Läs mer

Läkarbesök

Patientanvisning

På mottagningen får du en patientanvisning med uppgifter om alla läkemedel som föreskrivits dig under det aktuella läkarbesöket samt anvisningar för hur de ska tas. Då ett recept förnyas eller det görs ändringar i receptet används samma patientanvisning. Det lönar sig att ta med patientanvisningen till apoteket, eftersom det påskyndar expedieringen.

Fördelar med elektroniska recept

Den vårdande läkaren kan med ditt tillstånd få tillgång till dina receptuppgifter oberoende var i Finland du vårdas. Den fortsatta vården och informationsutbytet mellan patienten och den vårdande läkaren förbättras då receptuppgifterna finns på ett och samma ställe. Det elektroniska receptet förhindrar överlappande medicinering och skadliga biverkningar på grund av att flera läkemedel tas samtidigt.

Sammanställning av recepten

Du kan be om en sammanställning av dina recept. Sammanställningen kan begäras antingen på apoteket eller från hälso- och sjukvården, eller så kan du skriva ut en sammanställning under vyn Mina Kanta-sidor.
I sammanställningen syns antingen alla dina recept, recept som utfärdats under en viss tidsperiod eller endast de recept där det finns läkemedel kvar att hämta ut. På sidan finns även information om när receptet senast expedierats, hur mycket som finns kvar att ta ut och hur länge receptet är giltigt.

Efter läkemedlets namn finns en streckkod i sammanställningen. Den påskyndar expedieringen på apoteket.

Förnyande av recept

Du kan begära att få ett recept förnyat via apoteket eller på hälsovårdsenheten.  Om förnyelsebegäran inte behandlas på hälsovårdsenheten inom åtta dygn, föråldras den. För att få veta om receptet kunde förnyas kan du kontakta hälsovårdsenheten per telefon eller gå till apoteket. Du kan även få ett meddelande om att ett recept förnyats som ett sms, förutsatt att du har gett ditt mobilnummer i samband med förnyelsebegäran. Om receptet inte kan förnyas, meddelar hälsovårdsenheten dig om detta.

Läs mer

Läkarbesök

Patientanvisning

På mottagningen får du en patientanvisning med uppgifter om alla läkemedel som föreskrivits dig under det aktuella läkarbesöket samt anvisningar för hur de ska tas. Då ett recept förnyas eller det görs ändringar i receptet används samma patientanvisning. Det lönar sig att ta med patientanvisningen till apoteket, eftersom det påskyndar expedieringen.

Fördelar med elektroniska recept

Den vårdande läkaren kan med ditt tillstånd få tillgång till dina receptuppgifter oberoende var i Finland du vårdas. Den fortsatta vården och informationsutbytet mellan patienten och den vårdande läkaren förbättras då receptuppgifterna finns på ett och samma ställe. Det elektroniska receptet förhindrar överlappande medicinering och skadliga biverkningar på grund av att flera läkemedel tas samtidigt.

Sammanställning av recepten

Du kan be om en sammanställning av dina recept. Sammanställningen kan begäras antingen på apoteket eller från hälso- och sjukvården, eller så kan du skriva ut en sammanställning under vyn Mina Kanta-sidor.
I sammanställningen syns antingen alla dina recept, recept som utfärdats under en viss tidsperiod eller endast de recept där det finns läkemedel kvar att hämta ut. På sidan finns även information om när receptet senast expedierats, hur mycket som finns kvar att ta ut och hur länge receptet är giltigt.

Efter läkemedlets namn finns en streckkod i sammanställningen. Den påskyndar expedieringen på apoteket.

Förnyande av recept

Du kan begära att få ett recept förnyat via apoteket eller på hälsovårdsenheten.  Om förnyelsebegäran inte behandlas på hälsovårdsenheten inom åtta dygn, föråldras den. För att få veta om receptet kunde förnyas kan du kontakta hälsovårdsenheten per telefon eller gå till apoteket. Du kan även få ett meddelande om att ett recept förnyats som ett sms, förutsatt att du har gett ditt mobilnummer i samband med förnyelsebegäran. Om receptet inte kan förnyas, meddelar hälsovårdsenheten dig om detta.