Uppdateringar av Mina Kanta-sidor

Uppdateringar av Mina Kanta-sidor 29.9.2017

 • På Mina Kanta-sidor visas följande intyg och utlåtanden (utöver A-läkarintyg, efter att den egna hälsovårdsenheten börjar lagra dem i Kanta-tjänsterna:
  • FPA:s intyg och utlåtanden:Läkarintyg B (SV7), D-läkarintyg (SV10), Intyg över graviditet eller efterundersökning (SV75), Läkarutlåtande - behov av särskild moderskapsledighet (SV97), Intyg för reseersättning (SV67)
  • Social- och hälsovårdsministeriets intyg och utlåtanden:
   Observationsremiss, Observationsutlåtande, Beslut om vård oberoende av patientens vilja, Beslut om omhändertagande av egendom, Beslut om begränsning av kontakter
 • Förbättringar som gäller visning av och bläddring bland uppgifter:
  • I visningen av uppgifter om munhälsovård har det gjorts förbättringar och korrigeringar. Med hjälp av nya länkar kan användaren också enklare förflytta sig mellan besök och uppgifter om munhälsovård.
  • Listan över uppgifter om utlämnande av hälsouppgifter kan sorteras i önskad ordning.
  • Terminologin i tjänsten har ändrats på vissa sidor.
 • Förändringar i funktionerna som gäller receptförnyelse:
  • Om en användare är på väg att skicka begäran om förnyelse till en privat aktör visas en anmärkning om att förnyelsen kan vara avgiftsbelagd.
  • Innan förnyelsebegäran skickas ser användaren ett sammandrag av uppgifterna i begäran och ska därefter bekräfta sändandet.
 • Förändringar när man sköter ärenden för någon annan:
  • En vårdnadshavare kan sköta ärenden för sitt barn under 10 år, även om barnet inte skulle ha ett namn i Befolkningsdatasystemet. Tidigare gick det inte att sköta ärenden om barnet redan var över 3 månader gammalt och saknade namn.

Förändringar i Mina Kanta-sidor 4.5.2017

 • Användaren kan också se och bläddra i recept som är över 2,5 år gamla.
 • För recepten visas uppgift om läkararvode.
 • Möjlighet att skriva ut receptuppgifterna i kompaktare format som PDF. Utskriften kan inte användas för att ta ut läkemedel på apoteket.
 • Receptförnyelsens användbarhet och tillgänglighet har förbättrats.
  • Man behöver inte längre trycka på OK efter att man matat in mobiltelefonnumret.
  • Listan över recept som ska förnyas har fått sorteringsfunktioner.
 • Under utlämnande av uppgifter visas om receptuppgifterna har sökts för behandling av läkemedelsersättning eller som nödfallssökning.
 • I hälsouppgifterna visas under rubriken Tid i listan över undersökningar den tidpunkt då uppgifterna om undersökningarna vid ifrågavarande besök senast har ändrats. Det här gör det lättare att hitta de senaste undersökningsresultaten.
 • Förbudshandlingen kan sparas bara om det har gjorts ändringar i innehållet.
 • Mina Kanta-sidor är nu mer feltolerant än förut. Om det till exempel uppstår ett tekniskt fel vid receptsökningen loggar tjänsten inte längre ut användaren utan tar endast receptfunktionerna ur bruk tills användaren själv loggar ut från tjänsten.