Applikationsförteckning för Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor

Applikationsförteckningen innehåller välbefinnandeapplikationer som riktar sig till medborgarna och som godkänts vid godkännandetestningen för Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor.

Applikation 

Beskrivning av applikationen

Applikationsleverantörens kontaktuppgifter 

Datum

Omapolku, version: 18.4.19.1

 

HUS /  tuki@terveyskyla.fi

3.4.2018

Applikationsförteckning för Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor

Applikationsförteckningen innehåller välbefinnandeapplikationer som riktar sig till medborgarna och som godkänts vid godkännandetestningen för Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor.

Applikation 

Beskrivning av applikationen

Applikationsleverantörens kontaktuppgifter 

Datum

Omapolku, version: 18.4.19.1

 

HUS /  tuki@terveyskyla.fi

3.4.2018