nytt efter en viss tid (på receptet står i så fall iter semel eller iter bis eller iter ter)