Ansökan om FPA-ersättning

FPA-ersättning betalas inte automatiskt för epSOS-läkemedelsinköp. Man kan emellertid ansöka om ersättning för läkemedelsinköp med FPA-blanketten SV 128r (Ansökan om ersättning av sjukvårdskostnader som uppstått utomlands). Ansökan om ersättning ska göras inom sex månader från den dag då läkemedlen betalades.

FPA kan betala ersättning för ett i Sverige köpt läkemedel som motsvarar ett ersättningsgillt läkemedel i Finland. Motsvarigheten bedöms utifrån läkemedelssubstansen och dess styrka. Grunden för ersättningen är försäljningspriset eller referenspriset i Finland för motsvarande läkemedel.

Spara läkemedlets skyddsförpackning. Uppgifterna på skyddsförpackningen kan behövas när det utreds om du kan få ersättning för läkemedelsinköpet.

Närmare information om läkemedelsersättningar finns på FPA:s webbplats www.kela.fi/web/sv/lakemedel.

 

Ansökan om FPA-ersättning

FPA-ersättning betalas inte automatiskt för epSOS-läkemedelsinköp. Man kan emellertid ansöka om ersättning för läkemedelsinköp med FPA-blanketten SV 128r (Ansökan om ersättning av sjukvårdskostnader som uppstått utomlands). Ansökan om ersättning ska göras inom sex månader från den dag då läkemedlen betalades.

FPA kan betala ersättning för ett i Sverige köpt läkemedel som motsvarar ett ersättningsgillt läkemedel i Finland. Motsvarigheten bedöms utifrån läkemedelssubstansen och dess styrka. Grunden för ersättningen är försäljningspriset eller referenspriset i Finland för motsvarande läkemedel.

Spara läkemedlets skyddsförpackning. Uppgifterna på skyddsförpackningen kan behövas när det utreds om du kan få ersättning för läkemedelsinköpet.

Närmare information om läkemedelsersättningar finns på FPA:s webbplats www.kela.fi/web/sv/lakemedel.