Ytterligare information

Mina Kanta-sidor är en e-tjänst där du kan se dina recept och dina hälso- och sjukvårdsuppgifter. De här uppgifterna visas i e-tjänsten när du har blivit ordinerad läkemedel eller då dina uppgifter har lagrats i Patientdataarkivet.

Recept och förnyelsebegäran 

Under rubriken Recept ser du en aktuell förteckning över dina recept. Ett recept är en läkemedelsordination som görs upp elektroniskt och sparas i en centraliserad databas, d.v.s. i Receptcentret. 

I tjänsten kan du begära att hälso- och sjukvården ska förnya recept (anvisningar om begäran om receptförnyelse). I samband med recepten anges också vilka apotek eller hälso- och sjukvårdsenheter som har läst eller behandlat dina uppgifter. 

Hälso- och sjukvårdsuppgifter

Under Hälso- och sjukvårdsuppgifter ser du dina aktuella patientuppgifter som lagrats i Patientdataarkivet.

Samtycke och förbud

I den här tjänsten kan du ge ditt samtycke till eller meddela förbud om utlämnande av dina uppgifter mellan olika hälso- och sjukvårdsenheter med tanke på vården. Här kan du också ta del av information om hur uppgifterna används och om hur man kan ge sitt samtycke och meddela förbud. Här finns även närmare information om hur dina hälso- och sjukvårdsuppgifter används och hanteras. 

Riktigheten av uppgifterna

Uppgifterna visas alltid på det språk som de skrevs på. Om du upptäcker fel eller brister i de hälsouppgifter om dig som visas på Mina Kanta-sidor ska du kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet eller det apotek som antecknat uppgifterna. Hälsovård har ansvar för att patientuppgifter antecknas och att de vid behov korrigeras. Hälsovårdsenheter har var sin praxis i korrigering av felaktiga uppgifter, och de berättar ofta om de procedurerna på deras webbsidor. Du kan också kontakta t.ex. enhetens dataskyddsansvarig eller patientombudsman för att få råd.

Juridiskt förbehåll

Det kan förekomma avbrott i åtkomsten till Mina Kanta-sidor som inte anmälts i förväg. FPA ansvarar inte för dataförbindelserna vad gäller åtkomst, prestanda eller funktion eller förbindelsernas inverkan på e-tjänsten.

Minderårigas möjlighet att sköta sina ärenden och möjligheten för vårdnadshavare att sköta ärenden för sitt barns räkning

Det är möjligt för minderåriga personer att sköta sina ärenden på Mina Kanta-sidor, med vissa begränsningar. Läs mer om minderårigas rättigheter.

Det är också möjligt för en vårdnadshavare att sköta ärenden för ett minderårigt barns räkning. Läs mer om möjligheten att sköta ärenden för ett barns räkning.

Vanliga frågor

Under Vanliga frågor har vi samlat frågor om Mina Kanta-sidor.  Ta del av de vanligaste frågorna.

Vid tekniska problem får du närmare upplysningar per e-post av kundsupporten för Kanta-tjänsterna tekninentuki@kanta.fi.