KanTa -koontisivun ingressi

Kanta

Kanta-tjänster

Det Nationella hälsoarkivet (Kanta) är ett gemensamt namn på de riksomfattande informations- systemtjänsterna för hälso- och sjukvårdsenheterna, apoteken och medborgarna. Tjänsterna tas i bruk stegvis i hela Finland.

Närmare information om Kanta-tjänsterna

Lagstiftning

Kanta-tjänsterna regleras bl.a. av lagen om elektroniska recept och lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården.

Närmare information om lagstiftningen

Samarbetsparter

Kanta-tjänsterna tillhandahålls genom samarbete mellan flera olika myndigheter. Läs mer om vilka instanser som deltar i Kanta-samarbetet.

Närmare information om samarbetsparter

Kommunikation

Kommunikationens kontaktuppgifter finns här.

Närmare information om kommunikationen

Kontaktinformation

Har du frågor? Här finns information om hur du tar kontakt.

Till kontaktinformation