Palvelut koontisivun ingressi

Tjänster

Det elektroniska receptet

Det elektroniska receptet lagras i den centraliserade databasen Recept- centret. På basis av uppgifterna i databasen kan du hämta ut dina läkemedel från vilket apotek som helst.

Närmare information om det elektroniska receptet

Patientdataarkivet

Patientdataarkivet förbättrar tillgången till uppgifter för de verksamhetsenheter som deltar i vården av patienten.

Närmare information om patientdataarkivet

Mina Kanta-sidor

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst där personer kan granska sina elektroniska recept och sina vårduppgifter som har lagrats i Patientdataarkivet.

Ta del av Mina Kanta-sidorna

Ofta frågat

Svar på ofta ställda frågor.

Svar på frågorna

Informationssäkerhet

Recept- och patientuppgifter som gäller enskilda patienters hälsa är känsliga uppgifter. I Kanta-tjänsterna handläggs uppgifterna tryggt och säkert.

Närmare information om informationssäkerheten

Materialbank

I materialbanken finns broschyrer, affischer, logotyper osv.

Till materialbanken

Media

Kanta-tjänsternas kommunikation stöder medierna i alla frågor som gäller dess verksamhetsområde.

Närmare information för media

Ordlista

Vet du inte vad Mina uppgifter betyder? Ordlistan hjälper.

Gå till ordlistan