Annat material

Kanta brochyren

Kelain

Affischer 

Affischer på finska och svenska kan beställas på materialbeställningsblanketten under punkten Beställ material eller så kan de laddas ner här. 

Videor

Videor avsedda för medborgare och hälsovårdspersonal finns på finska och svenska.

Ladda videon på din egen dator:

Annat material

Kanta brochyren

Kelain

Affischer 

Affischer på finska och svenska kan beställas på materialbeställningsblanketten under punkten Beställ material eller så kan de laddas ner här. 

Videor

Videor avsedda för medborgare och hälsovårdspersonal finns på finska och svenska.

Ladda videon på din egen dator: