Användningsvillkor och -anvisningar

Webbplatsen för Kanta är den huvudsakliga kommunikationskanalen då de riksomfattande informationssystemtjänsterna tas i bruk inom hälso- och sjukvården.

Sidornas mål är att öka medborgarnas kännedom om Kanta-tjänsterna och deras förtroende för att de personliga uppgifterna hanteras säkert och effektivt på riksnivå.

Användningsvillkor

Upphovsrätt

Upphovsrätten till det text- och bildmaterial som publiceras på Kanta-sidorna ägs av SHM och FPA eller den innehållsproducent som särskilt nämns i anslutning till materialet. Rätten till meddelanden innehas exempelvis av den instans som anges i anslutning till utgivarens uppgifter.

Textmaterialet på webbplatsen kan fritt lånas och det får fritt länkas till andra webbplatser, men källan ska ovillkorligen anges. Om annan användning av materialet ska särskilt avtalas med FPA.

Juridiskt förbehåll

Vi gör vårt bästa för att webbplatsens innehåll ska vara korrekt och aktuell. SHM eller FPA ansvarar inte för kostnader eller skador som orsakas användarna på grund av eventuella fel i webbplatsens innehåll. De svarar inte heller för skador som beror på tekniska störningar. SHM eller FPA ansvarar inte heller för webbmaterial som producerats av andra och som är länkade till webbplatsen för Kanta.

Användningsanvisningar

Tekniska krav

De flesta filerna på webbplatsen för Kanta är i pdf-format. För att kunna läsa pdf-filer behövs programmet pdf-reader, t.ex. Adobe Acrobat reader.

Kanta-sidorna är planerade och testade så att de fungerar med de vanligaste kombinationerna av webbläsare och operativsystem.

Störningar

Om webbsidorna eller något program på våra sidor inte fungerar, kan du pröva något av följande

 • töm webbläsarens cacheminne
 • stäng webbläsaren (alla webbläsarfönster) och öppna den på nytt eller
 • omstarta din dator.

Vid problem ta kontakt med Kanta-tjänsternas tekniska kundsupport hos FPA. Kanta-tjänsternas tekniska kundsupport betjänar på nummer 020 634 7787.

För samtal till FPA:s servicenummer debiteras

 • lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät
 • mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon
 • utlandssamtalsavgiften när du ringer från utlandet.

Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt. FPA betalar de extra kostnader som 020-numret medför. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 020-nummer ingår.

Bildskärm

Webbplatsen för Kanta är planerad för att användas och fungera bäst med en upplösning på 1024 x 768.

Användningsvillkor och -anvisningar

Webbplatsen för Kanta är den huvudsakliga kommunikationskanalen då de riksomfattande informationssystemtjänsterna tas i bruk inom hälso- och sjukvården.

Sidornas mål är att öka medborgarnas kännedom om Kanta-tjänsterna och deras förtroende för att de personliga uppgifterna hanteras säkert och effektivt på riksnivå.

Användningsvillkor

Upphovsrätt

Upphovsrätten till det text- och bildmaterial som publiceras på Kanta-sidorna ägs av SHM och FPA eller den innehållsproducent som särskilt nämns i anslutning till materialet. Rätten till meddelanden innehas exempelvis av den instans som anges i anslutning till utgivarens uppgifter.

Textmaterialet på webbplatsen kan fritt lånas och det får fritt länkas till andra webbplatser, men källan ska ovillkorligen anges. Om annan användning av materialet ska särskilt avtalas med FPA.

Juridiskt förbehåll

Vi gör vårt bästa för att webbplatsens innehåll ska vara korrekt och aktuell. SHM eller FPA ansvarar inte för kostnader eller skador som orsakas användarna på grund av eventuella fel i webbplatsens innehåll. De svarar inte heller för skador som beror på tekniska störningar. SHM eller FPA ansvarar inte heller för webbmaterial som producerats av andra och som är länkade till webbplatsen för Kanta.

Användningsanvisningar

Tekniska krav

De flesta filerna på webbplatsen för Kanta är i pdf-format. För att kunna läsa pdf-filer behövs programmet pdf-reader, t.ex. Adobe Acrobat reader.

Kanta-sidorna är planerade och testade så att de fungerar med de vanligaste kombinationerna av webbläsare och operativsystem.

Störningar

Om webbsidorna eller något program på våra sidor inte fungerar, kan du pröva något av följande

 • töm webbläsarens cacheminne
 • stäng webbläsaren (alla webbläsarfönster) och öppna den på nytt eller
 • omstarta din dator.

Vid problem ta kontakt med Kanta-tjänsternas tekniska kundsupport hos FPA. Kanta-tjänsternas tekniska kundsupport betjänar på nummer 020 634 7787.

För samtal till FPA:s servicenummer debiteras

 • lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät
 • mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon
 • utlandssamtalsavgiften när du ringer från utlandet.

Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt. FPA betalar de extra kostnader som 020-numret medför. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 020-nummer ingår.

Bildskärm

Webbplatsen för Kanta är planerad för att användas och fungera bäst med en upplösning på 1024 x 768.