Patientens rättigheter

Patienten ska informeras om det elektroniska receptet och Patientdataarkivet innan han eller hon börjar använda tjänsten. Lagen ger även patienten rätt att kontrollera de recept- och patientuppgifter som lagrats om honom eller henne. Patienten har också rätt att få information om vilka hälso- och sjukvårdsorganisationer som har lämnat ut hans eller hennes patientuppgifter sinsemellan.

Rättigheterna avviker något från vad som gäller för recept och patientuppgifter. För att klargöra detta presenteras på egna mellanblad patientens rättigheter vad gäller recept och patientuppgifter.

Ett undantag utgör Informationshanteringstjänsten, som förutom uppgifter om information till patienten, samtycken och förbud i anslutning till det elektroniska receptet och de ovan nämnda uppgifterna i Patientdataarkivet i fortsättningen även kommer att innehålla andra viljeyttringar (t.ex. vårdtestamente).

I Informationshanteringstjänsten kommer att lagras de uppgifter som finns i Patientdataarkivet om information till patienten, samtycken och förbud. På grund av detta har avsnittet om Informationshanteringstjänsten nu placerats under Patientdataarkivet.

 

Patientens rättigheter

Patienten ska informeras om det elektroniska receptet och Patientdataarkivet innan han eller hon börjar använda tjänsten. Lagen ger även patienten rätt att kontrollera de recept- och patientuppgifter som lagrats om honom eller henne. Patienten har också rätt att få information om vilka hälso- och sjukvårdsorganisationer som har lämnat ut hans eller hennes patientuppgifter sinsemellan.

Rättigheterna avviker något från vad som gäller för recept och patientuppgifter. För att klargöra detta presenteras på egna mellanblad patientens rättigheter vad gäller recept och patientuppgifter.

Ett undantag utgör Informationshanteringstjänsten, som förutom uppgifter om information till patienten, samtycken och förbud i anslutning till det elektroniska receptet och de ovan nämnda uppgifterna i Patientdataarkivet i fortsättningen även kommer att innehålla andra viljeyttringar (t.ex. vårdtestamente).

I Informationshanteringstjänsten kommer att lagras de uppgifter som finns i Patientdataarkivet om information till patienten, samtycken och förbud. På grund av detta har avsnittet om Informationshanteringstjänsten nu placerats under Patientdataarkivet.